Regulamin Parcelforce Worldwide

Zasady Ogólne

1. Właścicielami serwisu Przesyłarka.pl są: firma Efero Transport Ltd z siedzibą 23 Melville Street, EH3 7PE Edynburg oraz Efero Next Sp. zo.o. z siedzibą ul. Grabiszyńska 151, 53-439 Wrocław.

2. Niniejsze Warunki przewozu (Usługi detaliczne w Wielkiej Brytanii i międzynarodowe) regulują świadczenie wszelkich usług dostarczanych przez Parcelforce Worldwide, których te Warunki dotyczą - express9*, express10*, expressAM*, express24*, express48*, express48large*, globalpriority*, irelandexpress*, global value*, globaleconomy* oraz BFPO Worldwide* (British Forces Post Office). Oferowana przez Przesyłarka.pl usługa to Euroeconomy.
 
3. Parcelforce Worldwide zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta Usług wybranych przez Klienta, polegających na przewozie pojedynczej Przesyłki pod następującymi warunkami.
 
4. Parcelforce Worldwide oraz Parcelforce są nazwami handlowymi Royal Mail Group Ltd. Główna siedziba Parcelforce Worldwide znajduje się w: Lytham House, 25 Caldecotte Lake Drive, Caldecotte, Milton Keynes, MK7 8LE.
 
5. Royal Mail Group Ltd. jest prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Anglii i Walii, nr 4138203, której siedziba znajduje się przy 100 Victoria Embankment, London EC4Y 0HQ.
 

§ 1 Definicje

W niniejszych Warunkach poniższe wyrażenia przyjmują następujące znaczenie:
 
1.1 "Przedmiot kolekcjonerski" oznacza przedmiot, który zyskał na wartości z powodu braku podaży lub zaprzestania produkcji.
 
1.2 "Warunki" oznaczają niniejsze Warunki przewozu (Usługi detaliczne w Wielkiej Brytanii i międzynarodowe).
 
1.3 "Przesyłka" oznacza jedną lub większą liczbę (maksymalnie 15) Przesyłek wysłanych w jednym czasie przez Klienta z adresu w Wielkiej Brytanii na inny adres w Wielkiej Brytanii lub na adres poza Wielką Brytanią.
 
1.4 "Opłata przewozowa" oznacza podstawową opłatę należną Parcelforce Worldwide od Klienta w związku z przewozem Przesyłki, ale nie obejmującą żadnych opłat celem zapewnienia większego wymiaru odszkodowania, o którym mowa w Warunku 10, oraz jakichkolwiek innych opłat.
 
1.5 "Klient" oznacza nadawcę jednolitej Przesyłki, za przewóz której dokonuje płatności w sposób inny, niż poprzez rachunek prowadzony przez Parcelforce Worldwide.
 
1.6 "Wysyłka" oznacza czas, kiedy klient przekazuje Przesyłkę przedstawicielowi lub agentowi Parcelforce Worldwide celem przewozu i dostawy w ramach Usługi.
 
1.7 "Dokumenty przewozowe" otrzymują znaczenie określone w Warunku 8.1.
 
1.8 "Wykluczone towary" oznaczają przedmioty, które nie są objęte ubezpieczeniem. Należą do nich elementy delikatne (w tym ceramika, szkło, elementy oświetlenia, telewizory / monitory komputerowe i instrumenty muzyczne), cenne towary (w tym antyki, przedmioty kolekcjonerskie, biżuteria, diamenty i inne kamienie szlachetne oraz zegarki), pieniądze, bilety (w tym losy na loterię oraz bilety obejmujące jakąkolwiek formę transportu), łatwo psujące się artykuły spożywcze, lub jakiekolwiek inne przedmioty, które są szczególnie narażone na utratę lub uszkodzenie, a także inne, wykluczone towary opisane w rubryce "Wyłączenie roszczeń odszkodowawczych" (lub określone podobnym wyrażeniem); szczegółowe, aktualne informacje dostępne na stronie https://www.parcelforce.com/ i/lub https://www.parcelforce.com/help-and-advice/sending/items-we-exclude-compensation.
 
1.9 "Dostawa międzynarodowa" oznacza wszelkie dostawy do adresu poza Wielką Brytanią. Dostawa realizowana przez Parcelforce Worldwide na terenie Wysp Normandzkich sklasyfikowana jest jako Dostawa międzynarodowa.
 
1.10 "Usługa powiadamiania" oznacza usługę, w ramach której Parcelforce Worldwide powiadamia Odbiorcę (którego aktualny numer telefonu komórkowego i/lub adres e-mail został dostarczony przez Klienta) poprzez SMS i/lub e-mail o niektórych szczegółach związanych z Wysyłką i Przesyłkami.
 
1.11 "Paczka" oznacza przesyłkę (wraz z zawartością) wysłaną w ramach danej Usługi.
 
1.12 "Parcelforce Worldwide" oznacza Parcelforce Limited oraz wyznaczonych podwykonawców i agentów.
 
1.13 "Dane osobowe" przyjmują znaczenie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 r.
 
1.14 "Polityka prywatności" oznacza politykę Parcelforce, aktualizowaną okresowo, dostępną na stronie internetowej https://www.parcelforce.com/privacy.
 
1.15 "Przedmioty zabronione" to elementy wskazane w części "Prohibitions and Restrictions" ["Zakazy i ograniczenia"], wskazane na stronie https://www.parcelforce.com/ i/lub na stronie https://www.parcelforce.com/Help-and-advice/sending/prohibitions-and-restrictions, które nie mogą być wysyłane za pomocą Usługi, oraz przedmioty zdefiniowane jako niebezpieczne przez organy zarządzające transportem drogowym, kolejowym, morskim lub powietrznym, w jakimkolwiek ustawodawstwie, przepisach i wytycznych, których transport jest niezgodny z prawem, aktualizowanym okresowo.
 
1.16 "Odbiorca" oznacza osobę do której skierowana jest Paczka lub Przesyłka.
 
1.17 "Przedmioty objęte ograniczeniem" oznaczają przedmioty, które mogą być wysyłane za pomocą Usługi, ale z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń i/lub wymogów, określonych w części "Prohibitions and Restrictions" ["Zakazy i ograniczenia"], wskazane na stronie parcelforce.com i/lub na stronie parcelforce.com/retailprohibitions.
 
1.18 "Usługi" oznaczają następujące usługi: express9, express10, expressAM, express24, express48, express48large, globalexpress, globalpriority, irelandexpress, BFPO Worldwide oraz wszelkie inne usługi świadczone zgodnie z niniejszymi Warunkami przewozu; szczegóły dotyczące usług dostępne są na stronie parcelforce.com.
 
1.19 "Wielka Brytania" oznacza, Anglię, Szkocję, Walię, Irlandię Północną, Wyspy Man i Wyspy Scilly (zdefiniowane jako Strefy 1-3 na stronie https://www.parcelforce.com/).
 
1.20 "Dostawa w Wielkiej Brytanii" oznacza wszelkie dostawy na terenie Wielkiej Brytanii.
 
1.21 "Niedoręczalne" oznacza, że Parcelforce Worldwide nie jest w stanie dostarczyć Paczki lub Przesyłki, lub zdaniem Parcelforce Worldwide okoliczności wskazują, że nie należy podejmować próby dostawy.
 
1.22 "Dzień roboczy" oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela (oprócz soboty i niedzieli, w których firma Parcelforce Worldwide zgodziła się dokonać dostawy), dzień ustawowo wolny od pracy, lub święto państwowe, a także każdy inny dzień, w którym sieć Parcelforce Worldwide jest zamknięta; oznacza to także równoważny dzień w kraju docelowym lub w kraju pośrednim.
 
1.23 "Kontroler danych" ma znaczenie określone w przepisach o ochronie danych.
 
1.24 "Prawodawstwo w zakresie ochrony danych" oznacza rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, oraz uchylająca dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
1.25 "Proces" użyty w klauzuli 15.8 ma znaczenie określone w przepisach dotyczących ochrony danych i przetwarzania, a procesy należy interpretować odpowiednio.
 
1.26Produkty z ostrzami” oznaczają każdy nóż, nóż ostrze lub żyletka; dowolny topór; każdy miecz; i każdy inny artykuł, który ma ostrze lub który jest ostro zakończony i który jest wykonany lub przystosowany do użycia w celu spowodowania urazu u człowieka; z wyłączeniem: maszynki do golenia, ostrza trwale zamknięte w kasetce lub obudowie. 

1.27 Przewodnik detaliczny oznacza aktualną ulotkę Parcelforce Worldwide dostępną w oddziałach Post Office®, filiach Parcelforce Worldwide i/lub informacje online na stronie parcelforce.com pod tymi lub podobnymi tytułami, okresowo aktualizowane.
 

§ 2.Kontakt

2.1 Jeśli masz pytania dotyczące Usług, skontaktuj się z nami, klikając przycisk „Skontaktuj się z nami” znajdujący się na stronie parcelforce.com lub dzwoniąc pod numer 03448 00 44 66‡.

§ 3.Skargi

3.1 Jeśli jesteś konsumentem i chcesz złożyć reklamację, możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 03448 00 44 66*; lub napisz do nas na adres  parcelforce@parcelforce.co.uk ; lub pisemnie na adres: Parcelforce Worldwide, PO Box 486, Wakefield, WF1 9AG

 

§ 4. Odbiór, doręczenie, braki doręczeń

4. Dostawa pod wskazany adres

4.1 Parcelforce Worldwide zobowiązuje się do dostarczenia przesyłki na adres podany na Przesyłce lub w Dokumentacji wysyłkowej, a nie do Odbiorcy, z wyjątkiem Dostaw Międzynarodowych w niektórych krajach, gdzie dostawa zostanie zrealizowana do lokalnego urzędu pocztowego lub placówki pocztowej.

