Reklamacje paczek

§ 6 pkt. 7 - reklamacje 

1. Proces oraz warunki reklamacji usług są określone osobno dla każdego z Przewoźników:

Rozmawiaj z konsultantem