partnerzy
GLS na Przesyłarka.pl

GLS na Przesyłarka.pl

GLS to europejska firma kurierska, rozpoznawalna dziś w 41 krajach europejskich i 7 stanach w USA rozpoznawalna i ceniona za jakość usług i niskie ceny. Obecnie firma świadczy usługi w 41 krajach europejskich oraz 7 stanach w USA, dzięki szerokiej sieci centrów logistycznych - świadczy usługi transportowe z wykorzystaniem transportu samochodowego, samolotowego i żeglugi. Usługi świadczone przez GLS to wsparcie dla sektora e-commerce oraz małych i średnich przedsiębiorców. GLS Poland dzięki dobrze zorganizowanej sieci realizuje przesyłki krajowe i międzynarodowe na terenie całego kraju. Krajowe usługi ekspresowe objęte są gwarancją doręczenie paczki  w następnym dniu roboczym do godziny 12.00 lub wcześniej, lub do godziny 10.00 (w dodatkowych usługach) - włączając także dostawę w soboty.
 
GLS oferuje transport paczek, palet i dokumentów na całym świecie. Za pośrednictwem kuriera GLS wyślemy przesyłki biznesowe jak i indywidualne. A sieć punktów odbioru GLS ParcelShop pozwala na wygodny odbiór paczki bez konieczności oczekiwania na kuriera.

 

Przedmioty zakazane w usługach transportowych GLS


  • rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska,
  • rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo – drogowego,
  • gotówkę, znaki pieniężne, bony towarowe i inne dokumenty płatnicze, czeki, karty płatnicze i kredytowe, druki akcyzy, papiery wartościowe, metale i kamienie szlachetne oraz wyroby z nich, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki i wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy, których wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych, przedmioty numizmatyczne i zbiory filatelistyczne, znaki legitymacyjne, w tym bilety, dowody rejestracyjne i związane z nimi naklejki,
  • dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty księgowe,
  • telekomunikacyjne karty typu prepaid oraz aktywacyjne i inne o podobnych funkcjach,
  • rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej bądź na podstawie karnetu ATA,
  • przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy,
  • rzeczy przewożone pod plombą celną,
  • żywe zwierzęta i rośliny,
  • towary wymagające temperatury kontrolowanej,
  • rzeczy łatwo psujące się lub środki spożywcze w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  • produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa
  • rzeczy wymagające specjalistycznych badań fitosanitarnych,
  • materiały łatwopalne i wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary wymienione w Konwencji ADR, broń i amunicję,
  • zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
  • organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego,
  • rzeczy osobiste i mienie przesiedleńcze,
  • instrumenty muzyczne smyczkowe i szarpane,
  • rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne Paczki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.,
  • towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, ceramika, telewizory, części nadwozia samochodowego, inne towary delikatne),
  • produkty pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 z 5 marca 2009r.,
  • rzeczy lub Paczki, których wysyłanie jest zakazane na podstawie jakichkolwiek obowiązujących sankcji prawnych, na przykład z powodu ich zawartości, ze względu na Odbiorcę lub państwo, do którego lub z którego mają zostać wysłane. Sankcje prawne oznaczają wszelkie przepisy, regulacje, nakazy lub zakazy nakładające jakiekolwiek sankcje (w tym ograniczenia w handlu lub sankcje ekonomiczne) na państwa, osoby fizyczne, osoby prawne lub jakiekolwiek inne jednostki organizacyjne, w tym, lecz nie wyłącznie przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską lub państwa członkowskie Unii Europejskiej

​Wymiary przesyłek standardowych w usługach GLS:


  • maksymalna waga paczki nie może przekroczyć - 40 kg
  • maksymalny wymiar najdłuższego boku - 200 cm
  • suma wszystkich wymiarów nie może przekroczyć 300 cm

 

Wymiary paczek w GLS

 

Zapoznaj się z Regulaminem GLS i wyślij paczkę do Anglii, Szkocji, Walii, Niemiec, Holandii, Francji i innych krajów w Unii Europejskiej.
 

Ile trwa transport z GLS?

Średni czas transportu paczki międzynarodowej to 3 – 5 dni roboczych. 
 
Jakie są ceny nadania paczki z GLS?
Ceny za nadanie paczki do Polski z Wielkiej Brytanii zaczynają się od kwoty 143,99 zł, a paczki z Polski do Niemiec 66,99 zł.
 
Ubezpieczenie
W cenie podstawowej przesyłka jest ubezpieczona do wartości SDR, czyli ok. 42 zł za kg. Maksymalna wartość ubezpieczenia to 4 000 zł. 
 
Czy trzeba drukować etykietę?
W usłudze GLS nadawca nie musi drukować etykiety, kurier przywozi ją ze sobą. 
 
Kto składa reklamacje?
Reklamację z tytułu zaginięcia oraz uszkodzenia składa w imieniu klienta Przesyłarka.
 

 

Nadaj paczkę kurierem

 

Rozmawiaj z konsultantem