4.2 W przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii, jeśli dostawa nie może zostać zrealizowana pod podanym adresem, wówczas:

4.2.1 Parcelforce Worldwide może, według własnego uznania, podjąć próbę dostarczenia Przesyłki pod alternatywny adres, będący:

(i) adresem sąsiadującym; lub

(ii) w lokalnym oddziale Poczty, gdzie będzie można go odebrać w ciągu najbliższych 16 dni; oraz

4.2.2w przypadku doręczenia Przesyłki pod inny adres, pod wskazany adres zostanie pozostawiona karta kontaktowa Klienta, uzupełniona danymi wystarczającymi do umożliwienia Odbiorcy odzyskania Przesyłki; oraz

4.2.3 Klient wyraża zgodę, aby taka dostawa stanowiła dostawę na adres wskazany jako adres dostawy na Przesyłce.

4.3 Parcelforce Worldwide nie zobowiązuje się do przejęcia Przesyłki w tranzycie przed podjęciem próby doręczenia.

4.4 Parcelforce Worldwide nie ponosi odpowiedzialności za Przesyłkę doręczoną pod adres doręczenia lub inny adres, jeżeli jakakolwiek osoba fałszywie oświadczy, że jest upoważniona do odbioru Przesyłki w imieniu Odbiorcy lub Klienta; lub gdy Parcelforce Worldwide dostarcza je zgodnie z instrukcjami Odbiorcy lub Klienta lub rzekomo od nich pochodzi.

4.5 Podczas doręczania Przesyłki, jeśli dana usługa to przewiduje, Parcelforce Worldwide podejmie próbę wykonania zdjęcia Przesyłki (które nie umożliwi identyfikacji osoby, ale może uchwycić drobne szczegóły tła, aby pokazać lokalizację Przesyłki) lub podpis potwierdzający dokonanie dostawy.

4.6 Adresy skrytek pocztowych nie są akceptowane jako adresy dostawy żadnej z Usług, chyba że zostały oznaczone jako takie na stronie  parcelforce.com/worldwide-directory

 

§ 5. Maksymalne rozmiary i waga

5.1 Wielkość każdej Paczki dla dostawy na terenie Wielkiej Brytanii nie może przekraczać 3 m (5 m dla express48large) jako łączny wymiar długości i obwodu (mierzony w najgrubszym miejscu) oraz 1,5 m (2,5 m dla express48large) długości. 
 
5.2 Jedna Przesyłka może zawierać jednorazowo maksymalnie 15 Paczek; nie ma ograniczenia wagowego dla Przesyłki składającej się z wielu Paczek, natomiast waga pojedynczej Paczki nie może przekroczyć 30 kg. Wszystkie paczki muszą spełniać wymogi co do rozmiaru i wagi obowiązujące w kraju przeznaczenia. Aktualne ograniczenia wagowe i wymiary dostępne są na stronie https://www.parcelforce.com/worldwide-directory.
 
Przesyłki do Polski:
 • maksymalna waga paczki w tej usłudze to 30.0 kg;
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 150 cm;
 • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, obliczane według wzoru: 2xH + 2xW + L = max. 300 cm (gdzie: H - wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok).
5.3 Jeśli paczka przekroczy maksymalny limit rozmiarów i wagi, Parcelforce ma prawo zawrócić paczkę do Nadawcy lub przekazać paczkę Stronie trzeciej, która specjalizuje się w transporcie paczek gabarytowych. W przypadku, gdy przesyłka jest zwrócona do Nadawcy w wyniku przekroczenia maksymalnych wymiarów i wagi, Parcelforce może obciążyć dodatkowymi kosztami.
 

§ 6. Przedmioty zakazane i objęte ograniczeniem

6.1 Przedmioty zakazane i Przedmioty odjęte ograniczeniem opisane zostały w rozdziale "Prohibitions and Restrictions" ["Zakazy i ograniczenia"], na stronie parcelforce i/lub na stronie https://www.parcelforce.com/Help-and-advice/sending/prohibitions-and-restrictions
 
6.2 Klient jest odpowiedzialny za ustalenie, czy zawartość przesyłanych Paczek nie zawiera przedmiotów zakazanych lub podlegających ograniczeniom albo podlegających szczególnym wymaganiom w Wielkiej Brytanii lub w kraju przeznaczenia, w przypadku Dostawy międzynarodowej (np. w odniesieniu do opakowania). 
 
6.3 Zakazane jest przesyłanie lub usiłowanie przesłania Paczki lub Przesyłki zawierającej jakiekolwiek Przedmioty zakazane, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi Usług; zakazane jest również przesyłanie lub usiłowanie przesłania Paczki lub Przesyłki zawierającej Przedmioty objęte ograniczeniem, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi Usług, chyba że Klient postępuje zgodnie z zapisami dostępnymi na stronie https://www.parcelforce.com/ w odniesieniu do ograniczeń i szczególnych wymagań. Jeśli Klient przesyła lub usiłuje przesłać Paczkę lub Przesyłkę zawierającą Przedmioty zakazane lub Przedmioty podlegające ograniczeniom, Klient może podlegać odpowiedzialności karnej oraz zabezpieczy Parcelforce Worldwide oraz jej pracowników, wykonawców, podwykonawców oraz agentów przed stratą lub szkodą lub zobowiązaniami powstałymi w wyniku niedozwolonych działań. Jeżeli Paczka lub Przesyłka zawierająca Przedmioty zakazane lub Przedmioty podlegające ograniczeniom zostanie nadana przez Klienta, Parcelforce Worldwide ma prawo do postąpienia z taką Paczką lub Przesyłką według własnego uznania (bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności wobec Klienta lub Odbiorcy), w tym do likwidacji lub pozbycia się takiej Paczki lub Przesyłki w inny sposób, w całości lub w części, lub do zwrotu takiej Paczki lub Przesyłki Klientowi; Parcelforce Worldwide ma także prawo do naliczenia Klientowi opłaty za obsługę takiej Paczki lub Przesyłki lub do żądania od Klienta zwrotu rozsądnie poniesionych kosztów, powiększonych o kwotę £20 (lub o kwotę wyszczególnioną na stronie parcelforce.com), jeśli Parcelforce Worldwide zdecyduje się na zwrot Paczki lub Przesyłki lub jakiejkolwiek części Przesyłki Klientowi. 
 
6.4 Parcelforce Worldwide ma prawo, działając racjonalnie, dodać lub usunąć elementy wyszczególnione na liście Przedmiotów zakazanych lub Przedmiotów podlegających ograniczeniom (oraz może zmieniać wszelkie obowiązujące ograniczenia) bez wcześniejszego powiadomienia, dokonując wszelkich uzupełnień lub wprowadzając jakiekolwiek zmiany na stronie https://www.parcelforce.com/Help-and-advice/sending/prohibitions-and-restrictions
 

6.5 Klient ponosi odpowiedzialność wobec Parcelforce Worldwide, jej podwykonawców i agentów za wszelkie straty, szkody lub obrażenia ciała wynikające z przewozu Przedmiotów zakazanych (bez względu na fakt, czy takie przedmioty zostały zgłoszone) lub Przedmiotów podlegających ograniczeniom, które nie zostały odpowiednio zapakowane i odpowiednio oznakowane (lub nie spełniają wymagań szczególnych warunków), w zakresie, w jakim takie straty, szkody lub obrażenia ciała zostały spowodowane przez takie przedmioty.

6.6 Parcelforce jest zwolnione z odpowiedzialności oraz wypłaty odszkodowania za przesyłki, które zostały uszkodzone, zagubione lub dostarczone po gwarantowanym czasie transportu, jeżeli w przesyłce znajdował się przedmiot wskazany na liście rzeczy zabronionych.
 

Towary zabronione i objęte restrykcjami (nieobjęte odszkodowaniem)
 
Wszystkie towary/paczki, które są mokre, cieknące oraz mają nieprzyjemny zapach nie mogą być transportowane w usłudze międzynarodowej Parcelforce.  
 
Aerosole do higieny osobistej lub medyczne.  Obejmują kosmetyki lub leki w aerozolu w tym na przykład dezodoranty, spray do ciała, lakiery do włosów, pianki i żele do golenia i usuwania włosów, leki i odzywki w sprayu. 
 
Aerozole do innych zastosowań. Obejmują wszystkie produkty w sprayu w tym farby w sprayu. 
 
Napoje alkoholowe wysoko i średnioprocentowe (ponad 24% zawartości alkoholu) na przykład spirytus, gin, rum, vódki, brandy, whiskey, tequila, koniaki.  Napoje alkoholowe niskoprocentowe (poniżej 24% zawartości alkoholu) na przykład piwo, wino, szampan są dozwolone do transportu w ilości nie większej niż 1 litr.  Wyroby alkoholowe należy zapakować w torebkę plastikową i owinąć taśmą. Następnie należy zabezpieczyć owijając łatwo chłonnym materiałem jak i gąbką czy pianką w celu amortyzacji. Na opakowaniu należy umieścić informację” Fragile”, lub „Glass”. 
 
Pieniądze i dokumenty finansowe. Obejmują pieniądze papierowe i monety; karty płatnicze i kredytowe; wszystkie rodzaje dokumentów finansowych, które mogą być użyte bezpośrednio lub też razem z innym dokumentem uzupełniającym w celu uzyskania pieniędzy lub innej usługi.  Są to między innymi arkusze pieniędzy i próbki, czeki, dywidendy, bony, papiery wartościowe. 
 
