partnerzy
Kurier UPS - opis usługi

Kurier UPS - opis usługi

UPS - United Parcel Service Inc. - dziś to globalne przedsiębiorstwo oferujące specjalistyczne usługi transportowe i logistyczne w 200 krajach, w tym w Polsce. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych i zarazem podziwianych marek, kojarzona z nowoczesnością i wysoką jakością świadczonych usług. Oferta UPS kierowana jest zarówno do odbiorców biznesowych, jak i klientów indywidualnych, z silnym naciskiem na sektor e-commerce, dostarczając przesyłki do klientów.

 

Przesyłki zabronione w UPS


• artykuły o dużej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie  szlachetne, znaczki, przedmioty unikalne, złoto i srebro)
• bagaż bez właściciela (za wyjątkiem nadanego do wybranych krajów  za pośrednictwem uczestniczących punktów Mail Boxes Etc.)
• biżuteria lub zegarki na rękę (oprócz sztucznej biżuterii i niskiej klasy  zegarków) o wartości przekraczającej 500 USD lub równowartość tej kwoty w lokalnej walucie¹ .
• broń palna
• futra, kość słoniowa i wykonane z niej wyroby
• materiały pornograficzne
• napoje alkoholowe
• nasiona
• pieniądze, papiery wartościowe, takie jak czeki, weksle, obligacje,  książeczki oszczędnościowe, bony skarbowe, akcje oraz inne dokumenty, takie jak przedpłacone karty (pre-paid)
• rośliny
• rzeczy osobiste (za wyjątkiem nadanych do wybranych krajów za  pośrednictwem uczestniczących punktów Mail Boxes Etc.)
• skóry zwierząt (nieudomowionych)
• towary/materiały niebezpieczne (zgodnie z przepisami IATA oraz ADR)
• towary nietrwałe
• tytoń i produkty tytoniowe
• żywe zwierzęta
• przesyłek doręczanych na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego,  Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania karnego, Ordynacji podatkowej, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli,ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy  Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

Wymiary paczek w UPS


 
  • maksymalna waga paczki - 70 kg
  • maksymalna długość najdłuższego boku - 270 cm
  • suma obwodu i wysokości paczki nie może przekroczyć 419 cm

Wymiary paczek w UPS

 

Nadaną paczkę można monitorować za pomocą udostępnionego narzędzia lokalizacji przesyłek - śledź przesyłkę w UPS

Ile jedzie paczka UPS

Paczka krajowa: średni czas transportu to 1-2 dni robocze. 
Paczka międzynarodowa: średni czas dostawy to 3 dni robocze, czas ten nie może być dłuższy niż 9 dni roboczych. 
„Nadanie i odbiór w punkcie” paczka krajowa: Średni czas dostawy to 1 – 3 dni robocze. W zależności od lokalizacji termin może się wydłużyć do 9 dni roboczych.


Ceny paczek UPS

Paczka krajowa: ceny za wysyłkę serwisem UPS Standard to około 36,39 zł, serwisem UPS Express Saver – 40,29 zł. 
Paczka międzynarodowa: cena za wysyłkę standardowej paczki do Niemiec serwisem UPS Standard to 147,89 zł, UPS Express Saver – 969,89 zł. Paczkę z Holandii do Polski można wysłać Standardem za 216,19 zł, Express 1151,59 zł. 
„Nadanie i odbiór w punkcie” paczka krajowa: koszt około 16,59 zł. 
 

Ubezpieczenie UPS

Zwykła wartość przesyłki (ubezpieczenie podstawowe) będącej przedmiotem usług krajowych będzie równa kwocie 323 PLN, a przesyłki będącej przedmiotem usług międzynarodowych będzie równa wyższej z następujących dwóch kwot:
1. kwocie 323 PLN albo
2. kwocie stanowiącą iloczyn pełnych kilogramów przesyłki i równowartości w złotych polskich kwoty 8,33 SDR.
Maksymalna wartość ubezpieczenia przesyłki krajowej i międzynarodowej to 5000 zł.
 

Czy trzeba drukować etykietę?

W usłudze UPS standardem jest, że nadawca musi wydrukować etykietę. Za dodatkową opłatą 30 zł to kurier przyjedzie z gotowym listem przewozowym. 
 

Reklamacje UPS

Reklamację z tytułu zaginięcia oraz uszkodzenia składa w imieniu klienta Przesyłarka.
 

 


Rozmawiaj z konsultantem