partnerzy

Kurier DHL - opis usługi na Przesyłarka.pl

DHL Parcel Polska Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 631916, NIP 9512417713. Jest częścią DHL International GmbH to niemiecki potężny koncern w transporcie logistycznym i kurierskim.  Dzięki swojemu globalnemu zasięgowi, firma realizuje transport przesyłek na całym świecie. Działa już w ponad 220 krajach zatrudniając przy tym 380 000 osób i doręczając około 1,502,000,000 paczek rocznie. DHL jest właścicielem linii lotniczych oraz 3 centrów przeładunkowych. W 2003 roku firma DHL w ramach połączenia wszystkich firm wchodzących w skład grupy pod jedną nazwą, zintegrowała się ze spółką Servisco, dzięki czemu rozpoczęła swoją działalność w Polsce.
 

 

 

Najważniejsze informacje - kurier DHL:
1. Paczki krajowe DHL zostały czasowo wstrzymane.
2. Paczki do Anglii DHL wyślesz już od 109,89 zł.
3. Należy wydrukować etykietę oraz dokumenty celne CN23, które otrzymasz od nas na adres mailowy.
4. Paczki w Anglii doręcza kurier Parcelforce.
5. Paczki w cenie podstawowej ubezpieczone są do 2 000 zł.

 

Przedmioty zabronione w DHL:

Przesyłki kurierskie zawierające wymienione przedmioty nie podlegają ubezpieczeniu bez względu czy ubezpieczenie zostało wykupione.

gotówka, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym

przedmioty wartościowe (tj. wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki itp.)

broń i amunicję; wyroby pirotechniczne

artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu

towary chemicznie i biologicznie aktywne

zwierzęta, szczątki ludzkie i zwierzęce

narkotyki i substancje psychotropowe

leki wymagające specjalnych warunków przewozu

inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki

towary, które podlegają ustawie z dnia 09.03.2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

wyroby tytoniowe podlegające ustawie z dnia 05.07.2018 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. DHL nie przyjmuje do przewozu przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa, a w szczególności Prawa przewozowego lub Prawa pocztowego.

W przypadku nadania przesyłki, której DHL nie przyjmuje do przewozu zgodnie z ust. 1, Nadawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej na skutek tego szkody (w szczególności związanej ze skażeniem środowiska) w pełnej wysokości.

 

Wymiary paczek w DHL w usłudze krajowej:

maksymalna waga - 31,5 kg

Maksymalna długość boku - 120 cm;

suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 240 cm

waga przeliczeniowa do przesyłki to wyższa waga spośród wagi rzeczywistej i gabarytowej liczonej ze wzoru: L x W x H/4000

 

Cennik DHL

Waga Cena
do 5 kg 20,89 zł
do 10 kg 21,59 zł
do 20 kg 22,99 zł
do 30 kg 24,99 zł

Śledzenie paczek DHL

Firma DHL umożliwia śledzenie transportu paczki, udostępniając narzędzie lokalizacji przesyłki. Możesz także śledzić swoją paczke do Anglii wpisując numer zamówienia lub numer trackingowy w narzędziu do lokalizowania paczki Przesylarka.pl. 

Paczki do Anglii - wymiary paczek w usłudze DHL

  • łączna waga paczki nie może przekroczyć 30 kg;
  • najdłuższy bok nie może przekroczyć 100 cm, a drugi bok 50 cm.
  • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, obliczane według wzoru: H + W + L = max. 300cm (gdzie: H- wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok).
  • waga przeliczeniowa do przesyłki to wyższa waga spośród wagi rzeczywistej i gabarytowej liczonej ze wzoru: L x W x H/4000

  • przekroczenie tych parametrów skutkuje dopłatami zgodnie z cennikiem Przewoźnika.

Cennik DHL - paczki do Anglii, Walii i Szkocji

Waga Cena 
do 10 kg 122,50 zł
do 20 kg 138,75 zł
do 30 kg 158,75 zł
do 50 kg 167,50 zł
 

Czas transportu paczek do Anglii - DHL

Średni czas transportu paczek z Polski do UK to 4-5 dni roboczych. Do tego czasu nie wlicza się weekendów, dni wolnych oraz dnia odbioru przesyłki. Paczki w UK doręcza kurier Parcelforce.
Max. wartość przesyłanych towarów to 135 GBP/ 150 EUR/ 675 PLN. Towary o wartości do 39 GBP/ 45 EUR/ 200 PLN nie podlegają opłatom celnym. Na przesyłki powyżej tej kwoty mogą zostać naliczone opłaty celne przez Parcelforce (mamy zgłoszonych zaledwie kilka takich dopłat dla naszych klientów - w 99% opłaty nie występują).

Zlokalizuj swoją przesyłkę DHL

Regulamin DHL