Płyny powyżej 1 litra. Dotyczy płynów nieuznanych, jako niebezpieczne. Wszystkie płyny w ilości większej niż 1 litr. Wskazówki dotyczące pakowania: Przedmioty muszą być bezpiecznie zamknięte i umieszczone w wykładzinie zapobiegającej wyciekom, takiej jak zapakowana torebka z polietylenu. Oznacz jako "Fragile" przy wysyłaniu szklanych butelek. Niektóre płyny, takie jak alkohol lub farby, mają własne dodatkowe ograniczenia lub zakazy. Należy wysłać tylko express48. Maksymalnie 5 litrów na pudełko lub pojemnik.
 
Broń i amunicja. Wszystkie rodzaje broni; imitacje broni; zabytkowe egzemplarze; pait-ball i zabawkowe pistolety i karabiny; paralizatory elektryczne (tasery); części broni i wszystkie inne przedmioty przypominające i imitujące broń; CS gaz (Chlorobenzylidenomalononitryl); gaz pieprzowy; noże obronne (flick) i inne zabronione prawnie noże; paralizatory; tasery; wszystkie rodzaje amunicji. 
 
Baterie. Wszystkie rodzaje baterii w tym akumulatory, baterie litowe bez opakowania lub niepodłączone do urządzenia elektronicznego oraz uszkodzone baterie. Wyjątkiem są nowe baterie alkaliczne, nowe baterie niklowo-metalowo-wodorkowe, nowe niklowo-kadmowe baterie, nowe baterie cynkowo- powietrzne. Dopuszczone rodzaje baterii muszą być nowe, w nieotwartym opakowaniu oryginalnym owinięte folią bąbelkową dla amortyzacji. 
 
Artykuły spożywcze łatwopsujące się. Zamarznięta woda i suchy lód są zabronione do przewozu. Świeże owoce, mięso, ryby i inne łatwo psujące się artykuły spożywcze mogą być nadane jedynie w serwisie „guaranteed next day serwice” (nie za pośrednictwem Przesylarka.pl) . Wszystkie inne serwisy zabraniają wysyłki artykułów łatwo psujących się. Produkty muszą być schłodzone i hermetycznie zapakowane. Nadawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie produktów do transportu. 
 
Substancje biologiczne. Wszystkie substancje biologiczne oraz próbki do badań obejmujące między innymi krew; mocz; kał; szczątki zwierzęce. 
 
Christmas Crackers.
 
Odpady laboratoryjne oraz medyczne. Wszystkie odpady w tym miedzy innymi zakażone i brudne opatrunki; bandaże; igły. 
 
Narkotyki i leki. Wszystkie leki na receptę oraz narkotyki w tym kokaina, heroina, LSD, marihuana, opium, azotyn izoamylu, liście czuwaliczki jadalnej Catha, roślina i nasiona Edulis, mopfina, substancje psychotroniczne. 
 
Produkty i substancje żrące. Obejmują miedzy innymi farby, kwasy, substancje do usuwania farb i rdzy, wodoretlenek sodu, rtęć, gal. 
 
Podrobiona lub sfałszowana waluta. Obejmuje również sfałszowane znaczki. 
 
Suchy lód. 
 
Urządzenia elektroniczne z niedołączonymi bateriami litowymi. Obejmują wszystkie urządzenia elektroniczne zasilane bateriami litowymi gdzie baterie są odłączone. Dopuszcza się nadanie przedmiotów elektronicznych (w tym telefonów komórkowych, cyfrowych aparatów fotograficznych) gdzie baterie litowe są zainstalowane w urządzeniu.  Dopuszcza się do przewozu urządzeń elektrycznych, w których znajdują się maksymalnie 2 baterie zainstalowane do urządzenia. Baterie muszą spełniać warunki UN Manual of Tests and Criteria, część III, punkt 38.3. Baterie lub części uszkodzone lub niekompletne są zabronione. Przedmioty zawierające baterie muszą być zapakowane w sztywne pudełko i zabezpieczone przed przemieszczaniem w opakowaniu zewnętrznym. 
 
Odpady Środowiskowe. Obejmują między innymi używane baterie, używane oleje. 
 
Materiały łatwo wybuchowe. Obejmują między innymi fajerwerki, flary (rakiety sygnalizacyjne), detonatory, party poppery. 
 
Bilety. Obejmują wszystkie rodzaje biletów w tym bilety na jakikolwiek transport oraz bilety, które można wymienić na towary; kupony loteryjne. 
 
Produkty łatwopalne. Obejmują wszystkie produkty łatwopalne w tym ropa, płyn do zapalniczek, niektóre kleje, rozpuszczalnik, farby na bazie rozpuszczalnika, lakier do drewna, emalie, aceton, wszystkie lakiery do paznokci, magnez, luminofor, sód, cynk w proszku, zapalniczki.
 
Przedmioty wartościowe. Obejmują antyki, przedmioty wyrobione w dużej części ze złota lub srebra lub innych wartościowych metali, przedmioty kolekcjonerskie, diamenty oraz inne kamienie wartościowe, naturalne futra, karty sim.  Przedmioty te nie podlegają ubezpieczeniu.  
 
Biżuteria. Obejmuje wszystkie rodzaje biżuterii w tym zegarki. Przedmioty nie podlegają ubezpieczeniu.
 
Przedmioty delikatne i kruche. Obejmują artykuły ceramiczne lub zawierające części ceramiczne, artykuły wykonane z kamienia lub zawierające części kamienia; artykuły szklane oraz zawierające części szklane w tym telewizory, laptopy, tablety, monitory. Przedmioty nie podlegają ubezpieczeniu. 
 
Materiały ilustracyjne, graficzne, przedmioty sztuki. Obejmuje wszystkie przedmioty podatne na uszkodzenia, oraz te o znaczącej wartości w tym obrazy, rysunki, wazy, wydruki, statuetki i inne elementy sztuki. Przedmioty nie podlegają ubezpieczeniu.
 
Dzieła sztuki. Działa sztuki nie podlegają ubezpieczeniu w przypadku zagubienia lub uszkodzenia, nie mniej mogą być nadane.
 
Produkty filmowe. Obejmują wszystkie filmy, zdjęcia, negatywy i pochodne. Przedmioty nie podlegają ubezpieczeniu.
 
Walizki i opakowania etui. Obejmują wszystkie rodzaje walizek oraz etui twardych.  Przedmioty nie podlegają ubezpieczeniu.
 
Oświetlenie. Obejmuje lampy i świetlówki jarzeniowe, neonowe, neonowe znaki i wyroby, wszystkie rodzaje żarówek, lampy rentgenowskie. 

Części motoryzacyjne w tym części samochodowe i motocyklowe, silniki I ich części, części karoserii. Przedmioty te nie podlegają pod ubezpieczenie. 
 
Meble – wszystkie rodzaje mebli we flatpacku orz zmontowanych, w tym stoły, krzesła, półki, szafki i inne. Przedmioty te nie podlegają pod ubezpieczenie. 
 
Modele zabawkowe w tym domki dla lalek, modele do składania. Przedmioty te nie podlegają pod ubezpieczenie. 
 
Artykuły budowlane w tym cement, elementy granitowe i inne. Przedmioty te nie podlegają pod ubezpieczenie.
 
Dokumenty tożsamości w tym paszporty, akty urodzenia, wizy, prawo jazdy. Przedmioty nie sa objęte ubezpieczeniem.
 
Gaz. Obejmuje wszystkie rodzaje gazu w tym gazy toksyczne i skompresowane, nowe, używane oraz puste pojemniki gazowe, butan, etan, wkłady do zapalniczek, gaśnice, butle tlenowe, kamizelki ratunkowe, kanistry z dwutlenkiem azotu i węgla, syfony. 
 
Elektryczna deskorolka i skuter. Obejmują hoverboard i elektryczne skutery. 
 
Szczątki ludzkie i zwierzęce. Obejmują wszystkie szczątki ludzkie i zwierzęce oraz prochy, nieżywe zwierzęta, zakonserwowane części zwierząt lub skór. 
 
Nieprzyzwoite, obsceniczne, obraźliwe artykuły. Obejmują wszystkie nieprzyzwoite i obraźliwe teksty, plakaty, książki, fotografie i zdjęcia. 
 
Substancje zaraźliwe lub chorobotwórcze. Obejmują wszystkie substancje zgodnie z ICAO. 
 
Zapalniczki i wkłady do zapalniczek z łatwopalnym gazem lub płynem. Obejmują nowe, używane i puste kanistry z butanem, benzyną oraz zapalniczki. 
 
Żywe zwierzęta, insekty, pszczoły i osy, pająki. Wszystkie żywe zwierzęta, insekty i inne. 
 
Materiał magnetyczne. Obejmuje magnesy oraz materiały magnetyczne na dystans większy niż 4.6 metra mierzony od opakowania. 
 
Materiały gipsowe. Obejmują gładź szpachlową, wszystkie rodzaje gipsu.  
 
Zapałki. Wszystkie rodzaje zapałek w tym zapałki bezpieczne.  
 
Mylące lansowanie. Przesyłki nie mogą zawierać żadnych słów, znaków, zdjęć czy logo bez autoryzacji, które mogą zmylić odbiorcę ,jako przesyłka pochodząca z serwisu Królowej Wielkiej Brytanii. 
 
