Przedmioty zabronione w transporcie

§ 3 pkt. 3d - towary zakazane i wyłączone z transportu

1. Każdy z Przewoźników oferujących usługi na stronie Przesyłarka.pl posiada listę rzeczy zakazanych w transporcie drogowym - dokładna lista przedmiotów znajduje się w Regulaminach poszczególnych firm kurierskich.
 
2. W przypadku zidentyfikowania w Przesyłce towarów zabronionych i nałożenia na Przesyłarka.pl dodatkowych opłat bądź kar z tego tytułu przez Przewoźnika bądź organy celno-skarbowe, Przesyłarka.pl jest uprawniona do żądania ich zwrotu bezpośrednio od Klienta. Odpowiedzialność za nadanie przedmiotów zakazanych ponosi Zleceniodawca.
 
3. Lista przedmiotów najczęściej zakazanych w transporcie obejmuje:
 • rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, fajerwerki;
 • broń i jej części, amunicję;
 • narkotyki, leki lub środki psychotropowe, próbki medyczne;
 • krew;
 • żywe rośliny i zwierzęta;
 • wyroby tytoniowe w jakiejkolwiek ilości;
 • alkohol w jakiejkolwiek ilości;
 • futra, skóry
 • kamizelki kuloodporne;
 • zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;
 • żywność (np. słodycze, mięso, artykuły spożywcze, słoiki lub opakowania zawierające ciecze);
 • produkty pochodzenia zwierzęcego;
 • substancje płynne, w tym między innymi: farby, kleje, oleje, zbiorniki, beczki, substancje ADR, żywność, środki czystości;
 • kosmetyki płynne;
 • części samochodowe, w tym między innymi: silniki, akumulatory, skrzynie biegów, napinacze pasów bezpieczeństwa, poduszki powietrzne;
 • tablice rejestracyjne;
 • skutery oraz quady;
 • sprzęt i materiały budowlane;
 • drzwi, okna, meble;
 • zawiera akwaria;
 • przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
 • przesyłka, ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi spedycyjnej i dokonanie przewozu przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;
 • dzieła sztuki, antyki (obrazy, rzeźby, figurki), kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie;
 • biżuterię, w tym zagarki złote lub srebrne;
 • waluty, karty kredytowe lub płatnicze, zbywalne papiery wartościowe, banderole, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;
 • paszporty;
 • przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki;
 • pornografię;
 • przewóz przesyłki jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa;
 • przesyłka zaklasyfikowana jest jako materiał lub towar niebezpieczny, artykuł, którego transport jest niedozwolony lub ograniczony przez IATA, ICAO lub organy administracji publicznej;
 
Rozmawiaj z konsultantem