Czytelnia
Paczki do Polski z UK – zero VAT-u

Paczki do Polski z UK – zero VAT-u

W Polsce nie trzeba płacić VAT-u ani cła, jeżeli przy wysyłce paczki z UK zostaną spełnione określone w przepisach warunki. Zobacz, jak wysłać paczkę z Anglii, aby nie dopłacać VAT-u. Jeśli mimo spełnienia tych warunków agencja celna naliczy VAT - zapłacimy go za Ciebie!

 

 
 

Nie zapłacisz VAT-u przy wysyłce paczki do Polski z UK kurierem UPS, jeśli:
1. W deklaracji max. wartość towaru to równowartość 200 zł przy aktualnym kursie walutowym, czyli ok. £36. To Ty decydujesz, ile warte są przedmioty w przesyłce do Polski.
2. Suma wartości kilku paczek wysyłanych do tego samego odbiorcy nie przekroczy równowartości 200 zł (ok. £36 - zależy od aktualnego kursu walutowego).
3. Przy wielkopakach, każdą paczkę skierujesz pod ten sam adres, ale wpiszesz innego odbiorcę.
4. Dane nadawcy i odbiorcy muszą być inne (nie wysyłaj paczki do Polski sobie).
5. Paczka musi być wysyłana między osobą prywatną w UK i osobą prywatną w Polsce (C2C).
6. Towar zostanie rozsądnie wyceniony - np. 30 kg paczka o wartości £3 funtów budzi podejrzenia lub laptop wart £1. Wycena musi być w miarę realna!
7. Towar nie jest wysyłany w celach handlowych. Czyli nie wysyłasz 20 sztuk słuchawek, 30 sztuk kremów lub suplementów diety itd.
8. Paczka nie zawiera towarów zabronionych, objętych akcyzą lub wymagających specjalnych warunków i pozwoleń. Listę towarów zabronionych znajdziesz w Regulaminie Przesylarka.pl.

 

1. Deklaracja wartości towaru

W usługach kurierskich z VAT-u zwolnione są przesyłki o wartości do ok. £36/ 45 EUR/ 200 zł. Jednak kwota ostateczna zależy od kursu walutowego i przelicznika, który stosuje agencja celna. Np. od stycznia do końca lipca 2022 było to £37 funtów, a od sierpnia 2022 to już £36.90. Uaktualniamy nasz kalkulator, jak tylko agencja celna UPS wskazuje nam realną wartość towaru zwolnionego z VAT-u.

System Przesyłarka.pl nie przepuści pojedynczych zamówień o wyższej wartości, także nie musisz liczyć samodzielnie. Deklaracja na potrzeby odprawy celnej jest opinią nadawcy. To Ty decydujesz, ile warte są przedmioty w paczce. Od Brexitu nie zdarzyło się, aby agencja celna UPS miała wątpliwości, co do wpisanej wartości towaru, o ile nadawca zachował umiar i nie wysyłał np. komputera o wartości £0,01 lub 30 kilogramowej paczki o wartości £2.

2. Wycena kilku paczek z UK do Polski

Suma wartości paczek do jednego odbiorcy jest sumowana przez agencje celną. Z VAT-u zwolnione będą paczki, których łączna wartość nie przekracza wspomnianych wcześniej £36 - £37. Dlatego wysyłając kilka paczek pod jeden adres należy:
- samodzielnie zsumować wartości towaru z wszystkich paczek i dopilnować, aby nie przekroczyły £36

lub

- każdą paczkę wysłać na ten sam adres, ale wskazać inne imię odbiorcy. Czyli zamawiasz np. dwie paczki na ul. Grabiszyńską 151 we Wrocławiu. Jedną paczkę wysyłasz do Anny Kowalskiej, drugą do Jana Kowalskiego. Agencja celna potraktuje te przesyłki, jako prezenty wysyłane do różnych osób i na to przepisy zezwalają.

3. Paczka z UK wysyłana jest między osobami prywatnymi

Z VAT-u zwolnione są przesyłki wysyłane sporadycznie jako prezenty między osobami prywatnymi. Trudno wysłać prezent samemu sobie :) Dlatego nawet jeśli w paczce wysyłasz rzeczy osobiste, ponieważ jedziesz na urlop do Polski, to w zamówieniu wpisz inne dane nadawcy i odbiorcy. Unikniesz w ten sposób niepotrzebnych dopłat. Nie kieruj paczki z firmy ani do firmy - wtedy zostanie naliczony VAT.

Wysyłka dekoderów z UK do Polski - tylko C2C

Chcesz odesłać dekoder Canal+ lub Cyfrowego Polsatu? Nie wysyłaj go do firm Canal+ czy Cyfrowy Polsat. Spółki te odmawiają przyjęcia paczek z UK, ponieważ na przesyłki wysyłane do firmy nakładany jest VAT, którego spółki te nie chcą płacić. Prostym rozwiązaniem jest wysłanie paczki do znajomego w Polsce, a on może przesłać go dalej usługą krajową. Zamówienie może złożyć na naszej stronie w 3 minuty, a za paczkę zapłaci ok. 30 zł. Ten sposób jest znacznie szybszy i tańszy niż wysyłka do Canal+ czy Cyfrowego Polsatu.

