Regulamin - ważny do 11.02.2020

Od 12 lutego 2020 obowiązywać bedzie nowy Regulamin Przesyłarka.pl. 

§ 1 Zasady ogólne i definicje Przesyłarka.pl

§ 1.1 Przesylarka.pl – serwis internetowy nazywany Porównywarką Usług Kurierskich. Właścicielami serwisu są: firma Efero Transport Ltd z siedzibą przy 23 Melville Street, EH3 7PE w Edynburgu oraz Efero Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą ul. Grabiszyńska 151, 53-439 Wrocław. W Regulaminie nazwy Serwis - Przesyłarka.pl stosowane są zamiennie.
 

§ 1.2 Efero Transport Ltd – współwłaściciel serwisu Przesyłarka.pl. Firma realizuje zamówienia podmiotów niebędących płatnikami VAT (osób prywatnych), których transport rozpoczyna się w Wielkiej Brytanii oraz pozostałych krajach Unii Europejskiej (poza Polską). Klienci ci związani są umową ze spółką Efero Transport Ltd.

Podatnicy będący płatnikiem VAT w Wielkiej Brytanii, realizują usługę za pośrednictwem spółki Efero Transport Ltd, z tą spółką zawierają umowę i ta spółka wystawia 20% faktury za wykonaną usługę kurierską.
 
§ 1.3 Efero Sp. z o.o. sp. k. - współwłaściciel serwisu Przesyłarka.pl. Firma realizuje zamówienia podmiotów niebędących płatnikami VAT (osób prywatnych), których transport rozpoczyna się w Polsce. Klienci ci związani są umową ze spółką Efero Sp. z o.o. sp. k. Podatnicy będący płatnikiem VAT w Polsce oraz pozostałych krajach Unii Europejskiej (poza Wielką Brytanią), realizują usługę za pośrednictwem spółki  Efero Sp. z o.o. sp. k.,  z tą spółką zawierają umowę i ta spółka wystawia faktury za wykonaną usługę kurierską (23% dla firm posiadających polski NIP i NP dla zarejestrowanych i aktywnych płatników z krajów Unii Europejskiej (poza Wielką Brytanią) - posiadających aktywny numer NIP UE.
 

§ 1.4 Zleceniodawca, Nadawca, Odbiorca - użytkownik serwisu Przesyłarka.pl, który za pośrednictwem strony www.przesylarka.pl zamawia lub odbiera usługę kurierską u jednego z Partnerów serwisu. Przesyłarka.pl pośredniczy pomiędzy firmami kurierskimi zwanymi Przewoźnikami lub Partnerami a Zleceniodawcami w ten sposób, że nabywa od Przewoźnika lub Partnera w swoim imieniu na rzecz Zleceniodawcy zamówioną przez Zleceniodawcę usługę kurierską.

 

§ 1.5 Partner, Przewoźnik - firma kurierska współpracująca z Przesyłarka.pl. Partner odpowiada za należyte wykonanie usługi transportowej:

 

 • DPD Polska Sp. z o. o. (Dynamic Parcel Distribution) z siedzibą w Warszawie 02-274, ul. Mineralna 15, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10, Regon 012026421 realizująca usługę kurierską.
   
 • DPD UK Broadwell Road, Oldbury, West Midlands, B69 4DA, United Kingdom, www.dpd.co.uk
 • GLS Sp. z o.o. (General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.) z siedzibą w Głuchowie, gmina Komorniki (62-052), przy ul. Tęczowej 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII KRS pod numerem 0000005009, nr NIP 785-15-61-831, o kapitale zakładowym w wysokości 16 311 638,00 zł, realizująca usługę kurierską. W UK przesyłki odbiera i doręcza spółka - córka GLS - firma Parcelforce.
 • FedEx Express Europe Inc., PO BOX 119, Coventry, CV1 4QD, realizująca usługę kurierską.
 • Świat Przesyłek Sp. z o.o.  z siedzibą w Nysie, ul. Grodkowska 40, 48-300 Nysa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000732989, NIP: 7532449460, REGON: 380307830.
 • UPS Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 01-222, ul. Prądzyńskiego 1/3, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000036680, NIP: 522-10-04-200, Regon 10771280, realizująca usługę kurierską.
   
 • Parcelforce - marka Royal Mail Group Ltd. Numer Rejestracji w UK 4138203. Zarejestrowana w Angili i Walii. Adres: 100 Victoria Embankment,
  LONDON, EC4Y 0HQ. W Polsce paczki doręcza spółka - córka - firma GLS.
   
 • TMM Express Sp. z o.o., ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa, NIP: 5252608034, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000540459, REGON 36069428, realizująca usługę kurierską.
   

 

 

§ 1.6 Usługa – świadczona drogą elektroniczną przez Przesyłarka.pl umożliwia Zleceniodawcy zakup usługi kurierskiej i złożenie zlecenia transportu przesyłki przez jednego z oferowanych Partnerów w ramach jego działalności. Przesyłarka.pl dokonuje na podstawie zamówienia Zleceniodawcy zakupu usługi kurierskiej oferowanej przez firmy kurierskie zwane Przewoźnikami lub Partnerami i odsprzedaje tą usługę Zleceniodawcy. Stronami umowy sprzedaży Usługi są Efero Sp. z o.o. sp.k. lub Efero Transport Ltd oraz Zleceniodawca. Przesyłarka.pl nie świadczy usług transportowych i nie jest firmą kurierską.

 

§ 1.6.1 Dział Obsługi Klienta – zespół dedykowanych konsultantów działających na rzecz i w imieniu Zleceniodawcy. Działanie konsultantów Przesyłarka.pl ukierunkowane jest na satysfakcjonującą dla klienta obsługę jak również pomoc w sytuacjach spornych. 
 

§ 1.7 List przewozowy, Etykieta – dokument dołączany do każdej Przesyłki. W zależności od wybranej usługi list przewozowy może być dostarczony przez pracownika firmy kurierskiej ( w przypadku DPD, GLS, Geis – naklejenie w oddziale), może być wypisany ręcznie przez pracownika firmy kurierskiej (w przypadku DPD, Geis) lub może być przesłany na adres mailowy zleceniodawcy z koniecznością wydrukowania przed nadaniem (w przypadku InPost, UPS, FedEx). 
 

§ 1.8 Przesyłka – jedna lub więcej paczek lub kopert nadanych w ramach jednego zamówienia przez jednego Zleceniodawcę do jednego Odbiorcy. 


§ 1.9 Przesyłka niestandardowa/ niesortowalna – paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym: np. tuby, bębny, beczki itp., paczka o nieregularnych kształtach, w tym przesyłki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach, paczka z wystającymi elementami lub owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze, opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi firm kurierskich, paczka której długość przekracza max. wymiary dla poszczególnych firm kurierskich, paczka składająca się z kilku odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy oraz inne nie ujęte powyżej, a wymagające ręcznej obsługi. 

 

§ 1.10 Paczka – rzecz lub rzeczy umieszczone w pojedynczym, zwartym i zabezpieczonym opakowaniu, stanowiące jeden element Przesyłki.  
 

§ 1.11 Konto firmowe - wymaga rejestracji danych firmy w serwisie. Użytkownik zakładający konto firmowe oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania danymi firmy oraz zawierania umów i zobowiazań w jej imieniu. Do założenia konta firmowego wymagane jest podanie NIP-u firmy ( w przypadku spółek polskich), VAT number (w przypadku spółek brytyjskich) oraz aktywnego numeru VAT UE ( w przypadku przedsiębiorców z krajów UE poza Wielką Brytanią i Polską). Konto firmowe przypisane jest do adresu email użytkownika i numeru NIP/VAT firmy. 
 
§ 1.12 Konto prywatne - tworzone jest automatycznie po opłaceniu pierwszego zamówienia w serwisie. Na adres email Nadawcy wskazany w zamówieniu wysyłany jest link do utworzenia konta. Konto prywatne przypisane jest do adresu email użytkownika.
 
§ 1.13 FV VAT - dokument księgowy potwierdzający zakup usługi. Wystawiany jest automatycznie, w formie zbiorczej, każdego 7-go dnia miesiąca za zamówienia opłacone w poprzednim miesiącu kalendarzowym. FV wystawiane są automatycznie dla użytkowników posiadających Konto firmowe. Użytkownicy nieposiadający Konta firmowego, a chcący uzyskać FV proszeni są o kontakt z DOK. Klienci korzystający z serwisu wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną bez podpisu odbiorcy. 
- Dla płatników VAT zarejestrowanych w Polsce – faktury wystawiane są przez spółkę Efero Sp. z o.o. sp.k. z 23% VAT;
- Dla czynnych płatników VAT UE (poza Polską i Wielką Brytanią) – faktury wystawiane są przez spółkę Efero Sp. z o.o. sp.k. Do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest nabywca usługi (odwrotne obciążenie).
- Dla płatników VAT zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii – faktury wystawiane są przez spółkę Efero Transport LTD z 20% VAT;
 

§ 1.14 Dni robocze – wykluczają soboty, niedziele i święta wolne od pracy w państwach, w których wykonywana jest usługa.
 

