partnerzy
UPS

UPS

UPS - United Parcel Service Inc. - dziś to globalne przedsiębiorstwo oferujące specjalistyczne usługi transportowe i logistyczne w 200 krajach, w tym w Polsce. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych i zarazem podziwianych marek, kojarzona z nowoczesnością i wysoką jakością świadczonych usług. Oferta UPS kierowana jest zarówno do odbiorców biznesowych, jak i klientów indywidualnych, z silnym naciskiem na sektor e-commerce, dostarczając przesyłki do klientów.

 

Lista przedmiotów zakazanych w usługach UPS


• artykuły o dużej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie  szlachetne, znaczki, przedmioty unikalne, złoto i srebro)
• bagaż bez właściciela (za wyjątkiem nadanego do wybranych krajów  za pośrednictwem uczestniczących punktów Mail Boxes Etc.)
• biżuteria lub zegarki na rękę (oprócz sztucznej biżuterii i niskiej klasy  zegarków) o wartości przekraczającej 500 USD lub równowartość tej kwoty w lokalnej walucie¹ .
• broń palna
• futra, kość słoniowa i wykonane z niej wyroby
• materiały pornograficzne
• napoje alkoholowe
• nasiona
• pieniądze, papiery wartościowe, takie jak czeki, weksle, obligacje,  książeczki oszczędnościowe, bony skarbowe, akcje oraz inne dokumenty, takie jak przedpłacone karty (pre-paid)
• rośliny
• rzeczy osobiste (za wyjątkiem nadanych do wybranych krajów za  pośrednictwem uczestniczących punktów Mail Boxes Etc.)
• skóry zwierząt (nieudomowionych)
• towary/materiały niebezpieczne (zgodnie z przepisami IATA oraz ADR)
• towary nietrwałe
• tytoń i produkty tytoniowe
• żywe zwierzęta
• przesyłek doręczanych na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego,  Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania karnego, Ordynacji podatkowej, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli,ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy  Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

Wymiary paczek w usługach UPS


 
  • maksymalna waga paczki - 70 kg
  • maksymalna długość najdłuższego boku - 270 cm
  • suma obwodu i wysokości paczki nie może przekroczyć 419 cm

Wymiary paczek w UPS

 

Nadaną paczkę można monitorować za pomocą udostępnionego narzędzia lokalizacji przesyłek - śledź przesyłkę w UPS