4. Towar w paczce z UK wysyłany jest w celach niehandlowych

Przesyłany towar kwalifikowany jest jako prezent, dlatego, aby uniknąć VAT-u nie wysyłaj 20 sztuk słuchawek lub 30 sztuk kosmetyków - taka ilość może zostać zakwalifikowana jako wysyłka w celach handlowych. Na paczki do Polski z UK wysyłane w celach handlowych agencja celna może nałożyć VAT.

5. Nie wysyłaj towarów zabronionych

Nie możesz wysłać z Anglii do Polski towarów, które objęte są akcyzą lub wymagają zezwoleń lub licencji. Nie wysyłaj także towarów z listy towarów zabronionych po Brexicie

REGULAMIN oferty Paczki do Polski zero VAT-u

1. Organizatorem jest Efero Transport LTD, jako współwłaściciel serwisu Przesyłarka.pl

2. Oferta dotyczy paczek wysyłanych z Wielkiej Brytanii do Polski kurierem UPS zamówionym i opłaconym w serwisie Przesylarka.pl.

3. Czas obowiązywania oferty to 09.09.2022 do 31.10 2022 z możliwością przedłużenia. Organizator zakończył akcje w terminie 31.10.2022.

4. Organizator ma prawo przerwać ofertę, jeśli z przyczyn niezależnych od Organizatora, zmienią się zasady odprawy celnej w agencji UPS, o czym Organizator poinformuje w tym Regulaminie.

5. Oferta polega na opłaceniu przez Organizatora VAT-u naliczonego przez agencję celną UPS w Polsce w imieniu odbiorcy przesyłki, w kwocie nie wyższej niż 200 zł, o ile spełnione zostały wszystkie warunki oferty:

a. Wartość towarów w przesyłce nie przekroczyła równowartości 200 zł w walucie GBP przy aktualnym kursie walutowym przyjętym do rozliczenia przez Polski Urząd Celny (na dzień 08.09.2022 to ok. £36).
b. Wartość towarów w kilku paczkach kierowanych do tego samego odbiorcy w Polsce nie przekroczyła równowartości 200 zł w walucie GBP przy aktualnym kursie walutowym przyjętym do rozliczenia przez Polski Urząd Celny (na dzień 08.09.2022 to ok. £36).
c. Jeśli nie zostanie spełniony warunek z pkt. b paczki wysyłane pod jeden adres zostały zaadresowane do różnych osób prywatnych.
d. Paczki lub paczka wysłane były między osobami prywatnymi w UK i Polsce i dotyczą wyłącznie okazjonalnych prezentów wysyłanych jako C2C (customer to customer).
e. Dane nadawcy i odbiorcy były różne.
f. Towary wysłane były w celach niehandlowych, jako prezenty. Liczba towarów wysyłanych w paczce nie wskazuje na handlowy charakter wysyłki.
g. Wartośc towarów była realna i rozsądna. Nie była wysłana paczka np. 30 kg o wartości np. £5 lub latop o wartości £3.
h. Paczka nie zawierała towarów zabronionych i wymagających akcyzy lyb innych zezwoleń i koncesji, a towary w niej zawarte nie znajdują się na liście towarów zabronionych UPS.
i. Towary w paczce zostały wpisane w formularzu zamówienia i przeniesione na deklaracje celną FV Proformę.
j. Dokumenty celne zostały wydrukowane, podpisane i doklejone do zewnętrznej części kartonu.

6. Jeśli paczka zostanie objęta dopłatą VAT, należy bez zbędnej zwłoki skontaktować się z Organizatorem na adres info@przesylarka.pl.
Po przeanalizowaniu wszystkich warunków z pkt. 5, Organizator poinformuje Odbiorce paczki o spełnieniu lub niespełnieniu wskazanych warunków.
Jeśli decyzja będzie pozytywna, Odbiorca otrzyma od Organizatora ugodę do podpisu i po odesłaniu skanu podpisanej ugody Organizator opłaci w imieniu Odbiorcy należność VAT.
7. Odbiorca ma prawo odwołania od decyzji Organizatora w ciągu 7 dni roboczych kierując korespondencję na adres info@przesylarka.pl.
8. Odbiorca zobowiązuje się do przesłania korespondencji od Agencji celnej UPS, współpracę z Organizatorem i dosłanie ewentualnych dodatkowych dokumentów wymaganych przez agencje celną UPS.

Jeśli agencja celna UPS naliczy Ci VATmimo, że spełniłeś/ aś wszystkie opisane powyżej warunki - zapłacimy go za Ciebie!

Czytaj wiecej:

Jak wysłać paczki do Polski z Anglii?

Dokumenty potrzebne do odprawy celnej do Polski 

Jak zapłacić opłaty celne za paczki do i z Anglii?