§ 1.15 Formularz Zamówienia – narzędzie serwisu Przesylarka.pl służące do składania zamówień usług kurierskich, wyliczające cenę transportu na podstawie wprowadzonych przez użytkownika danych. System Przesyłarka.pl zawsze sugeruje najtańszą opcję nadania w odniesieniu do podanych danych w zamówieniu. 
 
§ 1.16 Lokalizacja Przesyłki – narzędzie serwisu Przesyłarka.pl za pomocą, którego Zleceniodawca/Nadawca/Odbiorca może śledzić przesyłkę online. 
 
§ 1.17 Paczkomat – samoobsługowa szafa depozytowa, umożliwiająca osobie upoważnionej nadanie lub/i odbiór znajdującej się w niej Przesyłki. Określenie lokalizacji najbliższego paczkomatu odbywa się podczas składania zamówienia. 
 
§ 1.18 Przesyłka krajowa – przesyłka nadana na terenie Polski oraz doręczana do adresata na terenie Polski. 
 
§ 1.19 Przesyłka międzynarodowa – przesyłka nadana poza terenem Polski i doręczana do adresata w Polce jak również przesyłka nadana na terenie Polski i doręczana do adresata poza terenem Polski. 
 

§ 1.20 System zamawiania przesyłek został zaprojektowany tak, aby zamówienie odbywało się z minimalnym udziałem zespołu Przesyłarka.pl. Upewnij się, że podane przez Ciebie szczegóły dotyczące paczki są zgodne z prawdą – m.in. jej wymiary, waga oraz opis zawartości. W przypadku innych rzeczywistych wymiarów, wagi czy zawartości paczki, klient jest w pełni odpowiedzialny za dodatkowe opłaty, jakimi Przesyłarka.pl zostanie obciążona przez firmy kurierskie.

 

§ 1.21 Z serwisu Przesyłarka.pl mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 

§ 1.22 Niniejsze warunki oraz regulaminy naszych Przewoźników w żaden sposób nie naruszają Twoich praw w rozumieniu Unfair Contract Terms Act 1977 oraz Ustawy o prawach konsumenta i Kodeksu Cywilnego.

 

§ 1.23 Przesyłarka.pl nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani finansowej za nienależyte wykonanie usług lub niedopełnienie obowiązków przez Przewoźników, Nadawców oraz za wynikłe pośrednie lub bezpośrednie szkody.  

 

§ 1.24 Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Przesyłarka.pl oraz regulaminów wybranego Przewoźnika (patrz § 2.4), które stanowią integralną część Regulaminu Przesyłarka.pl.

 

§ 1.25 Dopłaty z sezonie paczkowym - dodatkowa opłata do istniejących stawek i dopłat wprowadzona przez firmę UPS dla paczek: nietypowych, Dużych Paczek oraz dla paczek przekraczających dozwolone limity wagowe oraz wymiarowe. Dopłaty obowiązują w okresie 04.11.2019 - 10.01.2020 według cennika operatora.

 

§ 2 Przewoźnicy

§ 2.1 Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyselekcjonować tylko najlepszych Przewoźników.

 

§ 2.2 Przy składaniu zamówienia nasz system dostosowuje ceny do podanych parametrów paczki. Jeśli istnieje taka możliwość, zawsze sugerujemy najtańszą opcję jej nadania.

 

§ 2.3 Niektórzy z naszych Przewoźników oferują dodatkowe korzyści, takie jak np. dostarczenie przesyłki następnego dnia. Zapoznaj się dokładnie z korzyściami każdej z podanych opcji.

 

§ 2.4 Zapoznaj się również z regulaminami naszych partnerów. Pamiętaj, że składając zamówienie akceptujesz zawarte w nich warunki. Regulaminy Partnerów Przesyłarka.pl stanowią integralną część Regulaminu Przesyłarka.pl:

§ 2.5 W przypadku niektórych kierunków firmy kurierskie nie oferują transportu drogowego. Pomimo złożenia zamówienia na stronie www.przesylarka.pl zlecenie może nie zostać przyjęte do realizacji przez Przewoźnika lub też przesyłka może zostać zawrócona do nadawcy. W przypadku braku możliwości realizacji zlecenia klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów. W zależności od wybranej firmy kurierskiej może być możliwy transport lotniczy. Klient otrzyma wtedy dodatkowe informacje z wyceną takiego transportu oraz szczegółami realizacji. 

Kierunki, na których firmy kurierskie nie oferują transportu drogowego to:
- import oraz export z i na: Wyspy Normandzkie: Guernsey, Sark, Alderney, Jersey; Giblartar; Wyspy Owcze; Wyspy Kanaryjskie: El Hierro, La Palma, Gomera,Tenerife, Gran Canaria; tereny we Włoszech: Vatican, San Marino, Livigno, Campione d’Italia; tereny w Niemczech: Busingen. 
- import z wyspy Isle of Man. 
 

§ 3 Składanie zamówienia

§ 3.1 Składanie zamówienia rozpoczyna się od wybrania kierunku, w którym ma zostać wysłana paczka oraz od podania wymiarów oraz wagi wysyłanej paczki lub paczek. 

 

§ 3.2 Za jednym razem możesz wysłać więcej niż jedną paczkę – wystarczy, że klikniesz w opcję "Dodaj paczkę" lub "Dodaj taką samą paczkę".

 

§ 3.3 Po określeniu parametrów paczki / paczek zostaniesz przeniesiony na ekran wyboru przewoźnika oraz usługi. Jeśli paczka nieznacznie przekracza ograniczenia tańszego przewoźnika zostaniesz o tym poinformowany. W przypadku wysyłania dwóch paczek o różnej wadze zalecamy wysłanie ich osobno, korzystając z usług różnych przewoźników. Pamiętaj, że podane terminy doręczeń są przeciętnymi terminami tranzytu paczek, a nie gwarantowanymi czasami dostarczenia paczki. Wyjątkiem jest usługa FedEx International Priority.

 

§ 3.4 Na kolejnym etapie upewnij się, że podane przez ciebie dane adresowe są w pełni poprawne i zgodne z adresem w bazie danych:

- Royal Mail - możesz to sprawdzić wpisując swój kod pocztowy tutaj

- Poczta Polska - wyszukasz kod pocztowy na stronach Poczty Polskiej

- Deutsche Post - szukaj kodu pocztowego na terenie Niemiec

W przypadku błędnych lub niepełnych danych Przewoźnik ani Przesyłarka.pl nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi.

UWAGA - na chwilę obecną nie jest realizowany eksport oraz import z i na wyspy Jersey i Man. Osoby zainteresowane tymi kierunkami prosimy o kontakt.

 

§ 3.5 Na Twój adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia oraz dane pozwalające na zalogowanie się do twojego konta w serwisie Przesyłarka.pl. Część Twoich danych zostanie przechowana do przyszłych zamówień. W każdej chwili możesz je modyfikować logując się do swojego konta.

 

§ 3.7 Wybierz dzień odbioru paczki oraz, w przypadku niektórych Przewoźników, preferowany termin jej doręczenia. Część Przewoźników nie gwarantuje dokładnych godzin odbioru lub dostawy paczek, a jedynie pozwala na określenie przedziału czasowego, w którym można spodziewać się kuriera. Pamiętaj, że DPD odbiera paczki w przedziale 9:00 - 18:00. Nie ma możliwości zamówienia kuriera na konkretną godzinę. Kurierzy DPD nie są w stanie skontaktować się z Nadawcą / Odbiorcą telefonicznie przed odbiorem lub dostawą Paczki. Pamiętaj, że Przewoźnicy nie gwarantują odbioru paczki w wybranym terminie, natomiast ponad 95% przesyłek jest odbieranych w wyznaczonym terminie.

 

§ 3.8 Pamiętaj, aby dokładnie opisać zawartość paczki, upewnić się, że zawarte w niej przedmioty są zgodne z regulaminem danego Przewoźnika. oraz w przypadku paczek niestandardowych/ niesortowalnych zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu. Traktowanie paczki niezgodnej z warunkami przewozu jest opisane w regulaminie wybranego PrzewoźnikaPrzesyłarka.pl nie ponosi odpowiedzialności prawnej za złamanie zasad Przewoźnika przez Nadawcę. Wysyłając przedmioty niezgodne z zasadami danego Przewoźnika, Nadawca ponosi pełną odpowidzialność karno-prawną oraz finansową - w tym za jakiekolwiek dopłaty, jakimi zostanie obciążony serwis Przesyłarka.pl

 

§ 3.9 Określ przybliżoną wartość przedmiotów znajdujących się w przesyłce. Każdy z przewoźników oferuje ubezpieczenie przesyłki. Zapoznaj się z regulaminem wybranego Przewoźnika, aby dowiedzieć się więcej.