Lakiery do paznokci.  Wszystkie rodzaje lakierów i produktów do malowania paznokci w każdej ilości. Wskazówki dotyczące opakowania: Objętość za sztukę nie może przekraczać 30 ml. Nie więcej niż cztery przedmioty w jednej paczce. Musi być umieszczony w mocnym opakowaniu zewnętrznym i amortyzowany, aby zapobiec złamaniu. Nazwa i adres nadawcy muszą być widoczne na przesyłce. Te przesyłki należy przesłać tylko za pośrednictwem Urzędu Pocztowego i okazać przy nadaniu.
 
Żywica i podobne. Obejmuje wszystkie rodzaje żywicy, bursztyny. 
 
Utleniacze i rozjaśniacze. Obejmuj a środki dezynfekujące, azotan, farby do włosów, inne farby koloryzujące zawierające wodę utlenioną. 
 
Perfumy i woda po goleniu. Obejmują wszystkie perfumy, wody toaletowe, wody kolońskie, wody po goleniu w każdej ilości. 
 
Instrumenty muzyczne. Obejmuje wszystkie instrumenty muzyczne. Przedmioty nie podlegają ubezpieczeniu.
 
Rośliny. Żywe rośliny są traktowane tak samo jak Produkty łatwopsujące się- mogą być nadane jedynie w usłudze „guaranteed next day serwice”.
 
Środki ochrony roślin. Obejmują wszystkie chemiczne środki używane do usuwania chwastów i insektów. 
 
Trucizna, toksyczne płyny, ciała stałe i gazy. Obejmują substancje, które mogą spowodować śmierć lub uraz, jeśli zostaną połknięte lub wchłonięte lub przez bezpośredni kontakt ze skórą. Substancje obejmują między innymi arszenik, cyjanek, fluor, trucizna na szczury. 
 
Leki na receptę, narkotyki na potrzeby lecznicze lub naukowe. Dotyczy jedynie niepalnych przedmiotów w tym inhalatorów na astmę. Konieczna jest recepta. Leki musza być umieszczone w torbie plastikowej a następnie dokładnie zabezpieczone. Imię i nazwisko oraz adres nadawcy musi być dopisany na opakowaniu przesyłki. 
 
Radioaktywne materiały i próbki. Wszystkie przedmioty radioaktywne są traktowane, jako niebezpieczne. 
 
Ostre przedmioty. Dopuszcza się nadanie ostrych przedmiotów jedynie, gdy są poprawnie zabezpieczone tak, aby nie stanowiły niebezpieczeństwa dla obsługi ani innych paczek. 
 
Odpady, kurz, brud. Obejmuje wszystkie rodzaje odpadów i brudów w tym także odpadki domowe. Wyjątkiem są próbki ziemi na potrzeby laboratoryjne, ale poprawnie zabezpieczone tak, aby przecieki nie wydostały się z zewnętrznego opakowania. 
 
Farby wodne, emalie, farby do drewna. Dopuszczalne są jedynie w pojemnikach 150ml. Konieczne jest opakowanie w torbę plastikową i owinięcie taśmą. Następnie należy owinąć łatwo chłonnym materiałem oraz gąbka w celu amortyzacji. Imię i nazwisko oraz adres nadawcy musi być widoczny na zewnętrznym opakowaniu. 
 
Artykuły przemysłowe różne. Towary wytwarzane w więzieniach zagranicznych, z wyjątkiem tych, które są przywożone w celach niehandlowych.

Pod żadnym względem firma Parcelforce nie wypłaca odszkodowania za utratę, uszkodzenie, opóźnienie w odbiorze lub dostawę towarów zabronionych
 
Przedmioty ujęte w "słowniku negatywnym" PUESC - Poczta Polska nie dokona odprawy celnej tych towarów:
 • Ramy rowerowe
 • Koła łańcuchowe i piasty, rowerowe
 • Hamulce, piasty hamujące rowerowe
 • Korby i pedały rowerowe
 • Bagażniki, kierownice, koła, koła zamachowe, przerzutki, sztyce rowerowe
 • Oryginalne rzeźby i posągi, z dowolnych materiałów;
 • Antyki o wieku przekraczającym 100 lat
 • Gitary i pozostałe instrumenty strunowe
 • Gitary elektryczne
 • Perfumy, wody toaletowe
 • Produkty lecznicze
 • Zabawki - suszone uszy świńskie
 • Przynęty na ryby
 • Naczynia z drewna tropikalnego
 • Naczynia kuchenne z porcelany lub porcelany chińskiej
 • Naczynia kuchenne inne niż z porcelany lub porcelany chińskiej
 • Paliwo z odzysku
 • Nasiona fasoli
 • Owoce i warzywa za wyjątkiem bananów, durianu, kokosów, ananasów, daktyli
 • Płyn do papierosów elektronicznych
 • Susz tytoniowy
 • Susz tytoniowy
 • Susz tytoniowy
 • Papierosy, cygara, cygaretki
 • Papierosy, cygara, cygaretki
 • Papierosy, cygara, cygaretki
 • Tytoń do palenia
 • Tytoń do palenia
 • Wyroby nowatorskie
 • E-papieros
 • Płyn do papierosów elektronicznych
 • Części do e-papierosa
 • Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone (Tylko przetwory zawierające mięso i/lub mleko)
 • Suplementy diety w kapsułkach, tabletkach, pastylkach i innych odmierzanych dawkach oraz w postaci płynu, który wymaga rozcieńczenia przed spożyciem - niezgodne z prawodawstwem UE.
 • Białko w proszku pochodzenia zwierzęcego
 • Przynęty na ryby
 • Żywe rośliny (cebule, bulwy, korzenie, sadzonki, zrazy, grzybnia, kwiaty cięte, pąki, liście, pozostałe części roślin, słód, nasiona, orzeszki, rośliny, części roślin)
 • Laktoza i syrop laktozowy
 • Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone (Tylko przetwo
 • Folia aluminiowa spożywcza w rolkach
 • Artykuły spożywcze wszelkiego pochodzenia

§ 7. Sankcje międzynarodowe

7.1 Klient musi upewnić się, że wszelkie Paczki lub Przesyłki wysyłane przez Klienta dowolną z Usług nie są zakazane na mocy obowiązujących sankcji ustawowych, na przykład za względu na zawartość, Odbiorcę lub kraj, do lub z którego Paczka lub Przesyłka ma zostać wysłana. Sankcje obejmują wszystkie przepisy ustawowe, wykonawcze i zarządzenia nakładające sankcje (w tym dotyczące ograniczeń handlowych i sankcji gospodarczych) na kraje, osoby lub podmioty. Informacje na temat sankcji dostępne są na stronie https://www.parcelforce.com/help-and-advice/sending/international-sanctions
 
7.2 Klient jest odpowiedzialny za uzyskanie pozwolenia wymaganego na podstawie obowiązujących sankcji ustawowych oraz (na żądanie) musi przedstawić Parcelforce Worldwide dowód uzyskania takiego pozwolenia. Parcelforce Worldwide nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli Klient lub agenci Klienta przesyłają przedmiot bez właściwego pozwolenia wymaganego na mocy sankcji ustawowych. 
 
7.3 Klient przejmuje na siebie odpowiedzialność za Parcelforce Worldwide, jej pracowników, podwykonawców i agentów za jakiekolwiek straty, szkody lub zobowiązania powstałe w wyniku braku postępowania w zgodzie z sankcjami ustawowymi przez Klienta lub jego agentów. 
 
7.4 Jeżeli Parcelforce Worldwide ma uzasadnione podejrzenie, że Paczka lub Przesyłka, z powodu swojej zawartości, nie spełnia wymagań sankcji ustawowych, Parcelforce Worldwide może otworzyć takie Paczki lub Przesyłki lub opóźnić realizację procesu przewozu i dostawy. 
 
7.5 Jeśli Klient przesyła lub próbuje przesłać Paczkę lub Przesyłkę niespełniającą wymagań sankcji ustawowych, Parcelforce Worldwide ma prawo do postąpienia z taką Paczką lub Przesyłką według własnego uznania (bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności wobec Klienta lub Odbiorcy), w tym do likwidacji lub pozbycia się takiej Paczki lub Przesyłki w inny sposób, w całości lub w części, lub do zwrotu takiej Paczki lub Przesyłki Klientowi; Parcelforce Worldwide ma także prawo do naliczenia Klientowi opłaty za obsługę takiej Paczki lub Przesyłki lub do żądania od Klienta zwrotu rzeczywiście poniesionych kosztów, powiększonych o kwotę £20 (lub o kwotę wyszczególnioną na stronie Parcelforce.com), jeśli Parcelforce Worldwide zdecyduje się na zwrot Paczki lub Przesyłki lub jakiejkolwiek części Przesyłki Klientowi.
 

§ 8. Adresowanie i dokumentacja

8.1 Klient zobowiązany jest do wpisania pełnego adresu pocztowego, łącznie z kodem pocztowym (lub równoważnym kodem lokalnym) i numerów telefonicznych zarówno Odbiorcy, jaki i Klienta na każdej Paczce i Przesyłce, a do każdej Przesyłki należy dołączyć w momencie Wysyłki uzupełnione Dokumenty przewozowe (w tym kody usługi i kody kreskowe) dostarczane przez Parcelforce Worldwide w związku z Usługą. W odniesieniu do Przesyłek międzynarodowych, Klient zobowiązany jest do wpisania numeru telefonu zarówno Odbiorcy, jak i Klienta na każdej Paczce i Przesyłce; numer telefonu Odbiorcy musi być lokalnym numerem telefonu w kraju docelowym. 
 
