Wzór odstąpienia od umowy

Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 
Uzupełniony wzór odstąpienia od umowy należy przesłać mailowo na adres info@przesylarka.pl.
 
Konsument
(imię i nazwisko) ……………     
(adres zamieszkania) …………….
(email):………………………
 
Przesyłarka.pl
ul. Grabiszyńska 151
53-439 Wrocław
info@przesylarka.pl
 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
 
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi kurierskiej o numerze zamówienia (tutaj wpisz numer swojego zamówienia)
zawartej w dniu (tutaj wpisz datę dokonania płatności za wspomniane zamówienie).
 
 
Data …………..