 

§ 3.10 Dodaj informacje, które mogą być ważne dla Przewoźnika. Jeśli paczkę wysyłasz z Wielkiej Brytanii i informacja dotyczy odbioru przesyłki na terenie UK opisz problem w języku angielskim. Jeśli kwestia dotyczy odbiorcy w Polsce, dodaj informację w języku polskim, np.:

 • Entry phone isn’t working, please call X to gain entry (domofon nie działa, proszę zadzwonić pod numer telefonu X aby uzyskać dostęp); lub:
 • Odbiorca jest osobą niedosłyszącą.

§ 3.11 Upewnij się, że wszystkie dane są poprawne i zaakceptuj warunki dot. zawartości przesyłki.

 

§ 3.12 Przed wysłaniem przesyłki musisz zapoznać się i zgodzić się z regulaminem Przesyłarka.pl oraz regulaminem Przewoźnika.

 

§ 3.13 Wybierz formę płatności:

 1. Płatność w walucie - kartą w funtach brytyjskich (GBP) lub w euro – obsługujemy wszystkie popularne karty debetowe oraz kredytowe, w tym Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro czy American Express.
 2. Płatność kartą w złotówkach (PLN),
 3. Płatność przez system PayPal:
  1. W przypadku płatności za pomocą eCheque realizacja transakcji może zająć do 5 dni roboczych. W takich przypadkach Przewoźnik nie będzie mógł odebrać przesyłki do momentu realizacji transakcji.
 4. Transfer bankowy – po wybraniu tej opcji zostaniesz przeniesiony na ekran zawierający informacje o numerze konta, na które należy wpłacić należność za przesyłkę - w tytule należy podać numer zamówienia. W przypadku wybrania tej opcji płatności termin odebrania paczki zależy od terminu otrzymania przez nas wpłaty oraz jej identyfikacji przez bank RBS (Wielka Brytania) lub PKO BP (Polska). Po jej dokonaniu możesz się z nami skontaktować w celu przyspieszenia procesu akcetacji zamówienia. Pamiętaj, aby podać swój numer zamówienia.
 5. Przelewy24.pl - system płatności online.
 6. Espago - Elavon - płatność kartami debetowymi w walucie: GBP, EURO i PLN. 

 

§ 3.14 Płatności kartami dokonywać mogą jedynie osoby upoważnione do posługiwania się daną kartą.

 

§ 3.15 Po dokonaniu płatności na Twój adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zapłaty oraz złożenia zamówienia. W zależności od wybranego Przewoźnika, list przewozowy (etykieta) może zostać dostarczony przez pracownika firmy kurierskiej w momencie odbioru przesyłki lub też może zostać przesłany wiadomością mailową na adres Zleceniodawcy (zgodnie z zamówieniem).  Zleceniodawca jest wtedy zobligowany do wydrukowania listu przewozowego przed przyjazdem kuriera.  Informacja dotycząca konieczności wydrukowania etykiety (przez klienta) jest widoczna na etapie wyceny oraz składania zamówienia. 

Dla usługi DPD Classic, GLS, Geis , Parcelforce, DPD - YODEL, kurier przywiezie ze sobą gotowy list przewozowy. W usłudze Geis list przewozowy może zostać naklejony na przesyłkę w oddziale. 
W niektórych przypadkach (zlecenie dodatkowe) u usłudze DPD Classic lub Geis list przewozowy może zostać ręcznie wypisany przy odbiorze.
W usłudze DPD International Parcel, DPD Drop Off, FedEx, InPost oraz UPS list przewozowy zostanie przesłany na adres mailowy Zleceniodawcy z koniecznością wydrukowania przed nadaniem. Brak wydrukowania etykiety może skutkować brakiem odbioru paczki lub też dodatkowymi kosztami naliczonymi przez Przewoźnika. 
 
§ 3.16 Po dokonaniu płatności na Twój adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zapłaty. Klienci posiadający Konto firmowe mogą generować FV w serwisie po każdorazowym opłaceniu zamówienia lub FV będą wystawiane automatycznie każdego 7-go dnia miesiąca za zamówienia opłacone w poprzednim miesiącu kalendarzowym. 
 

§ 3.17 Po tym, jak kurier odbierze przesyłkę zostanie jej nadany numer pozwalający na śledzenie jej położenia. Zostanie on wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail. Śledzenie lokalizacji przesyłki jest możliwe za pomocą narzędzia lokalizacji znajdującym się na stronie głównej Przesylarka.pl. W polu „Zlokalizuj przesyłkę” należy wpisać numer zamówienia Przesylarka.pl lub też numer trakingowy Przesyłki (przesłany mailowo do Zleceniodawcy jak również widoczny na potwierdzeniu otrzymanym od kuriera). 

 

§ 3.18 W przypadku niektórych przesyłek może być wymagana dopłata w przypadku odbioru spoza standardowych stref. Zleceniodawca zostanie poinformowany o wymaganej dopłacie przed realizacją zamówienia.

 

§ 3.19 Wysyłając paczki do różnych Odbiorców Nadawca jest w pełni odpowiedzialny za przyklejenie poprawnych listów przewozowych do odpowiednich paczek. W przeciwnym wypadku, jeśli przesyłki zostaną błędnie doręczone, Przewoźnik oraz Przesyłarka.pl nie biorą odpowiedzialności za ich ponowne nadanie.
 

§ 3.20 W przypadku, gdy waga lub wymiary paczki lub rodzaj opakowania okażą się niezgodne z informacjami podanymi w momencie składania zamówienia lub Zleceniodawca błędnie poinformuje Przewoźnika o rodzaju wybranej usługi, Przesyłarka.pl zastrzega sobie prawo do zażądania dopłaty, a Zleceniodawca zobowiązuje się do uregulowania dopłaty w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o dopłacie. Żądanie dopłaty może nastąpić w dowolnym terminie po doręczeniu przesyłki, nie dłuższym jednak niż 90 dni:

 • W przypadku usługi "DPD Classic" na kierunku międzynarodowym dopłata za nadwagę powyżej 31,5 kg (lub 20 kg w usłudze DPD Drop Off) wynosi £40.00 lub 220 PLN lub 52 EUR.
 • Dla paczek nadanych od 29 lipca 2019 - W przypadku usługi "DPD Classic" na kierunku międzynarodowym dopłata za nadwagę powyżej 31,5 kg lub przekroczenie dopuszczalnych wymiarów przesyłki zgodna jest z cennikiem DPD Polska (szczegóły str. 3. oraz wycinek poniżej). Dopłata brutto wynosi odpowiednio: 44,28 EUR/ 180,97 PLN/ 38,5 GBP. 

 

 • W usłudze DPD Drop Off oraz DPD International Parcel dopłata za nadwagę powyżej 31,5 kg (lub 20 kg w usłudze DPD Drop Off) wynosi £23.00 lub 110 PLN lub 26.5 EUR.
 • W przypadku usługi "GLS" na kierunku międzynarodowym, dopłata za nadwagę powyżej 40 kg wynosi £23.00 lub 110 PLN lub 26.5 EUR.
 • W przypadku usługi "Parcelforce" na kierunku Wielka Brytania - Polska dopłata za nadwagę powyżej 30 kg (waga gabarytowa lub rzeczywista) wynosi £50.00 lub 250 PLN lub 58 EUR.
 • W przypadku usług firm DPD Classic - przesyłki krajowe do 31,5 kg - wysokość dopłaty zależy od rzeczywistej wagi i gabarytów przesyłki zweryfikowanych przez Przewoźnika. Klient dopłaca róźnicę wynikającą z cennika Przesyłarki powiększoną o opłatę manipulacyjną w wysokości 1,02 GBP, ok 5 zł (zależy od kursu walutowego PLN/GBP).
 • W przypadku usług firm DPD Classic - przesyłki międzynarodowe do 31,5 kg, FedEx, GLS, Geis, UPS i InPost wysokość dopłaty zależy od rzeczywistej wagi i gabarytów przesyłki zweryfikowanych przez Przewoźników. Klient dopłaca róźnicę wynikającą z cennika Przesyłarki powiększoną o opłatę manipulacyjną w wysokości 4,8 GBP, ok 24 PLN (opłata w PLN zależy od kursu walutowego PLN/GBP). Od 17 stycznia 2020 opłata manipulacyjna została zmniejszona do kwoty 2 GBP, czyli ok. 10 PLN (opłata w PLN zależy od kursu walutowego PLN/GBP).
 • W usłudze UPS za paczki, które przekroczą dozwolone limity dopłata wynosi 530 zł/ 106 GBP/ 123 EUR.
 • W usłudze DPD - Yodel za paczki ważące powyżej 30 kg dopłata wynosi 80 EUR.
 • W usłudze DPD i Świat Przesyłek dopłata za wagę powyżej 30 kg: 120 zł/ 24 GBP/ 28 EUR.

