Czytelnia

Brexit – czy Wielka Brytania opuści UE z umową czy bez?

31 grudnia 2020 kończy się okres przejściowy, który z założenia miał służyć wynegocjowaniu umowy w sprawie przyszłych relacji między UE a UK. Czy obie strony dojdą do porozumienia?


31 stycznia 2020 roku Wielka Brytania formalnie opuściła Unię Europejską. Było to konsekwencją referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z klubu państw Unii Europejskiej.

Rok 2020 miał służyć głównie wynegocjowaniu warunków dalszej współpracy po zakończeniu okresu przejściowego. Niestety do tej pory nie osiągnięto porozumienia w tej sprawie. Wskazuje się na trzy kwestie, które wstrzymują porozumienie o wolnym handlu. Po pierwsze chodzi o rybołówstwo. Kraje UE chcą mieć nieograniczony dostęp do połowów na wodach brytyjskich, na co nie chce się zgodzić rząd w Londynie. Po drugie – pomoc Państwa dla biznesu, co mogłoby powodować nierówne warunki i tzw. dumping dla brytyjskich podmiotów gospodarczych. Trzecim polem niezgody jest decyzja o tym, kto i w jakim zakresie będzie decydował o rozstrzyganiu ewentualnych przyszłych sporów. UK nie godzi się, aby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej był tym organem, ponieważ będzie on stronniczy w swoich sądach i będzie działać na korzyść UE.

Szczyt w Brukseli 15-16 października

Na wieczornym szczycie w Brukseli 15 października kraje członkowskie zdecydowały o dalszym prowadzeniu rozmów w Wielką Brytanią w sprawie Brexitu. Wskazano także na konieczność intensyfikacji rozmów i jak najszybsze osiągnięcie porozumienia. Zainteresowane strony czekają na ruch ze strony brytyjskiego premiera Borisa Johnsona. Premier UK dzisiaj ma ogłosić stanowisko UK w sprawie dalszych negocjacji.
W piętek, 16 października, premier Zjednoczonego Królestwa zapowiedział, że rozmowy zostają przerwane, chyba, że UE przyjdzie z konkretnymi propozycjami wyjścia z inpasu. Wszystko wskazuje na to, że UK i UE nie dojdą do porozumienia i konieczny będzie do zastosowania wariant handlu na zasadach Światowej Organizacji Handlu. Mówi się, że szansa na porozumienie jest mniejsza niż 50%.

Paczki do Polski i do Anglii po Brexicie

Kształt przyszłej współpracy i umowy handlowej między UE a UK determinuje sposób, w jaki kraje członkowskie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii będą prowadziły wymianę handlową po 2020 roku.

To, co zmienia się w transporcie towarów i paczek do Anglii i do Polski od 1 stycznia 2021 roku możesz przeczytać w naszym artykule Paczki do Anglii i do Polski po Brexicie

 

Rozmawiaj z konsultantem