Regulamin Przewoźników

§ 1 pkt 2.6 Przewoźnicy

 
1. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyselekcjonować tylko najlepszych Przewoźników, realizujących na rzecz Klienta usługę kurierską:
 
 • DPD Polska Sp. z o. o. (Dynamic Parcel Distribution) z siedzibą w Warszawie 02-274, ul. Mineralna 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368, NIP 526-020-41-10, Regon 012026421. www.dpd.com.pl
   
 • DPD UK Limited, Broadwell Road, Oldbury, West Midlands, B69 4DA, Wielka Brytania, nr rejestracji w UK 02906891, www.dpd.co.uk.
   
 • GLS Sp. z o.o. (General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.) z siedzibą w Głuchowie, gmina Komorniki (62-052), przy ul. Tęczowej 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000005009, NIP 785-15-61-831. W UK przesyłki odbiera i doręcza spółka powiązana z GLS - firma Parcelforce. www.gls-group.eu
   
 • Świat Przesyłek Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, ul. Grodkowska 40, 48-300 Nysa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000732989, NIP 753-244-94-60, REGON: 380307830. www.swiatprzesylek.pl
   
 • UPS Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 01-222, ul. Prądzyńskiego 1/3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000036680, NIP 522-10-04-200, Regon 10771280. www.ups.com
   
 • Parcelforce - marka Royal Mail Group Ltd., 100 Victoria Embankment, London, EC4Y 0HQ, numer rejestracji w UK 4138203, zarejestrowana w Anglii i Walii. W Polsce paczki doręcza spółka powiązana z Parcelforce - firma GLS. www.parcelforce.co.uk
 
2. Zapoznaj się również z regulaminami naszych Przewoźników, które stanowią integralną część Regulaminu Przesylarka.pl. Pamiętaj, że składając Zamówienie, akceptujesz zawarte w nich warunki.