W razie nieodnotowania płatności w ciągu 14 dni od daty pierwszego wezwania, sprawa zostanie skierowana do kancelarii prawnej i/lub na drogę sądową (County Court Judgement / Deligence) lub zgłoszona do Krajowego Rejestru Dłużników. W konsekwencji dłużnik traci wiarygodność finansową i kredytową, co uniemożliwia w przyszłości zaciągnięcie kredytu, zakupów w systemie ratalnym, podpisanie umowy z operatorem sieci komórkowej, telewizji satelitarnej czy internetu.

 

§ 3.21 Każda przesyłka powinna być zapakowana w karton w kształcie prostopadłościanu. W przypadku, gdy paczka ma kształt niestandardowy/ niesortowalny, a Zleceniodawca nie oznaczy tej opcji w formularzu zamówienia, Przesyłarka.pl zastrzega sobie prawo do zażądania dopłaty, a Zleceniodawca zobowiązuje się do uregulowania dopłaty w ciągu 14 dni od otrzymania faktury. Żądanie dopłaty w dowolnym terminie po doręczeniu przesyłki:

 • W przypadku usługi "DPD Classic" na kierunku krajowym (Polska-Polska) dopłata za niestandard wynosi £3,26 lub 16,30 PLN lub 3,8 EUR.
 • Dla paczek nadanych od 29 lipca 2019 roku - W przypadku usługi "DPD Classic" na kierunku międzynarodowym dopłata netto za niestandard jest zgodna z cennikiem DPD Polska (szczegóły str.3. oraz wycinek poniżej). Dopłata brutto wynosi odpowiednio: 44,28 EUR/ 180,97 PLN/ 38,5 GBP.

 

 • W przypadku usługi "GEIS" na kierunku krajowym (Polska-Polska) dopłata za niestandard wynosi £12,3 lub 61,5 PLN lub 14,3 EUR.
 • W przypadku usługi "GLS" dopłata za niestandard zgodna jest w taryfikatorem przewoźnika i wynosi £20 lub 98,40 PLN lub 23,00 EUR.
 • W przypadku usługi UPS dopłata za niestandard na kierunku krajowym wynosi £10 lub 50 PLN lub 11,75 EUR, a na kierunkach miedzynarodowych £32 lub 160 PLN lub 37 EUR
 • W usłudze DPD i Świat Przesyłek dopłata za niestandard wynosi: 120 zł/ 24 GBP/ 28 EUR.

Dodane 16.10.2019 - Przyjęcie przez Przewoźnika Przesyłki do transportu nie uzasadnia domniemania, że jej opakowanie oraz zawartość odpowiada warunkom zawartym w Regulaminie konkretnego Przewoźnika.
 

Do momentu uregulowania opłaty przez Nadawcę paczki mogą zostać wstrzymane do doręczenia. 


§ 3.22 W przypadku rezygnacji Zleceniodawcy z usługi transportu paczek (z przyczyn niezależnych od Przewoźnika oraz Przesyłarka.pl), Klientowi należy się zwrot kosztów za usługę, pomniejszony o opłatę manipulacyjną. Opłata manipulacyjna dla serwisu DPD, InPost, FedEx, wynosi odpowiednio: dla płatności do 20 PLN - 1 PLN/£0,2/€0,25, dla płatności od 21 PLN do 99 PLN- 2 PLN/£0,4/€0,5, dla płatności od 100 PLN - 3 PLN/£0,6/€0,75. Dla serwisu: GLS i UPS opłata manipulacyjna wynosi 9 PLN/ 1,75 GBP/ 2,25 EUR.
 


§ 3.23 Zwrot kosztów dla Klientów dokonywany jest w ciągu 5 dni roboczych od daty przyjęcia przez Przesyłarka.pl zgłoszenia o zwrot. Jeżeli płatność realizowana była za pośrednictwem serwisu Przelewy24, czas rzeczywistego otrzymania  środków na koncie może wydłużyć się od 3 do 30 dni w zależności od operatora karty płatniczej. W przypadku zwrotu płatności za usługę kurierską UPS  zwrot następuje na początku następnego miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 3.24 Modyfikowanie i zmiana zamówienia jest uzależniona od statusu zamówienia. Wprowadzanie zmian do zamówienia jest możliwe w przypadku, gdy zamówienie nie zostało jeszcze opłacone lub nie zostało przekazane do realizacji - do planowanego dnia nadania pozostało więcej niż 1 dzień roboczy. Zmiany w zamówieniu można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta Przesyłarka.pl. Zmiana w zamówieniu może dotyczyć daty nadania paczki, danych adresowych nadawcy/odbiorcy, opisu przesyłki, jak również wymiarów paczki. Dokonywanie zmian w zamówieniu nie jest możliwe w przypadku, gdy zamówienie jest już w realizacji - do planowanego dnia nadania pozostało mniej niż 1 dzień roboczy. Poprawa danych w zleceniu wymaga zmiany daty realizacji zlecenia na kolejny termin. 

§ 3.25 Błędy w adresie doręczenia są możliwe do skorygowania w trakcie transportu Przesyłki. Korekty adresu doręczenia mogą być przekazane Przewoźnikowi, kiedy Przesyłka znajduje się fizycznie na terenie kraju, w którym ma być doręczona. Należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Przesyłarka.pl podając poprawne dane adresowe. Wydanie dyspozycji zmiany adresu doręczenia może skutkować opóźnieniem doręczenia o 1 dzień roboczy. Przesyłarka nie gwarantuje, że Przewoźnik dostosuje się do dyspozycji zmiany adresu doręczenia lub anulacji zamówienia.
 
Przyjęcie przez Przewoźnika Przesyłki do przemieszczenia i doręczenia nie uzasadnia domniemania, że jej opakowanie oraz zawartość odpowiada warunkom zawartym w Regulaminie. 

§ 3.26 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy bez ponoszenia żadnych kosztów, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu złoży najpóźniej na jeden dzień przed planowaną datą odbioru przesyłki. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt. 3.22 niniejszego Regulaminu.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, w wypadkach rozpoczęcia świadczenia usług, za zgodą klienta, po upływie terminu, o którym mowa powyżej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może przesłać drogą elektroniczną na adres: info@przesylarka.pl.
 

 

§ 4 Zobowiązania Zleceniodawcy

§ 4.1  Nadawca jest w pełni odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie zawartości paczek. Informacje o sposobach pakowania można znaleźć na stronach internetowych wybranych Przewoźników. Firma UPS ma swoje wytyczne odnośnie pakowania - dostępne są na stronie UPS.
 

§ 4.2 Zleceniodawca jest odpowiedzialny za właściwe zaadresowanie przesyłki. W przypadku błędnych lub niepełnych danych w zamówieniu Przewoźnik ani Przesyłarka.pl nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi. 
 

§ 4.3 Po stronie Nadawcy jest weryfikacja i akceptacja Regulaminu przewozu wybranej firmy kurierskiej, o których mowa w  § 2.4, w szczególności w odniesieniu do przewozu rzeczy niedozwolonych. W przypadku odnotowania zabronionych produktów w przesyłce, Przewoźnik lub Urząd Celny ma prawo skonfiskować niedozwoloną zawartość Przesyłki oraz nałożyć dodatkowe opłaty bezpośrednio na Nadawcę. 
 

§ 4.4 Jeżeli przesyłka ulegnie uszkodzeniu, odbiorca musi sporządzić w obecności kuriera protokół szkody - stanowi on podstawę do późniejszych reklamacji. Odbiorca zobowiązany jest zgłosić szkodę kurierowi podczas doręczenia. Kurier powinien wpisać na urządzeniu skanującym "Paczka uszkodzona". W przypadku doręczenia przesyłek w serwisie UPS (poza Polską), protokół szkody może być sporządzony w oddziale UPS, a uszkodzona przesyłka zawrócona do nadawcy. Zleceniodawca zobowiązany jest, po opłaceniu lecz przed planowaną datą doręczenia przesyłki, do poinformowania Odbiorcy o konieczności sprawdzenia przesyłki i wykonania powyżej opisanych czynności w przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki.
 

§ 4.5 Zleceniodawca jest zobowiązany do opłacenia przesyłki według cennika, usługa jest realizowana po otrzymaniu płatności na konto Przesyłarka.pl. W przypadku Przewoźników UPS i FedEx system podaje sugerowaną cenę transportu – cena rzeczywista transportu może się zmienić w zależności od lokalizacji adresów nadania i odbioru oraz wartości przesyłki (do ubezpieczenia). 
 

§ 4.6 Klienci posiadający konto firmowe i korzystający z opcji płatności z odroczonym terminem (kredyt handlowy), zobowiązani są uregulować należności w terminie 7 dni od daty wystawienia FV. W razie bezskuteczności wezwań do zapłaty Przesyłarka może skierować wierzytelność zewnętrznej firmie windykacyjnej i/lub zgłosić dłużnika do KRD. 
 

§ 4.7 Nadana paczka musi być zgodna z danymi podanymi w zamówieniu. Szczególnie dotyczy to wymiarów, wagi oraz zawartości. W przypadku nałożenia przez firmę kurierską dodatkowych opłat na Przesyłarka.pl z tytułu nadwagi paczki, opłata ta zostaje przeniesiona na Nadawcę.