8.2 Klient jest zobowiązany do upewnienia się, że każda Paczka i Przesyłka jest odpowiednio opakowana i oznakowany, zgodnie z wymaganiami określonymi w części zatytułowanej "Packaging" ["Opakowanie"] (lub w podobny sposób) na stronie Parcelforce.com i/lub na stronie Parcelforce, a także zgodnie z wymaganiami jakiegokolwiek aktu prawnego, rozporządzenia i wytycznych dotyczących transportu drogowego, kolejowego, morskiego lub powietrznego. Paczki nie mogą w żadnym wypadku być spięte razem lub przyczepione do innej Paczki. 
 

8.3. Jeśli Przesyłka(-y) nie spełnia Warunków 8.1 i 8.2, Parcelforce Worldwide będzie uprawniona według własnego uznania:

8.3.1 odmówić odbioru Przesyłki(ów) niezgodnej(-ych) bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności; I

8.3.2 zastosować w całości Opłaty za przesyłkę i wszelkie inne obowiązujące opłaty; Lub

8.3.3 odebrać niezgodną(-e) Przesyłkę(-y) i nie ponosić żadnej odpowiedzialności za wynikające z tego straty, szkody i/lub opóźnienia. 

8.4 Klient zobowiązuje się zachować wszelkie rachunki i/lub kopie Dokumentów przewozowych, ponieważ są one niezbędne w przypadku wszelkich roszczeń odszkodowawczych i/lub zwrotu kosztów. 
 
8.5 W odniesieniu do Dostaw międzynarodowych, Klient zobowiązany jest do wypełnienia, przygotowania, podpisania i załączenia wszelkich dokumentów wymaganych przez HM Revenue and Customs lub dokumentów wymaganych przez zagraniczne organy celne. Klient przyjmuje do wiadomości, że niewypełnienie i niepodpisanie deklaracji celnej (jeśli dotyczy) może doprowadzić do opóźnienia odprawy celnej i/lub utraty lub uszkodzenia Paczki; w takim przypadku Parcelforce Worldwide nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 
 
8.6 Klient uznaje prawo międzynarodowych organów celnych do kontroli paczek i dokumentacji oraz do zażądania od Parcelforce Worldwide lub agentów Parcelforce Worldwide otwarcia dowolnej Paczki celem sprawdzenia zawartości; w takiej sytuacji Parcelforce Worldwide nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultat działań organów celnych. Klient upoważnia Parcelforce Worldwide lub jej agentów do uzupełnienia niezbędnej dokumentacji dla celów odprawy celnej zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i za granicą, ale również akceptuje fakt, że Parcelforce Worldwide nie ma prawa do uzupełnienia i/lub podpisania poszczególnych deklaracji celnych, ponieważ jest to obowiązkiem Klienta. 
 
8.7 Zgodnie z obowiązującymi przepisami w różnych jurysdykcjach Parcelforce Worldwide i jej agenci mogą być zobowiązani do przeprowadzenia kontroli Paczek i Przesyłek przy wykorzystaniu promieni rentgenowskich; w takiej sytuacji Parcelforce Worldwide i jej przedstawiciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do wynikłych strat, szkód lub opóźnień.
 
 

§ 9. Standardy usług i dostawa

9.1 Należy pamiętać, że termin dostaw dla dostaw w Wielkiej Brytanii może być wydłużony w przypadku niektórych kodów pocztowych, zgodnie z informacjami na Parcelforce.
 
9.2 Standardy usług dla każdej z Usług są określone na stronie Parcelforce i mają zastosowanie z uwzględnieniem niniejszych Warunków przewozu, w szczególności Warunku 8.3 poniżej. 
 
9.3 Dla celów obliczania standardów usług: 
 
9.3.1 Pod uwagę brane są wyłącznie dni robocze, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w miejscach docelowych Odbiorcy i mogą się różnić w zależności od kraju; 
 
9.3.2 W sytuacjach, gdy Parcelforce Worldwide stara się dostarczyć przesyłkę na adres podany na Przesyłce oraz z jakiegoś powodu dostawa nie może zostać zrealizowana (łącznie z nieuzasadnionym opóźnieniem w przyjęciu Przesyłki pod tym adresem), dostawę uznaje się za dokonaną w momencie, gdy Przesyłka zostanie po raz pierwszy dostarczona pod adres dostawy, lub gdy Parcelforce Worldwide zostaje zapisana w systemie kolejkowania lub rezerwacji, jeśli taki system ma zastosowanie pod tym adresem; i 
 
9.3.3 Jeśli złożono dyspozycję, aby Parcelforce Worldwide przechowała przesyłkę do odbioru lub w oczekiwaniu na dalsze instrukcje (co według własnego uznania Parcelforce Worldwide może zrobić), dostawę uznaje się za zrealizowaną w momencie otrzymania takiej informacji przez Parcelforce Worldwide. 
 
9.3.4 Jeśli Odbiorca korzysta z Usługi powiadamiania i instruuje Parcelforce Worldwide, aby dostarczyć Przesyłkę w innym Dniu roboczym, taki Dzień roboczy zostanie uznany za datę dostawy, w przypadku weryfikacji czy dostawa odbyła się z opóźnieniem.
 
9.4 Przesyłki adresowane na adres skrytki pocztowej, jeśli jest to dopuszczalne (lub równoważny sposób dostarczenia) są uważane za doręczone, jeżeli Przesyłka lub awizo o dostarczeniu przesyłki zostanie umieszczone w skrytce pocztowej, lub gdy Klient zostaje poinformowany o dostarczeniu Przesyłki przez telefon, którekolwiek nastąpi wcześniej. 
 
9.5 Przesyłki będą dostarczane wyłącznie w Dni robocze. 
 
9.6 Jeśli przesyłka zostanie wysłana w dniu innym, niż Dzień roboczy lub po godzinie przyjęcia w Dniu roboczym, za dzień wysyłki Przesyłki przyjmuje się następny Dzień roboczy.
 
9.7 W przypadku, gdy Klient korzysta z Usługi powiadamiania, Parcelforce Worldwide dołoży starań w celu zapewnienia żądanej Usługi powiadamiania oraz dostarczenia wszelkich Przesyłek zgodnie z informacją przesłaną do Klienta i/lub Odbiorcy za pośrednictwem Usługi powiadamiania.
 

§ 10. Niedostarczenie przesyłki

10.1 W odniesieniu do dostaw na terenie Wielkiej Brytanii, Klient lub Odbiorca może żądać, aby Niedoręczalna przesyłka została zwrócona do Klienta, aby podjąć kolejną próbę doręczenia, lub postąpić w inny sposób z Przesyłką (a Klient niniejszym zgadza się na wykonanie takiej czynności przez Parcelforce Worldwide); taka usługa podlega dodatkowym opłatom, o których osoba składająca dyspozycję zostanie poinformowana przez Parcelforce Worldwide. Parcelforce Worldwide zrealizuje dodatkową usługę dostarczenia Przesyłki na zasadach i warunkach określonych w niniejszych Warunkach lub na innych zasadach dotyczących usług dodatkowych świadczonych przez Parcelforce Worldwide.
 
10.2 W odniesieniu do dostaw na terenie Wielkiej Brytanii, jeśli Niedostarczona przesyłka jest w posiadaniu Parcelforce Worldwide i nie zostanie odebrana w terminie 16 dni kalendarzowych od czasu pozostawienia zawiadomienia o próbie doręczenia przez Parcelforce Worldwide pod Adresem dostawy, Parcelforce Worldwide spróbuje skontaktować się z Klientem, jeśli jest to możliwe. Jeśli taka czynność się nie powiedzie, Parcelforce Worldwide zwróci przesyłkę Klientowi, o ile Klient wskazał adres zwrotny. Jeśli nie wskazano adresu zwrotnego, Parcelforce Worldwide jest uprawniona do dysponowania przedmiotem dostawy według własnego uznania.
 
10.3 W odniesieniu do Dostaw międzynarodowych, jeśli Przesyłka nie może zostać dostarczona z jakiegokolwiek powodu, Parcelforce Worldwide przechowa Przesyłkę przez rozsądny okres (powyżej 3 dni, w zależności od wybranej usługi) w celu umożliwienia Odbiorcy skontaktowanie się z Parcelforce Worldwide, aby ustalić termin odbioru Przesyłki lub termin ponownego dostarczenia (a Klient niniejszym wyraża zgodę, aby Parcelforce Worldwide postąpiła w taki sposób);  taka usługa podlega dodatkowym opłatom, o których osoba składająca dyspozycję zostanie poinformowana przez Parcelforce Worldwide. Parcelforce Worldwide zrealizuje dodatkową usługę dostarczenia Przesyłki na zasadach i warunkach określonych w niniejszych Warunkach lub na innych zasadach dotyczących usług dodatkowych świadczonych przez Parcelforce Worldwide.
 
10.4 W odniesieniu do przesyłek międzynarodowych, o ile Odbiorca nie skontaktuje się z Parcelforce Worldwide w rozsądnym czasie, Parcelforce Worldwide zwróci przesyłkę Klientowi, o ile Klient wskazał adres zwrotny. Jeśli nie wskazano adresu zwrotnego, Parcelforce Worldwide jest uprawniona do dysponowania przedmiotem dostawy według własnego uznania. Klient ponosi wszelkie koszty i opłaty poniesione przez Parcelforce Worldwide w związku ze zwrotem, przechowywaniem lub likwidacją Niedostarczalnej Przesyłki, chyba że przesyłka nie została dostarczona z winy Parcelforce Worldwide.
 

