partnerzy

DHL na Przesyłarka.pl

DHL Parcel Polska Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 631916, NIP 9512417713. Jest częścią DHL International GmbH to niemiecki potężny koncern w transporcie logistycznym i kurierskim.  Dzięki swojemu globalnemu zasięgowi, firma realizuje transport przesyłek na całym świecie. Działa już w ponad 220 krajach zatrudniając przy tym 380 000 osób i doręczając około 1,502,000,000 paczek rocznie. DHL jest właścicielem linii lotniczych oraz 3 centrów przeładunkowych. W 2003 roku firma DHL w ramach połączenia wszystkich firm wchodzących w skład grupy pod jedną nazwą, zintegrowała się ze spółką Servisco, dzięki czemu rozpoczęła swoją działalność w Polsce.
 

Przedmioty zabronione w DHL:

Przesyłki kurierskie zawierające wymienione przedmioty nie podlegają ubezpieczeniu bez względu czy ubezpieczenie zostało wykupione.
 
gotówka, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym
przedmioty wartościowe (tj. wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki itp.)
broń i amunicję; wyroby pirotechniczne
artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu
towary chemicznie i biologicznie aktywne
zwierzęta, szczątki ludzkie i zwierzęce
narkotyki i substancje psychotropowe
leki wymagające specjalnych warunków przewozu
inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki
towary, które podlegają ustawie z dnia 09.03.2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
wyroby tytoniowe podlegające ustawie z dnia 05.07.2018 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. DHL nie przyjmuje do przewozu przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa, a w szczególności Prawa przewozowego lub Prawa pocztowego.
 
W przypadku nadania przesyłki, której DHL nie przyjmuje do przewozu zgodnie z ust. 1, Nadawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej na skutek tego szkody (w szczególności związanej ze skażeniem środowiska) w pełnej wysokości.
 

Wymiary paczek w DHL:

maksymalna waga - 31,5 kg
Maksymalna długość boku - 120 cm;
suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 240 cm
waga przeliczeniowa do przesyłki to wyższa waga spośród wagi rzeczywistej i gabarytowej liczonej ze wzoru: L x W x H/4000
 

Cennik DHL

Waga Cena
do 5 kg 20,49 zł
do 10 kg 21,19 zł
do 20 kg 22,99 zł
do 30 kg 24,19 zł

Śledzenie paczek DHL

Firma DHL umożliwia śledzenie transportu paczki, udostępniając narzędzie lokalizacji przesyłki.
 
 

 

Rozmawiaj z konsultantem