Max. wymiary w usłudze międzynarodowej DPD Classic oraz DPD International Parcel wynoszą: 

 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 31.5 kg,
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 175 cm,
 • max. waga gabarytowa nie może przekroczyć 41,6 kg liczone według wzoru: 
   
                                                 wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm)     
            waga gabarytowa = ------------------------------------------------------------------------
                                                                                     6000
 • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, obliczane według wzoru: 2xH + 2xW + L = max. 300 cm (gdzie: H- wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok).
   

Max. wymiary w usłudze krajowej DPD Classic wynoszą: 

 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 50 kg;
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 175 cm (przesyłki o najdłuższym boku przekraczającym 175 cm objęte są dodatkową opłatą),
 • suma długości, szerokości oraz wysokości ≤ 300 cm; 
 • w przypadku, gdy waga gabarytowa, liczona według podanego niżej wzoru, przekracza wagę rzeczywistą, cena ustalana jest za wagę gabarytową (naliczana dla paczek/palet o wadze gabarytowej większej niż 10 kg)
   
                                                 wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm)     
            waga gabarytowa = ------------------------------------------------------------------------
                                                                                     6000

Paczki przekraczające wagę rzeczywistą 31,5 kg objęte są dopłatą strefową według wskazań Przewożnika. Sprawdź Tabela dostępności usług DPD Polska

 

Palety

Cena za usługę obejmującą paletę ustalana jest w oparciu o wagę gabarytową nie niższą niż 288 kg. W przypadku, gdy waga gabarytowa lub rzeczywista przekracza 288 kg, cena za usługę obejmującą paletę ustalana jest w oparciu o wyższą wagę.
 

Max. wymiary w usłudze międzynarodowej DPD Drop Off: 

 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 20 kg,
 • suma dwóch najdłuższych boków nie może przekroczyć 120 cm;
 • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, obliczane według wzoru: 2xH + 2xW + L = max. 300 cm (gdzie: H- wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok).

z zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do Paczki o wadze rzeczywistej przekraczającej 31,5 kg Zleceniodawca lub działający w jego imieniu nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązani są pomóc Kurierowi przy jej załadunku oraz zapewnić pomoc Odbiorcy przy jej rozładunku;


Przesyłka gabarytowa: w przypadku, gdy waga gabarytowa, liczona według podanego wyżej wzoru, przekracza wagę rzeczywistą, cena ustalana jest za wagę gabarytową (naliczana dla paczek o wadze gabarytowej większej niż 41,6 kg). Wzór: waga gabarytowa = wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm) / 6000.
 

Max. wymiary w usłudze międzynarodowej GLS wynoszą: 

 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 40 kg;
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 200 cm,
 • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, obliczane według wzoru: 2xH + 2xW + L = max. 300 cm (gdzie: H- wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok).

Max. wymiary w usłudze międzynarodowej Parcelforce wynoszą: 

 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 30 kg;
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 150 cm,
 • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, obliczane według wzoru: 2xH + 2xW + L = max. 300 cm (gdzie: H- wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok).

Przesyłka gabarytowa: w przypadku, gdy waga gabarytowa, liczona według podanego niżej wzoru, przekracza wagę rzeczywistą, cena ustalana jest za wagę gabarytową. Wzór: waga gabarytowa = wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm) / 5000. Przesyłki, których waga gabarytowa i/lub waga rzeczywista są większe niż 30 kg, naliczana jest dopłata w wysokości 50 GBP.
 

Max. wymiary w usłudze UPS wynoszą: 

 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 70 kg;
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 270 cm,
 • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 419 cm, obliczane według wzoru: 2xH + 2xW + L = max. 300 cm (gdzie: H- wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok).

Dopłaty z sezonie paczkowym - dodatkowa opłata do istniejących stawek i dopłat wprowadzona przez firmę UPS dla paczek: nietypowych, Dużych Paczek oraz dla paczek przekraczających dozwolone limity wagowe oraz wymiarowe. Dopłaty obowiązują w okresie 04.11.2019 - 10.01.2020 według cennika operatora.
 

Od 6 maja 2019 roku Firma UPS stosuje dopłaty dodatkowe za tzw. „Dużą paczkę”, kiedy jej długość oraz obwód [obwód = (2 x szerokość) + (2 x wysokość)] łącznie wynoszą więcej niż 300 cm, ale nie przekraczają maksymalnego rozmiaru UPS wynoszącego 400 cm. W przypadku dużych paczek stosowana jest minimalna waga podlegająca opłacie wynosząca 40 kg.  Ponadto zostanie zastosowana opłata dodatkowa za dużą paczkę w wysokości 170 zł.

 

Paczki o wadze rzeczywistej przekraczającej 70 kg lub o długości przekraczającej 274 cm, lub paczki, których suma długości i obwodu [(2 x szerokość) + (2 x wysokość)] przekracza 400 cm nie będą przyjmowane do transportu. Jeśli paczka taka znajdzie się w systemie małych paczek UPS, to naliczona zostanie dodatkowa opłata - 530 zł. Paczki, których suma długości i obwodu przekracza 400 cm będą podlegać również opłacie dodatkowej za dużą paczkę - 530 zł.

 

Firma UPS stosuje dopłaty dodatkowe za tzw. „Dużą paczkę”, kiedy jej długość oraz obwód [obwód = (2 x szerokość) + (2 x wysokość)] łącznie wynoszą więcej niż 330 cm, ale nie przekraczają maksymalnego rozmiaru UPS wynoszącego 419 cm. W przypadku dużych paczek stosowana jest minimalna waga podlegająca opłacie wynosząca 40 kg.  Ponadto zostanie zastosowana opłata dodatkowa za dużą paczkę w wysokości 170 zł.

 

Paczki o wadze rzeczywistej przekraczającej 70 kg lub o długości przekraczającej 274 cm, lub paczki, których suma długości i obwodu [(2 x szerokość) + (2 x wysokość)] przekracza 419 cm nie będą przyjmowane do transportu. Jeśli paczka taka znajdzie się w systemie małych paczek UPS, to naliczona zostanie dodatkowa opłata - 530 zł. Paczki, których suma długości i obwodu przekracza 419 cm będą podlegać również opłacie dodatkowej za dużą paczkę - 530 zł.
 

Max. wymiary w usłudze UPS nadanie i odbiór w punkcie wynoszą: 

 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 20 kg - koszt usługi uzależniony jest od rzeczywistej wagi i wymiarów paczki;
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 97 cm;
 • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 330 cm, obliczane według wzoru: 2xH + 2xW + L = 330 cm (gdzie: H - wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok).

Max. wymiary w usłudze międzynarodowej DPD i Świat Przesyłek wynoszą: 

 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 30 kg;
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 140 cm,
 • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, obliczane według wzoru: 2xH + 2xW + L = max. 300cm (gdzie: H- wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok).
 • waga przeliczeniowa do przesyłki to wyższa waga spośród wagi rzeczywistej i gabarytowej liczonej ze wzoru: L x W x H/4500

   

Max. wymiary w usłudze DPD - YODEL wynoszą: 

 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 30 kg;
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 120 cm,
 • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, obliczane według wzoru: 2xH + 2xW + L = max. 300 cm (gdzie: H- wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok).

 

§ 4.8 Wydrukowanie etykiet w przypadku usług wskazanych w pkt. 3.15.

 

§ 5 Zobowiązania Przesyłarka.pl

§ 5.1 Przesyłarka.pl dołoży należytej staranności do zapewnienia poprawności działania serwisu, oraz możliwości ciągłego składania zamówień na przesyłki kurierskie. 
 
§ 5.2 Serwis Przesyłarka.pl odpowiedzialny jest za poprawne przekazanie danych zamówienia do odpowiedniego Przewoźnika.
 
§ 5.3 Przesyłarka.pl zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych Zleceniodawców, Nadawców i Odbiorców. 
 
§ 5.4 Z zastrzeżeniem § 5.7, Przesyłarka.pl nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani finansowej za nienależyte wykonanie usług kurierskich lub niedopełnienie obowiązków przez Przewoźników, Nadawców oraz za wynikłe pośrednie lub bezpośrednie szkody.  
 
§ 5.5 Za wszelkie kwestie związane z roszczeniami odszkodowawczymi w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usług kurierskich odpowiedzialny jest Przewoźnik (DPD, GLS, FedEx, InPost, Geis, UPS,). Przesyłarka.pl nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia czy zagubienie przesyłki.
 
§ 5.6 Przesyłarka.pl prowadzi na rzecz Zleceniodawcy proces reklamacji dotyczący usług kurierskich udzielając merytorycznego wsparcia i reprezentując interesy Zleceniodawcy. 
 