10.5. Niezależnie od punktów 10.1 -10.4, jeżeli w uzasadnionej opinii Parcelforce Worldwide podejmowanie dalszych prób doręczenia, przekierowanie lub wstrzymanie Przesyłki niemożliwej do dostarczenia jest niepraktyczne, Parcelforce Worldwide zwróci Przesyłkę Klientowi, o ile klient dostarczył przesyłkę zwrotną adres. W przypadku braku adresu zwrotnego Parcelforce Worldwide ma prawo pozbyć się przesyłki według własnego uznania. Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty, opłaty i prowizje poniesione w związku ze zwrotem, przechowywaniem lub pozbyciem się Przesyłki Niemożliwej do Doręczenia, chyba że Przesyłka nie była możliwa do doręczenia z winy Parcelforce Worldwide.

10.6 Jeżeli Odbiorca odmawia zapłaty jakichkolwiek opłat i ceł (i wszelkich opłat manipulacyjnych pobieranych przez Parcelforce Worldwide w tym zakresie) należnych w odniesieniu do Przesyłki i w rezultacie Przesyłka lub jej część nie zostanie wydana, Parcelforce Worldwide nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a Przesyłka (lub jej odpowiednia część) zostanie zwrócona Klientowi pod warunkiem opłacenia przez Klienta wymienionych opłat powiększonych o koszt opłaty za zwrot Przesyłki. Parcelforce Worldwide podejmie próbę skontaktowania się z Klientem w celu poinformowania o należnych opłatach i uzyskania deklaracji pokrycia należnych kosztów przez Klienta. Jeśli Klient nie odpowie lub nie wniesie należnych opłat, Przesyłka (lub odpowiednia jej część) może zostać zlikwidowana przez Parcelforce Worldwide, jeśli Parcelforce Worldwide uzna to za stosowne.
 

§ 11. Opłaty

11.1 Informacje na temat Opłat przewozowych dostępne są na stronie Parcelforce.
 
11.2 Klient zobowiązuje się zapłacić na rzecz Parcelforce Worldwide Opłatę przewozową i opłatę za zwiększenie wymiaru odszkodowania, które płatne są w momencie nabycia Usługi metodą określoną przez Parcelforce Worldwide. Pozostałe koszty będą płatne w sposób oraz w terminie określonym przez Parcelforce Worldwide. Parcelforce może zweryfikować deklarowaną wagę, wagę gabarytową oraz wymiary przesyłek - jeżeli przekraczają one zadeklarowane wartości - narzucić koszty dodatkowe za przekroczenie parametrów.
 
11.3 Klient jest odpowiedzialny za upewnienie się, że uiścił odpowiednie Opłaty za przesyłkę za każdą paczkę lub przesyłki. Parcelforce Worldwide może obciążyć Klienta dodatkową opłatą według własnego uznania, jeśli okaże się, że Klient uiścił nieprawidłową Opłatę za przesyłkę. Prawo to stanowi dodatek do wszelkich innych praw przysługujących Parcelforce Worldwide. Do czasu uiszczenia przez Klienta jakichkolwiek dopłat należnych Parcelforce Worldwide, Parcelforce Worldwide może zachować Przesyłkę w posiadaniu, a Parcelforce Worldwide przetrzymuje Przesyłkę na wyłączne ryzyko Klienta. Parcelforce Worldwide zwróci się do Klienta z żądaniem uiszczenia dopłat, jeżeli jednak po upływie 7 dni Klient nie uiścił dopłat na rzecz Parcelforce Worldwide, Przewoźnik ma prawo przesyłkę zutylizować,
 
11.4 Parcelforce Worldwide zastrzega sobie prawo do oszacowania i stosowania dopłaty do Przesyłek wysyłanych w ramach usługi globalexpress bez uprzedzenia. Termin oraz wysokość opłat zostanie ustalona przez Parcelforce Worldwide według uznania. Klient, zlecając przewóz Przesyłki Parcelforce Worldwide, zgadza się na pokrycie dodatkowych kosztów obowiązujących w momencie składania zamówienia; takie dopłaty ustalane są przez Parcelforce Worldwide według jej uznania. Szczegóły dotyczące bieżących dopłat są dostępne na życzenie. 
 
11.5 Wszelkie opłaty, brutto oraz netto, zostały wyszczególnione na stronie Parcelforce.. Podatek VAT jest w każdym przypadku płatny przez Klienta. Płatności można dokonać gotówką, kartą kredytową, kartą debetową i usługą Paypal.
 
11.6 Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby Klient uiścił odpowiednie Opłaty za przesyłkę dla każdej Paczki lub Przesyłki. Parcelforce Worldwide może obciążyć Klienta dodatkowymi opłatami według uznania Parcelforce Worldwide, jeśli okaże się, że Klient zapłacił nieprawidłową Opłatę za przesyłkę. To prawo jest dodatkiem do wszelkich innych praw, które może przysługiwać Parcelforce Worldwide. Dopóki Klient nie zapłaci żadnych dopłat, Parcelforce Worldwide może zachować w posiadaniu Przesyłki Klienta, a Parcelforce Worldwide będzie utrzymywać przesyłkę na wyłączne ryzyko Klienta. Parcelforce Worldwide zwróci się do Klienta z wnioskiem o dopłatę, jeżeli jednak po upływie 7 dni Klient nie dopłaci dopłat do Parcelforce Worldwide, Parcelforce Worldwide może zlikwidować lub zniszczyć Przesyłkę.
 
11.7 Jeśli w dowolnym czasie Parcelforce Worldwide ustali, że Klient nie uiścił odpowiednich opłat, wówczas Klient będzie odpowiedzialny wobec Parcelforce Worldwide za różnicę między początkowo zapłaconą przez Klienta kwotą a kwotą, którą Klient powinien był zapłacić (Kwota nieopłacona). Parcelforce Worldwide może według własnego uznania zawiesić dowolne konto, które Klient posiada na Parcelforce Worldwide, aż do momentu, gdy kwota zaległej kwoty zostanie spłacona, a także podejmie inne działania prawne, do których Parcelforce Worldwide jest uprawniona, w celu odzyskania takiej Niewypłaconej kwoty.

11.8 Jeżeli odbiorca przesyłki odmawia opłacenia cła i/lub innych opłat celnych, które zostaną nałożone na przesyłkę i w wyniku tego przesyłka nie może zostać doręczona, Parcelforce zastrzega sobie prawo żądania dopłaty: cła oraz opłat celnych oraz kosztu transportu zwrotnego do Nadawcy przesyłki. Jeżeli opłaty nie zostaną uiszczone, Parcelforce zastrzega sobie prawo do utylizacji takiej przesyłki i obciążenia Nadawcy za poniesione koszty. 
 

§ 12 Rezygnacja

12.1 O ile nie stanowi inaczej punkt 12.2, Klient może anulować Usługi w dowolnym momencie i otrzymać od firmy Parcelforce Worldwide pełny zwrot opłat za przesyłki i inne opłaty zgodnie z punktem 10, które zostały uiszczone za takie Usługi, poprzez:
12.1.1 skontaktowanie się z firmą Parcelforce Worldwide (zgodnie z punktem 2) i podanie odpowiedniego numeru śledzenia przesyłki związanego z takimi Usługami; oraz
12.1.2 dostosowanie się do wszystkich uzasadnionych instrukcji otrzymanych od firmy Parcelforce Worldwide.
12.2 Klient nie może anulować Usług i nie ma prawa do zwrotu opłat za przesyłki lub inne opłaty z punktu 10 za takie Usługi, jeśli:
12.2.1 Firma Parcelforce Worldwide przyjęła przesyłkę od Klienta (czy to przez odbiór przesyłki od Klienta, czy przez pozostawienie przesyłki w placówce pocztowej lub magazynie firmy Parcelforce Worldwide); lub
12.2.2 Etykieta dostarczona Klientowi w związku z takimi Usługami została użyta.
12.3 Firma Parcelforce Worldwide może zamknąć Usługi i konto Klienta, jeśli Klient naruszy którekolwiek z tych Warunków, jeśli firma Parcelforce Worldwide podejrzewa, że Klient dopuszcza się oszustwa lub jeśli Klient jest niewypłacalny.
 
 

§ 13. Odpowiedzialność za opóźnienia, straty lub uszkodzenie - dla Klientów Przesyłarki

13.1 Z zastrzeżeniem postanowień niniejszych Warunków, Parcelforce Worldwide zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania Klientowi za utracone/ zagubione przesyłki.
 
13.2  W usłudze Parcelforce dla Klientów Przesyłarka.pl przesyłki ubezpieczone są do kwoty 500 PLN w wypadku ich zagubienia. Paczki nie są chronione przed uszkodzeniem.
 
Pamiętaj! Aby uzyskać odszkodowanie za zagubioną paczkę musisz przedstawić dowód wartości ubezpieczonych towarów (FV VAT lub rachunek). 
 
