Czytelnia

Brexit – jak wysłać paczki do Polski i Anglii

31 grudnia 2020 kończy się okres przejściowy, który z założenia miał służyć wynegocjowaniu umowy w sprawie przyszłych relacji między UE a UK. Czy obie strony dojdą do porozumienia? Jak wysłać paczki do Anglii i paczki do Polski po Brexicie?
 


Aktualizacja 17.12.2020:
Do tej pory nie doszło do uzgodnienia warunków umowy handlowej między UE a Wielką Brytanią. Nie wiemy, jak w szczegółach będzie wyglądał transport paczek do Polski i do Anglii od stycznia 2021 roku. Firma DPD Polska oraz DPD UK zapowiedziały, że w pierwszym kwartale 2021 roku nie bedą współpracować z brokerami na kierunku Polska - Anglia. Najprawdopodobniej w pierwszych tygodniach stycznia transport między Polską a UK zostanie wstrzymany dla osób indywidulanych. Szykujemy dla Klientów Przesyłarka.pl rozwiązania, które pozwolą wysłać paczki do Polski i paczki do Anglii po Brexicie. Jedno jest pewne - będzie drożej i dłużej. Koszt transportu wzrośnie, dojdą opłaty za odprawę celną oraz należności celne i VAT dla paczek powyżej kwoty zwolnionej z opłat. Na granicach będą kolejki, więc transport paczek będzie trwał dłużej. 

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Aktualizacja 18.11.2020:
Wciąż nie doszło do żadnego przełomu w sprawie umowy i współpracy handlowej między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem. Kością niezgody pozostaje rybołóstwo. Polscy i brytyjscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą wymianę handlową z UK i/lub Polską powinni szykować się na wyjście UK z UE bez porozumienia. Oznaczać to będzie kolejki na granicy i wydłużenie czasu transportu, a także wzrost kosztu transportu. Jeżeli chcesz wysłać paczkę z Polski do Anglii lub z Anglii do Polski - sugerujemy zrobic to jak najszybciej, aby uniknąć brexitowych komplikacji i odpraw celnych.

----

31 stycznia 2020 roku Wielka Brytania formalnie opuściła Unię Europejską. Było to konsekwencją referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z klubu państw Unii Europejskiej.

Rok 2020 miał służyć głównie wynegocjowaniu warunków dalszej współpracy po zakończeniu okresu przejściowego. Niestety do tej pory nie osiągnięto porozumienia w tej sprawie. Wskazuje się na trzy kwestie, które wstrzymują porozumienie o wolnym handlu. Po pierwsze chodzi o rybołówstwo. Kraje UE chcą mieć nieograniczony dostęp do połowów na wodach brytyjskich, na co nie chce się zgodzić rząd w Londynie. Po drugie – pomoc Państwa dla biznesu, co mogłoby powodować nierówne warunki i tzw. dumping dla brytyjskich podmiotów gospodarczych. Trzecim polem niezgody jest decyzja o tym, kto i w jakim zakresie będzie decydował o rozstrzyganiu ewentualnych przyszłych sporów. UK nie godzi się, aby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej był tym organem, ponieważ będzie on stronniczy w swoich sądach i będzie działać na korzyść UE.

Szczyt w Brukseli 15-16 października

Na wieczornym szczycie w Brukseli 15 października kraje członkowskie zdecydowały o dalszym prowadzeniu rozmów w Wielką Brytanią w sprawie Brexitu. Wskazano także na konieczność intensyfikacji rozmów i jak najszybsze osiągnięcie porozumienia. Zainteresowane strony czekają na ruch ze strony brytyjskiego premiera Borisa Johnsona. Premier UK dzisiaj ma ogłosić stanowisko UK w sprawie dalszych negocjacji.
W piętek, 16 października, premier Zjednoczonego Królestwa zapowiedział, że rozmowy zostają przerwane, chyba, że UE przyjdzie z konkretnymi propozycjami wyjścia z inpasu. Wszystko wskazuje na to, że UK i UE nie dojdą do porozumienia i konieczny będzie do zastosowania wariant handlu na zasadach Światowej Organizacji Handlu. Mówi się, że szansa na porozumienie jest mniejsza niż 50%.

Paczki do Polski i do Anglii po Brexicie

Kształt przyszłej współpracy i umowy handlowej między UE a UK determinuje sposób, w jaki kraje członkowskie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii będą prowadziły wymianę handlową po 2020 roku.

To, co zmienia się w transporcie towarów i paczek do Anglii i do Polski od 1 stycznia 2021 roku możesz przeczytać w naszym artykule Paczki do Anglii i do Polski po Brexicie

 

Rozmawiaj z konsultantem