§ 5.7  Efero Transport LTD oraz Efero sp. z o.o. sp.k. ponoszą odpowiedzialność za wszystkie reklamacje dotyczące płatności (t.j. ang.Chargeback), niezależnie od tego, co było powodem złożenia takiej reklamacji przez użytkownika karty płatniczej. Efero Transport LTD oraz Efero sp. z o.o. sp.k. ponoszą także ciężar transakcji zwrotów dokonanych na rzecz użytkowników kart płatniczych. Reklamacje płatności prosimy przesyłać drogą mailową na adres: info@przesylarka.pl lub listownie na adres wskazany w sekcji kontakt.

Reklamacja płatności powinna zawierać: imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, numer zamówienia, datę transakcji oraz kwotę transakcji. Zasadaność reklamacji płatności jest rozpatrywana przez organizację kartową na podstawie Regulacji Kartowych oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 6 Ubezpieczenie przesyłek

§ 6.1 Nadawca jest w pełni odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie zawartości paczek - w tym pod żadnym pozorem nie wolno łączyć ze sobą kilku paczek oraz należy zapakować je w taki sposób, aby ich otwarcie było niemożliwe bez pozostawienia widocznych śladów. W przypadku nieadekwatnego zabezpieczenia przesyłki i jej zawartości do transportu drogowego, Przewoźnik ma prawo zrzec się odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia. Nadawca jest zobowiązany zapoznać się i zastosować się do zasad bezpiecznego pakowania przesyłek przed nadaniem ich do transportu:

 

Paczka  – skorzystaj z solidnego kartonu, który ma odpowiednią grubość i wytrzymałość. Nie używaj opakowań wtórnych - są one osłabione i mogą ulec uszkodzeniu w transporcie. Zabezpiecz paczkę silną taśmą klejącą, która nie odpadnie w trakcie transportu. Wypełnij karton po brzegi np. zmiętą gazetą, aby zabezpieczyć zawartość i usztywnić opakowanie. W żadnym wypadku nie łącz dwóch przesyłek w jedną (np. poprzez doklejenie dodatkowego pudełka do powierzchni przesyłki) - w takim przypadku poszukaj odpowiednio dużego kartonu, aby przesyłka była wysyłana jako całość. Przewoźnik może zrzec się odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia na podstawie nieodpowiedniego zabezpieczenia przesyłki. Pamiętaj, aby nie owijać paczki sznurkiem. Przesyłki przechodzą przez automatyczne sortownie, w których sznurek może zahaczyć się o jedną z maszyn.
 
Bagaż / Torba  – Bagaż/Torba – firmy kurierskie nie przyjmują walizek, plecaków czy toreb bez dodatkowego opakowania. Walizki, torby i bagaże powinny być spakowane w karton i odpowiednio zabezpieczone do transportu. 

 

Wózki dziecięce, rowery i inne  – muszą być zapakowane w oryginalny lub odpowiadający ich wymiarom wytrzymały karton. Musi on być zabezpieczony silną taśmą klejącą lub/i folią.
 
W paczce jest coś delikatnego? Korzystaj tylko z bardzo wysokiej jakości, wytrzymałego kartonu. Oklej lub opisz go ostrzeżeniami, np.: Ostrożnie / Fragile itp. Szkło, porcelanę i inne delikatne przedmioty należy dokładnie zabezpieczyć np. folią bąbelkową i zapakować w osobne pudełka - tak, jak w przypadku fabrycznie zapakowanych zestawów zakupionych w sklepie. Karton należy dokładnie wypełnić np. zmiętą gazetą, aby przedmioty nie obijały się o siebie - dodatkowo usztywni to przesyłkę oraz zapewni amortyzację. Przedmioty te wysyłane są na Twoje ryzyko. Paczki zawsze trafiają do mechanicznej sortowni, a nasi przewoźnicy nie ponoszą odpowiedzialności lub ponoszą tylko ograniczoną odpowiedzialność za ich uszkodzenia. Zapoznaj się z regulaminem wybranego przewoźnika przed nadaniem tego typu przedmiotów.
UWAGA : Firma kurierska UPS nie przyjmuje do transportu telewizorów powyżej 32".
 
Wysyłasz delikatny sprzęt? Przeczytaj powyższy punkt i dodatkowo pamiętaj, aby wysyłać go w oryginalnym opakowaniu lub takim, które odzwierciedla dokładnie jego właściwości. Karton powinien być wytrzymały, boki urządzeń zabezpieczone obiciami styropianowymi, a wszelkie puste miejsca wypełnij folią bąbelkową lub zmiętą gazetą. Jeśli jest to monitor lub telewizor zabezpiecz dodatkowo jego ekran - np. grubym kocem. Pamiętaj, że paczki są przeładowywane i ocierają się o inne przesyłki w ogromnych sortowniach. Nieprawidłowo zabezpieczone przedmioty do tego rodzaju transportu mogą wówczas ulec uszkodzeniu.

Firma UPS ma swoje wytyczne odnośnie pakowania - dostępne są na stronie UPS
 
Adresowanie – każda przesyłka musi być czytelnie i trwale zaopatrzona w adresy nadawcy i odbiorcy, a więc w imię i nazwisko, ulicę, miasto włącznie z kodem pocztowym i kraj. Po zakończeniu procesu płatności otrzymasz e-mail zawierający poprawnie zapisane dane adresowe. Zalecamy ich wydrukowanie oraz umieszczenie w przezroczystej koszulce przytwierdzonej bezpiecznie do paczki.

 

§ 6.2 Nadawca jest odpowiedzialny za dokładne i rzetelne opisanie zawartości przesyłki, jej wartości, oraz za upewnienie się czy przesyłane dobra są zgodne z regulaminem danego Przewoźnika. Ubezpieczeniu podlegają jedynie przedmioty zawarte w opisie zamówienia (zakładając zgodność z regulaminem Przewoźnika). Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy, które nie zostały wypisane w opisie zawartości Przesyłki.

 

§ 6.3 Nie wszystkie przedmioty podlegają ubezpieczeniu – szczegóły znajdziesz w regulaminach każdego z Przewoźników.

§ 6.4 Każdy z Przewoźników oferuje osobne warunki ubezpieczenia przesyłek – zapoznaj się z regulaminem każdego z nich przed nadaniem paczki:

 

 

Zmiana od dnia. 01.07.2018 – artykuł § 6.5 przyjmuje brzmienie:
§ 6.5 Za wszelkie kwestie związane z roszczeniami odszkodowawczymi dotyczącymi usług kurierskich DPD Classic, GLS, InPost, FedEx, UPS i Geis odpowiedzialny jest w całości Przewoźnik. Przesyłarka.pl nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia czy zagubienie przesyłki. Wartość ubezpieczenia odpowiada rzeczywistej wartości przesyłanych przedmiotów. Wymagane jest potwierdzenie rzeczywistej wartości w postaci faktury, paragonu, wyciągu z konta lub wyciągu z historii zakupów internetowych.
 
Za roszczenia odszkodowawcze za zagubione przesyłki w usłudze: DPD International Parcel, DPD Drop Off oraz Parcelforce odpowiedzialny jest w całości Przewoźnik. Przesyłarka.pl nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie przesyłki.
 
Za roszczenia odszkodowawcze za uszkodzone przesyłki w usłudze: DPD International Parcel, DPD Drop Off oraz Parcelforce odpowiedzialna jest w całości Przesyłarka.pl i to Przesyłarka wypłaca roszczenia Klientowi. 
 
Odpowiedzialność Przesyłarki jest ograniczona wyłącznie do odpowiedzialności za ubytek lub uszkodzenie przesyłki, przy czym odpowiedzialność ta ograniczona jest do rzeczywistej wartości uszkodzonego towaru i nie może być wyższa niż wartośc towaru zadeklarowana w formularzu zamówienia. 
 
Przesyłarka.pl wypłaca roszczenie według poniższych zasad:
- pełne udokumentowanie wartości towaru w postaci rachunków i faktur – 100% deklarowanej w formularzu zamówienia wartości;
- niepełne udokumentowanie wartości towaru – 50% deklarowanej w formularzu zamówienia wartości;
- Przesyłarka.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Zleceniodawcy jak i osób trzecich.
- Przesyłarka.pl nie ponosi odpowiedzialności jeśli zawartość przesyłki zawiera towary niedozwolone i/lub zakazane w transporcie przez Przewoźnika DPD Interntional Parcel, DPD Drop Off i Parcelforce.
- Przesyłarka.pl nie ponosi odpowiedzialności jeśli zabezpieczenie przesyłki było niewłaściwe i niezgodne z tytycznymi Przewoźnika DPD Interntional Parcel, DPD Drop Off i Parcelforce.
 

§ 6.6 Przedmioty szklane, zawierające elementy szklane lub sprzęt RTV/AGD wysyłane są na odpowiedzialność nadawcy, kurierzy mogą odmówić poniesienia odpowiedzialności za tego typu zawartość, jeśli nie została ona adekwatnie zabezpieczona do transportu. Prosimy pamiętać, że każda paczka trafia do automatycznej sortowni i jest kilkukrotnie przeładowywana.