13.3 Parcelforce Worldwide nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty umów, działalności, zysków, przychodów, przewidywanych oszczędności ani za żadne pośrednie lub wynikłe straty lub uszkodzenia w jakiejkolwiek formie czy w jakikolwiek sposób wynikające z umowy, naruszenia obowiązków ustawowych, deliktu (w tym zaniedbania Parcelforce Worldwide, jego urzędników, pracowników, kontrahentów i agentów) lub w inny sposób.
13.4 Wysokość odszkodowania za straty lub uszkodzenia ogranicza się do kosztów naprawy uszkodzonych przedmiotów lub, jeśli są one zgubione lub uszkodzone bez możliwości naprawy, do niższej z wartości: i) ich kosztu zastąpienia, uwzględniającego deprecjację związaną z zużyciem i utratą wartości; oraz ii) rzeczywistej ceny sprzedaży przedmiotów. W każdym przypadku odszkodowanie nie może przekroczyć określonych limitów odszkodowania Parcelforce Worldwide, jak to jest określone lub o którym mowa w  § 14.
13.5 Parcelforce Worldwide nie będzie ponosić odpowiedzialności (czy to za wypłatę odszkodowania, zwrot środków lub w inny sposób) za straty, uszkodzenia lub opóźnienia w zakresie, w jakim wynikają one z działań lub zaniechań:
13.5.1 Klienta lub Odbiorcy;
13.5.2 jakiejkolwiek firmy dostawczej zewnętrznej zatrudnionej przez Klienta do dostarczenia przesyłki ostatecznemu odbiorcy; oraz
13.5.3 okoliczności, które wykraczają poza rozsądny kontrolę Parcelforce Worldwide, w tym (bez ograniczeń) niekorzystne warunki pogodowe, korki drogowe, awarie mechaniczne, blokady na publicznych lub prywatnych drogach, lub wynikają z jakiejkolwiek akcji przemysłowej.
13.6 Oprócz innych wyłączeń odszkodowania wymienionych pod nagłówkiem "Wyłączenia odszkodowania" (lub podobnym wyrażeniem) na stronie parcelforce.com i/lub na stronie parcelforce.com/exclusions, Parcelforce Worldwide nie będzie odpowiedzialny za wypłatę odszkodowania za opóźnienie, zgubienie lub uszkodzenie przesyłki:
13.6.1 z powodu ukrytej lub wrodzonej wady, wady lub naturalnego zużycia przedmiotów; lub
13.6.2 zawierających Towary Zakazane lub Towary Ograniczone (o ile nie przestrzegano odpowiednich wymogów); lub
13.6.3 które naruszają przepisy dotyczące sankcji; lub
13.6.4 z powodu nieprzestrzegania przez Parcelforce Worldwide instrukcji dotyczących "orientacji opakowania" (np. strzałek "DO GÓRY", oznaczeń "TEN KONIEC DO GÓRY"); lub
13.6.5 które uległy uszkodzeniu, zagubieniu lub opóźnieniu w wyniku naruszenia przez Klienta paragrafów 7.1, 7.2 lub 7.5.
13.7 Parcelforce Worldwide nie będzie odpowiedzialny za zwrot środków ani odszkodowanie w przypadku Towarów Wyłączonych lub Przesyłki wysłanej w sprzeczności z postanowieniami niniejszych Warunków. Ten warunek dotyczy wszystkich Towarów Wyłączonych, również gdy zakupiono rozszerzone ubezpieczenie.
13.8 Parcelforce Worldwide nie będzie odpowiedzialny za odszkodowanie w przypadku jakiejkolwiek Przesyłki, w przypadku której ktoś działał w sposób oszukańczy lub nieuczciwy w jakikolwiek sposób w związku z tą Przesyłką lub nieprawdziwie przedstawia swoje uprawnienia do odbioru Przesyłki w imieniu Odbiorcy lub Klienta.
13.9 Parcelforce Worldwide nie będzie odpowiedzialny za zwrot środków za opóźnienie w dostawie, jeśli:
13.9.1 Przesyłka jest adresowana na skrzynkę pocztową (PO Box) lub na lokalny urząd pocztowy za granicą;
13.9.2 Przesyłka została wysłana na adres, który jest zamknięty lub który przyjmuje dostawy tylko w określonych godzinach lub w określone dni tygodnia;
13.9.3 dostawa była próbowana w dniu przewidzianym dla usług bez określonej godziny dostawy, nawet jeśli próba dostarczenia została podjęta poza ogłoszonymi godzinami dostawy lub godzinami pracy;
13.10 Parcelforce Worldwide zastrzega sobie prawo do zawieszenia dowolnych Usług i/lub ustaleń dotyczących odszkodowania/zwrotów do konkretnych miejsc przeznaczenia, jeśli uzna, że okoliczności, których nie jest w stanie kontrolować, uniemożliwiają świadczenie niezawodnej usługi. Parcelforce Worldwide nie ponosi odpowiedzialności za straty, uszkodzenia lub opóźnienia, gdy Przesyłka zostanie wysłana do miejsca przeznaczenia, gdzie Usługa została zawieszona. Prosimy o sprawdzenie szczegółów na stronie Parcelforce.com/service-updates.
 

§ 14. Wyłączenie roszczeń odszkodowawczych, limity i zwrot kosztów

14.1 Ustala się następujące limity dla odszkodowania należnego za zagubienie w ramach realizacji Usług. 
 
Należy pamiętać, że "strata" obejmuje częściową lub całkowitą utratę zawartości Przesyłki.
Usługi Maksymalne łączne odszkodowanie Maksymalne odszkodowanie przy zwiększonym wymiarze
express9 £200 £2500
express10 £200 £2500
expressAM £200 £2500
express24 £100 £2500
express48 £100 £2500
express48large £100 £2500
globalexpress £200 £2500
irelandexpress £200 £2500
globalpriority brak odszkodowania brak odszkodowania
globalvalue £100 £500
globaleconomy brak odszkodowania brak odszkodowania
BFPO Worldwide £100 £2500
Uwaga: są to maksymalne kwoty dla pojedynczej Przesyłki. 
 
Niektóre przedmioty mają określone limity odszkodowań, zgodnie z informacjami podanymi na stronie Parcelforce..
 
14.1.1. Odszkodowanie do maksymalnej kwoty określonej w 14.1 może być wypłacone za utratę lub uszkodzenie Przesyłki wysłanej w ramach Usług, z wyjątkiem przypadków, gdy Klient zapłacił dodatkową opłatę za rozszerzone ubezpieczenie, gdzie limit zostanie określony zgodnie z wysokością opłaty (jak ogłasza Parcelforce Worldwide od czasu do czasu); i Uwaga: są to maksymalne kwoty na jedną Przesyłkę. Dla pewnych przedmiotów obowiązują określone limity odszkodowania, jak szczegółowo opisane na stronie Parcelforce.com.
 
14.2. Żadna z pozostałych Usług nie obejmuje zwrotów z tytułu opóźnień.
14.2. "Opóźniona dostawa" lub "opóźnienie w dostawie" (lub podobne wyrażenia) oznacza dostawę, która nie jest zgodna z czasami dostawy ogłaszanymi od czasu do czasu przez Parcelforce Worldwide, z uwzględnieniem postanowień  § 8.
14.3. Odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie Przesyłki kolekcjonerskiej będzie ograniczone do ceny zapłaconej przez Klienta i nie przekroczy odpowiednich limitów określonych w § 13.
14.4. Parcelforce Worldwide ma prawo odrzucić wszelkie roszczenia, które zawyżają wartość zawartości i nie dokonać w ogóle żadnej płatności za wartość zawartości, chociaż wciąż może zostać dokonana odpowiednia płatność z tytułu opóźnienia.
 
Pamiętaj! Aby uzyskać odszkodowanie za zagubioną lub zniszczoną paczkę musisz przedstawić dowód wartości ubezpieczonych towarów (FV VAT lub rachunek). 
 
 

§ 15. Roszczenia o odszkodowanie i zwrot kosztów

15.1. Wszystkie roszczenia dotyczące odszkodowania za straty lub uszkodzenia oraz zwrotów z tytułu opóźnień muszą być zgłoszone na wypełnionym w całości formularzu roszczeń Parcelforce Worldwide, który musi być dostarczony do Parcelforce Worldwide w określonym terminie, liczonym od daty Wysłania:
 • 30 dni dla wszystkich usług w Wielkiej Brytanii
 • 15 dni dla usługi globalexpress
 • 30 dni dla usługi irelandexpress i globalpriority
 • 120 dni dla usługi globalvalue oraz BFPO Worldwide
15.2. Parcelforce Worldwide może przeprowadzać takie dochodzenia, jakie uzna za konieczne w celu potwierdzenia ważności roszczenia, a Klient ma obowiązek współpracować w miarę rozsądnie w danych okolicznościach. W przypadku roszczeń związanych z utratą i uszkodzeniem, Parcelforce Worldwide może poświęcić rozsądny czas na przeprowadzenie dochodzenia i działań poszukiwawczych.
15.3. Parcelforce Worldwide może zażądać od Klienta potwierdzenia roszczenia poprzez dostarczenie wszelkich istotnych informacji dotyczących Przesyłki, w tym dowodów na Wysłanie, dowodów na wartość, kosztorysów kosztów naprawy, cen zakupu, faktur, wagi i charakterystyki zagubionych lub uszkodzonych przedmiotów, numerów seryjnych i numerów IMEI dla urządzeń elektrycznych. Może to obejmować żądanie od Odbiorcy Przesyłki zachowania opakowania lub uzyskania innych dowodów dokumentacyjnych i/lub dowodów fotograficznych zgodnie z żądaniem Parcelforce Worldwide.
15.3.1. Wszelkie informacje żądane w celu potwierdzenia roszczenia muszą być udostępnione Parcelforce Worldwide w ciągu 21 dni od daty żądania.
15.3.2. Jeśli żądane informacje nie zostaną otrzymane w określonym terminie, Parcelforce Worldwide zastrzega sobie prawo do zamknięcia roszczenia. W przypadku wystąpienia błędu w zgłoszeniu roszczenia lub w dokumentach potwierdzających, co spowoduje konieczność ponownego wystawienia czeku, opłata administracyjna w wysokości £10,00 zostanie potrącona od kwoty roszczenia.
15.4. W przypadku roszczeń związanych z utratą i uszkodzeniem Parcelforce Worldwide może poświęcić rozsądny czas.
15.5. Wysyłka danych wrażliwych i dokumentów, których zawartość obejmuje, lecz nie ogranicza się do, nazwisk, adresów, danych bankowych, podpisów oraz dat urodzenia, odbywa się na własne ryzyko Klienta, a nie przewiduje się odszkodowania za te elementy. Dane przechowywane na nośnikach elektronicznych, takich jak dyski danych, dyski twarde, taśmy magnetyczne czy pendrive'y, muszą być odpowiednio zaszyfrowane. Klient zobowiązuje się do zwolnienia Parcelforce Worldwide od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, postępowania i koszty związane z utratą, uszkodzeniem lub ujawnieniem takich danych i dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których Parcelforce Worldwide działało zaniedbująco.
15.6. Gdy Klient zleca dostawę Przesyłki do osoby trzeciej w celu dostarczenia Przesyłki ostatecznemu odbiorcy, przyjęcie Przesyłki przez tę osobę trzecią stanowi dowód, że Przesyłka została dostarczona nienaruszona i zgodnie z tymi Warunkami i Przewodnikiem.
 