 

§ 6.7 Za złożenie reklamacji w wybranej przez siebie firmie kurierskiej odpowiedzialny jest Zleceniodawca, który dokonuje tej czynności przez Przesyłarkę. Konsultanci Przesyłarka.pl udzielą wszelkiej pomocy w ramach procedury reklamacyjnej.

 

§ 6.8 Wyskośc ubezpieczenia zawarta jest w regulaminach poszczególnych firm kurierskich lub w Regulaminie Przesyłarka.pl. Przesyłarka ma prawo stosować własną max. wartość ubezpieczenia do kwoty wskazanej w trakcie składania zamówienia:
 

- DPD Classic - 20 000 zł;

- GLS - 4 000 zł;
- UPS - 5 000 zł;

- DPD _Yodel - 330 zł;

- DPD Drop off - 2 000 zł;

- DPD International Parcel - 2 000 zł;

- Parcelforce - 500 zł;

- FedEx - 10 000 zł;
- Świat Przesyłek - 500 zł.


 

§ 7 Reklamacje, pomoc i zwroty

§ 7.1 Przesyłarka.pl służy pełną pomocą przy składaniu reklamacji, jednak pełna odpowiedzialność za wypłacenie świadczeń związanych z ewentualnym uszkodzeniem dóbr lub niewykonaniem usługi leży po stronie Przewoźnika.

 

§ 7.2 Proces oraz warunki reklamacji usług są określone osobno dla każdego z Przewoźników:

§ 7.3 Pamiętaj, aby przed podpisaniem zaświadczenia odbioru paczki sprawdzić jej stan oraz zawartość. Niektórzy Przewoźnicy mogą zrzec się odpowiedzialności w przypadku, gdy klient nie zweryfikuje przy kurierze stanu przesłanych towarów.

 

§ 7.4 Serwis Przesyłarka nie udziela żadnych gwarancji w sposób jednoznaczny ani domniemany oraz nie ponosi odpowiedzialności za wynik procesu reklamacyjnego prowadzonego przez Przewoźnika/ Partnera.

 

§ 7.5 Wynik procesu reklamacji jest w pełni zależny od firmy kurierskiej oraz jej towarzystwa ubezpieczeniowego. Przesyłarka.pl nie ma bezpośredniego wpływu na wynik procesu uzyskiwania odszkodowania.

 

§ 7.6 Efero Transport LTD oraz Efero sp. z o.o. sp.k. ponoszą odpowiedzialność za reklamacje i zwroty dotyczące płatności dokonywanych za pomocą kart płatniczych. Reklamacje płatności prosimy przesyłać drogą mailową na adres: info@przesylarka.pl lub listownie na adres wskazany w sekcji kontakt. Reklamacja płatności powinna zawierać: imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, numer zamówienia, datę transakcji oraz kwotę transakcji. Zasadaność reklamacji płatności jest rozpatrywana przez organizację kartową na podstawie Regulacji Kartowych oraz powszechnie obowiązujacych przepisów prawa.
 

§ 7.7 Klienci korzystający z kredytu handlowego, którzy prowadzą proces reklamacji, zobowiazani są do uregulowania płatności za zamówienia złożone w serwisie Przesyłarka.pl, w terminie 7 dni od daty wystawienia FV. Zwrot środków za pozytywne rozstrzygnięcie reklamacji przez firmę kurierską następuje w osobnym rozliczeniu.

§ 7.8 W przypadku powstania szkody po stronie Zleceniodawcy, związanej z wykonywaniem usługi kurierskiej, w celu umożliwienia dochodzenia roszczeń przez Zleceniodawcę bezpośrednio od Partnera, Przesyłarka.pl dokona na rzecz Zleceniodawcy, po uprzedniej pisemnej zgodzie Partnera, nieodpłatnej i pisemnej cesji uprawnień nadawcy wobec Partnera. Na podstawie umowy cesji Zleceniodawca będzie uprawniony do dochodzenia od tego Partnera roszczeń wynikających z wykonania usługi kurierskiej. W celu uzyskania cesji Zleceniodawca zobowiązany jest do złożenia wniosku o cesję drogą elektroniczną na adres info@przesylarka.pl w terminie do 7 dni od odmownej decyzji uznania roszczeń reklamacyjnych przez Przewoźnika. O decyzji o uzyskaniu lub nieuzyskaniu cesji, Przesyłarka.pl poinformuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku od Zleceniodawcy. Przesyłarka.pl zastrzega jednak, że decyzja o cesji zależna jest od Przewoźnika/ Partnera.
 

§ 7.9 Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wysyłanie paczek z Przesyłarka.pl było w pełni intuicyjne. Jeśli jednak natrafisz na trudności, masz dodatkowe pytania lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

 

 

§ 8 Towary zakazane i wyłączone z transportu

§ 8.1 Każdy z Przewoźników oferujących usługi na stronie Przesyłarka.pl posiada listę rzeczy zakazanych w transporcie drogowym - dokładna lista przedmiotów znajduje się w Regulaminach poszczególnych firm kurierskich (patrz § 2.4).

§ 8.2 W przypadku zidentyfikowania w przesyłce towarów zabronionych, firma kurierska ma prawo nałożyć karę na Zleceniodawcę. Odpowiedzialność za nadanie przedmiotów zakazanych ponosi Zleceniodawca, a nie Przesyłarka.pl.
§ 8.3 Lista przedmiotów najczęściej zakazanych w transporcie obejmuje:

rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, fajerwerki;
broń i jej części, amunicję;
narkotyki, leki lub środki psychotropowe, próbki medyczne;
krew;
żywe rośliny i zwierzęta;
wyroby tytoniowe w jakiejkolwiek ilości;
alkohol w jakiejkolwiek ilości;
futra, skóry
kamizelki kuloodporne;
zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;
żywność (np. słodycze, mięso, artykuły spożywcze, słoiki lub opakowania zawierające ciecze);
produkty pochodzenia zwierzęcego;
substancje płynne, w tym między innymi: farby, kleje, oleje, zbiorniki, beczki, substancje ADR, żywność, środki czystości;
kosmetyki płynne;
części samochodowe, w tym między innymi: silniki, akumulatory, skrzynie biegów, napinacze pasów bezpieczeństwa, poduszki powietrzne;
tablice rejestracyjne;
skutery oraz quady;
sprzęt i materiały budowlane;
drzwi, okna, meble;
zawiera akwaria;
przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
przesyłka, ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi spedycyjnej i dokonanie przewozu przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;
 dzieła sztuki, antyki (obrazy, rzeźby, figurki), kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie;
biżuterię, w tym zagarki złote lub srebrne;
waluty, karty kredytowe lub płatnicze, zbywalne papiery wartościowe, banderole, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;
paszporty;
przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki;
pornografię;
przewóz przesyłki jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa;
przesyłka zaklasyfikowana jest jako materiał lub towar niebezpieczny, artykuł, którego transport jest niedozwolony lub ograniczony przez IATA, ICAO lub organy administracji publicznej;

§ 9 Zabezpieczenie roszczeń i likwidacja przesyłek - Prawo Przewozowe

Art. 57.
1.
Przewoźnikowi przysługuje prawo zastawu na przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy przewozu, z wyjątkiem przesyłek organów władzy i administracji państwowej oraz organów wymiaru sprawiedliwości i ścigania.
2. Prawo zastawu może być wykonywane, dopóki przesyłka znajduje się u przewoźnika lub u osoby, która ją dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać na podstawie dokumentów.
 
Art. 58.
1. Przewoźnik likwiduje przesyłkę w razie:
1) braku wykonalnych wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie lub wydaniu przesyłki;
2) zaginięcia dokumentów przewozowych i braku możliwości ustalenia osoby uprawnionej do rozporządzania przesyłką.
 
2. Likwidacji przesyłki dokonuje się w drodze:
1) sprzedaży;
2) nieodpłatnego przekazania właściwej jednostce organizacyjnej;
3) zniszczenia.
 
3. Przewoźnik przystępuje do likwidacji:
1) niezwłocznie po upływie terminu odbioru żywych zwierząt, rzeczy niebezpiecznych lub łatwo ulegających zepsuciu;
2) w pozostałych wypadkach – po upływie 30 dni od terminu odbioru przesyłki, nie wcześniej jednak niż po upływie 10 dni od dnia zawiadomienia uprawnionego o zamierzonej likwidacji przesyłki.
 
4. Jeżeli nie ma możliwości przechowania przesyłki albo przechowanie pociąga za sobą koszty zbyt wysokie w stosunku do wartości przesyłki, przewoźnik może przystąpić do likwidacji przesyłki przed upływem terminów określonych w ust. 3 pkt 2.
 
5. Jeżeli przesyłkę sprzedano, uzyskaną kwotę oddaje się uprawnionemu po potrąceniu należności przewoźnika. Jeżeli należności przewoźnika przewyższają kwotę uzyskaną, różnicę pokrywa uprawniony. Przy obliczaniu różnicy nie uwzględnia się należności powstałych z przyczyn niezależnych od uprawnionego.
 
6. Sposób likwidacji i wartość przesyłki ustala komisja powołana przez przewoźnika. Jeżeli nie ustalono ceny bądź gdy przesyłka zawiera rzeczy niepełnowartościowe, komisja ustala wartość likwidowanej przesyłki w sposób szacunkowy, w razie potrzeby przy udziale rzeczoznawcy.
 
7. Do likwidacji przesyłek mają odpowiednie zastosowanie przepisy o rzeczach znalezionych.
 

§ 10 Przesyłki niestandardowe - definicje

Poniżej przedstawiamy warunki klasyfikacji paczek jako niestandardowe w poszczególnych firmach kurierskich. Jeżeli paczka zostanie zakwalifikowana przez Przewoźnika jako niestandardowa, a opcja taka nie została oznaczona w formularzu zamówienia, Przesyłarka ma prawo żądać dopłaty od Nadawcy lub Odbiorcy przesyłki zgodnie z cenami wskazanymi w § 3.21.


§ 10.1.A DPD Polska - przesyłki krajowe - cena 15,00 zł:

 • Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym: np. tuby, bębny, beczki itp.;
 • Paczka o nieregularnych kształtach, w tym przesyłki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach;
 • Paczka owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze;
 • Opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi;
 • Najdłuższy bok przekracza 175 cm.
 • Paczka składająca się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy;
 • Koperty, które nie są zapakowane w opakowania firmowe DPD Polska.

§ 10.1.B DPD Polska - przesyłki międzynarodowe - cena 180,00 zł:

 • Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym: np. tuby, bębny, beczki itp.;
 • Paczka o nieregularnych kształtach, w tym przesyłki, które nie są zapakowane w karton o regularnych kształtach;
 • Paczka owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze;
 • Opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi;
 • Najdłuższy bok przekracza 175 cm.
 • Paczka składająca się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy;
 • Koperty, które nie są zapakowane w opakowania firmowe DPD Polska.
 
§ 10.2 UPS
 • Przedmioty opakowane w zewnętrzne kontenery wysyłkowe wykonane z metalu lub drewna;
 • Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym: np. tuby, bębny, beczki itp., które nie są całkowicie zamknięte w opakowaniu zewnętrznym z tektury falistej;
 • Przedmioty o kształcie okrągłym, cylindrycznym, owalnym, o nieregularnych kształtach, z wystającymi elementami lub z lepką powierzchnią, uniemożliwiające swobodne zsuwanie się (np. z gumy itp.);
 • Przedmioty, których zawartość stanowią luźne, ciężkie elementy lub płyny (w tym chemikalia);
 • Paczki, których dłuższy bok przekracza 150 cm lub drugi dłuższy bok przekracza 76 cm;
 • Paczki których waga rzeczywista jest większa niż 32 kg;
 • Przesyłki, w których średnia waga paczki w przesyłce przekracza 32 kg i waga każdej paczki nie jest określona w dokumencie źródłowym lub w automatycznym systemie wysyłkowym UPS;
 • UPS zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za dodatkową obsługę dla każdej paczki, która w ocenie UPS wymaga specjalnej obsługi.
§ 10.3 GEIS
 • Paczka niestandardowa to paczka:
  - o wymiarach przekraczających 300 cm, zgodnie ze wzorem 2 x szerokość + 2 x wysokość + 1 x długość;
  - szerokości większej niż 80 cm,
  - wysokości większej niż 60 cm,
  - długości większej niż 200 cm,
  - wadze większej niż 31,5 kg. 
  - o nieregularnym kształcie (okrągłym, owalnym, cylindrycznym, przynajmniej jeden bok nie ma płaskiej powierzchni i z przynajmniej jednym zaokrąglonym kątem) np. tuby, wałki materiałów, koła, opony, beczki, wiadra, worki, karmy owinięte folią, paczki z wystającymi zabezpieczonymi elementami,
  - z wystającymi sznurkami lub kawałkami folii, które mogłyby uszkodzić sorter lub rolki,
  - składająca się z trwale połączonych folią i/lub taśmą kartonów o różnej wielkości, których ostateczny kształt nie stanowi prostopadłościanu,
  - dwa lub więcej foliopaki połączone w jedną całość.
§ 10.4 GLS
 • Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym: np. tuby, bębny, beczki itp.;
 • Paczka o nieregularnych kształtach, w tym przesyłki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach;
 • Paczka owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze;
 • Opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi;
 • Paczka której najdłuższy bok przekracza 200 cm;
 • Paczki, których gabaryty nie pozwalają na transport taśmociągiem i wymagają ręcznej obsługi.

§ 11 Polityka prywatności

§ 11.1 Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest: Efero Sp. z.o.o. sp.k.  z siedzibą w 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 151 oraz Efero Transport Ltd 
z siedzibą w EH2 3JP Edynburg, Office 6, 13 Hill Street.
 
§ 11.2. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wykonania usługi pośrednictwa kurierskiego i realizacji zamówienia. 

§ 11.3. Zbieramy dane nadawcy i odbiorcy, które są niezbędne do realizacji usługi transportu:
- Imię i nazwisko
- Adres e-mail
- Telefon
- Adres pocztowy (odbioru i dostawy)
 
§ 11.4. Pełna rejestracja w serwisie jest dobrowolna i nieobowiązkowa.
 
§ 11.5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
 
§ 11.6. Inspektorem Danych Osobowych w spółkach jest Krzysztof Bobin adres e-mail rodo@przesylarka.pl;
 
§ 11.7. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowanie komunikacji (SSL), a przechowywanie danych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. 
 
§ 11.8. Dane osobowe, które podawane są w formularzu zamówienia usługi, traktowane są jako dane poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. 
 
§ 11.9. Podane dane nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom – dane będą jedynie przesyłane wybranej przez Panią/Pana firmie kurierskie, a my kontaktujemy się z Panią/Panem tylko w sprawach dotyczących usług transportowych.
 
§ 11.10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania - skontaktuj się z nami na adres mailowy: rodo@przesylarka.pl lub samodzielnie wycofaj zgodę marketingową oraz zgodę dotyczącą udzielenia opinii na temat serwisu Przesyłarka. Zaloguj się na swoje konto, wejdź do Panelu Klienta i w zakładce Moje Konto możesz odznaczyć swoje zgody.
 
§ 11.11. Dane osobowe zbierane w celu wykonania usługi transportowej będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia wykonywania usługi pośrednictwa kurierskiego i zrealizowania zamówienia tj. przez okres 24 miesięcy;
 
§ 11.12. Żadne dane zebrane przez Przesyłarka.pl nie zostaną udostępnione osobom trzecim bez wyraźnej zgody ich właściciela poza partnerami Serwisu: (Przelewy24, Elavon/ Espago, Paypal, LiveChat, Focus Telecom Polska, Opineo), firmami kurierskimi (DPD Polska, DPD UK, Geis, GLS, Parcelforce, FedEx, UPS, InPost), na wyraźne wezwanie organów sądowych, policyjnych, śledczych lub przekazane kancelarii prawnej w celu windykacji należności.
 
§ 11.13. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (Urząd Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
§ 11.14. Wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane w celach zapewnienia bezpieczeństwa i szkoleniowych i przetrzymywane są zgodnie z wytycznymi Data Protection Act 1998 i regulacjami ICO.
 
§ 11.15. Dane zamówień podmiotów biznesowych przetwarzane są przez 24 miesiące, natomiast dane rozliczeniowe zgodnie z ustawą o rachunkowości - przez 5 lat.
 

§ 12 Polityka Cookies

§ 12.1. Strona korzysta z "cookies" - tzw. ciasteczka to niewielkie pliki zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie, smartphonie podczas gdy odwiedzasz strony w internecie. Kiedy ponownie odwiedzasz stronę, witryna rozpoznaje Cię właśnie poprzez pliki cookies. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu przeglądarki z jakiej korzystasz, języka, rodzaju systemu operacyjnego, informacji o czasie, dacie i lokalizacji, oraz informacji przesyłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego. 
 
§ 12.2. Przesyłarka wykorzystuje pliki cookies w celach: świadczenia usług, statystycznych i reklamowych. Monitorowanie informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. 
 
§ 12.3. Serwis Przesylarka.pl wykorzystuje również pixel Facebook, co oznacza, że Facebook może wykorzystywać pliki cookies, w celu targetowania reklam.
 
§ 12.4. Przesyłarka.pl wykorzystuje pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 
§ 12.5. W każdej chwili możesz wyłączyć działanie cookies, jednak niemożliwe stanie się wówczas skorzystanie z usług serwisu Przesyłarka.pl. Możesz również zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Brak zmian w ustawieniach oznacza, że pliki cookies będą automatycznie zapisywane. Jak wyłączyć pliki cookies?
Instrukcja dotyczące zarządzania plikami cookies dostępna jest tutaj