§ 16. Usługi Zatrzymania i Zwrotu

16.1. Parcelforce Worldwide podejmie próbę zatrzymania Przesyłki, która znajduje się w jego posiadaniu i kontroli, zanim zostanie dostarczona Odbiorcy, i zwróci tę Przesyłkę na pierwotny adres nadawcy (Usługi Zatrzymania i Zwrotu).
16.2. Klient dostarczy Parcelforce Worldwide jak najwcześniejszego możliwego zgłoszenia żądania Usług Zatrzymania i Zwrotu.
16.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługi Zatrzymania i Zwrotu są dostarczane przez Parcelforce Worldwide wyłącznie według uznania Parcelforce Worldwide i że Parcelforce Worldwide w każdym czasie i z jakiejkolwiek przyczyny może odmówić świadczenia Usług Zatrzymania i Zwrotu, w takim przypadku Parcelforce Worldwide nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta (czy to na podstawie umowy, deliktu, zaniedbania, naruszenia obowiązku ustawowego lub innych podstaw).
16.4. Parcelforce Worldwide nie rozpocznie świadczenia usług Zatrzymania i Zwrotu, dopóki Klient nie dostarczy wszystkich informacji, które Parcelforce Worldwide uzasadnienie potrzebuje, aby ustalić przyczyny i kontekst, w jakim Klient prosi o Usługi Zatrzymania i Zwrotu.
16.5. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 15.3, Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że chociaż Parcelforce Worldwide będzie starał się zrealizować żądanie Usług Zatrzymania i Zwrotu, Parcelforce Worldwide nie zawsze będzie w stanie to zrobić (z jakiegokolwiek powodu), w takim przypadku Parcelforce Worldwide nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta (czy to na podstawie umowy, deliktu, zaniedbania, naruszenia obowiązku ustawowego lub innych podstaw).
16.6. Klient zobowiąże się do zwolnienia Parcelforce Worldwide z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, straty, szkody, koszty (w tym rozsądne koszty prawne) i wydatki poniesione lub poniesione przez Parcelforce Worldwide (czy to na podstawie umowy, deliktu, zaniedbania, naruszenia obowiązku ustawowego lub innej kategorii strat) wynikające z faktu, że Parcelforce Worldwide podejmuje próbę realizacji żądania Usług Zatrzymania i Zwrotu lub skutkuje tym.
16.7. Dla jasności, Klient pozostaje odpowiedzialny za wszystkie opłaty za Przesyłkę i stosowne dopłaty, niezależnie od tego, czy Usługi Zatrzymania i Zwrotu zakończą się sukcesem czy nie.
 

§ 17. Ogólne

17.1. Nic w tych Warunkach (ani w niczym innym) nie przyznaje jakiejkolwiek trzeciej osobie jakiejkolwiek korzyści ani prawa do egzekwowania któregokolwiek z tych Warunków, którego ta osoba nie miałaby,  z zastrzeżeniem zapisów Ustawy (Prawo osób trzecich) z 1999 r. 
17.2. Te Warunki będą podlegać prawu Anglii i Walii oraz zostaną wykładnie zgodnie z nim. Każda ze stron nieodwołalnie zgadza się poddać się wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii w sprawach wynikających z niniejszej umowy lub z nią związanych.
17.3. Te Warunki, oraz dokumenty i informacje na stronach internetowych, do których się odwołuje, stanowią całą umowę między Parcelforce Worldwide a Klientem. Klient przyjmuje do wiadomości, że akceptując te Warunki, nie polegał na żadnym przedstawieniu ani zobowiązaniu, niezależnie od tego, czy były one ustne czy pisemne, o ile nie są wyraźnie zawarte w tych Warunkach.
17.4. Jeśli którykolwiek postanowienie tych Warunków zostanie uznane przez sąd lub organ administracyjny właściwy do rozpoznania za nieważne lub niewykonalne, to taka nieważność lub niewykonalność nie wpłynie na pozostałe postanowienia tych Warunków, które pozostaną w pełnej mocy i skuteczności.
17.5. Z zastrzeżeniem innych postanowień tych Warunków, Parcelforce Worldwide i Klient zgadzają się, że oni i/lub wszyscy, których zatrudniają i/lub za których są odpowiedzialni, będą przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania korupcji lub prania brudnych pieniędzy w związku z tymi Warunkami i/lub usługami powiązanymi.
17.6. Gdzie Parcelforce Worldwide uzna uzasadnienie, że Klient narusza § 15.5, Parcelforce Worldwide może natychmiast (oprócz innych praw, które może mieć na mocy tych Warunków):
 • (a) zawiesić dowolne z usług;
 • (b) zawiesić ustalenia dotyczące odszkodowań/zwrotów;
 • (c) traktować dowolne Przesyłki jako niedostarczalne; i/lub
 • (d) rozwiązać te Warunki, dowolne Usługi i/lub dowolne konta z Klientem
w każdym przypadku bez ponoszenia odpowiedzialności przez Parcelforce Worldwide.
17.7. Gdzie Parcelforce Worldwide naruszy § 15.5, Klient może (oprócz innych praw, które może mieć na mocy tych Warunków) natychmiast rozwiązać te Warunki, dowolne Usługi i/lub dowolne konta z Parcelforce Worldwide w drodze powiadomienia, chyba że naruszenie § 15.5 zostało dokonane przez pracownika Parcelforce Worldwide, który nie był dyrektorem ani wysokim urzędnikiem ani nie działał zgodnie z wyraźną zgodą lub współudziałem dyrektora ani wysokiego urzędnika; lub
(b) przez agenta lub podwykonawcę Parcelforce Worldwide, a Parcelforce Worldwide zapewnia, że ta osoba zostaje usunięta ze wszelkich związków z tymi Warunkami i dowolnymi Usługami w ciągu 30 dni od momentu, w którym Parcelforce Worldwide dowiaduje się o naruszeniu.
17.8. Zgodnie z wytycznymi Biura Komisarza ds. Informacji „Kontrolerzy danych a przetwarzający dane: różnice i implikacje zarządzania”, Parcelforce Worldwide jest kontrolerem danych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach świadczenia usług Klientowi.
17.9. Parcelforce Worldwide będzie wykorzystywać tylko numery telefonów, adresy e-mail (i inne dane osobowe) Odbiorców i Klientów dostarczone przez Klienta: (i) w celu umożliwienia Parcelforce Worldwide świadczenia Usług (w tym Usługi Powiadomień); i (ii) w sposób opisany w Polityce Prywatności. Klient i Parcelforce Worldwide będą przestrzegać swoich odpowiednich obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych. Jeśli wystąpi konflikt między jakimikolwiek postanowieniami Warunków przewozu a Polityką Prywatności dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Parcelforce Worldwide, to postanowienia Warunków przewozu przeważają.
17.10. Z zastrzeżeniem punktu 16.9, Parcelforce Worldwide udostępni dane osobowe pozyskane w trakcie świadczenia Usług osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do świadczenia Usług, a Parcelforce Worldwide zagwarantuje, że osoby trzecie również będą ograniczone w swoim wykorzystywaniu danych osobowych.
17.11. Klient zobowiązuje się do zapewnienia, że ma zgodę Odbiorcy na udostępnienie Parcelforce Worldwide numerów telefonów i adresów e-mail (oraz innych danych osobowych) Odbiorcy i że taka zgoda uprawnia Parcelforce Worldwide do korzystania z danych osobowych zgodnie z § 16.9 i 16.10.
 
Parcelforce Worldwide, Parcelforce i logo kuli z napisem Parcelforce Worldwide są zarejestrowanymi znakami towarowymi Royal Mail Group Ltd.
Parcelforce Worldwide i Parcelforce to nazwy handlowe Royal Mail Group Ltd. Numer rejestracyjny 4138203. Zarejestrowane w Anglii i Walii.
Siedziba główna: 185 Farringdon Road, London, EC1A 1AA. Post Office i logo Poczty są zarejestrowanymi znakami towarowymi Post Office Limited.
© Royal Mail Group Ltd 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone. Numer rejestracji VAT GB 243 1700 02. Parcelforce Worldwide jest partnerem sieci GLS.
Informacje poprawne w chwili publikacji w czerwcu 2020 r.
 
Jeśli potrzebujesz wersji w dużym druku lub w alternatywnym formacie naszych Warunków przewozu, skontaktuj się pod numerem 03448 00 44 66.
 
Rozmowy mogą być monitorowane i nagrywane w celach szkoleniowych. Obowiązują taryfy lokalnych połączeń. Koszty połączeń mogą się różnić w zależności od dostawcy usług.
 
Aby uzyskać wersję PDF Warunków przewozu detalicznego w Wielkiej Brytanii i za granicę, proszę kliknąć poniższe linki: