Wymiary i waga paczek

§ 3 pkt. 3h - max. wymiary i waga przesyłek oraz dopłaty

 
1. W przypadku, gdy waga lub wymiary paczki lub rodzaj opakowania okażą się niezgodne z informacjami podanymi w momencie składania zamówienia lub Zleceniodawca błędnie poinformuje Przewoźnika o rodzaju wybranej usługi, Przesyłarka.pl zastrzega sobie prawo do zażądania dopłaty, a Zleceniodawca zobowiązuje się do uregulowania dopłaty w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o dopłacie. Żądanie dopłaty może nastąpić w dowolnym terminie po doręczeniu przesyłki, nie dłuższym jednak niż 90 dni. Wartość dopłaty może się różnić ze względu na aktualny kurs walut NBP.
 

2. DPD Classic na kierunku międzynarodowym - dopłata za nadwagę powyżej 31,5 kg lub przekroczenie dopuszczalnych wymiarów przesyłki zgodna jest z cennikiem DPD Polska. Dopłata brutto wynosi odpowiednio: 155 zł/ £30/ €30.

Max. waga rzeczywista i gabarytowa to 31,5 kg przy eksporcie z Polski i 31,5 kg wagi rzeczywistej oraz 41,6 kg wagi gabarytowej przy imporcie do Polski, a od 19 lutego 2024 31,5 kg wagi gabarytowej i rzeczywistej przy imporcie do Polski.

Waga gabarytowa liczona jest według wzoru:

                                                  wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm)     

          waga gabarytowa = ------------------------------------------------------------------------
                                                                                   5000
 
3. DPD Pickup na kierunku międzynarodowym - dopłata za wagę powyżej 20 kg wynosi £30.00 lub 155 PLN lub 35 EUR (wysokość dopłaty w GBP i EUR zależy od aktualnego kursu NBP).
4. DPD International Parcel na kierunku międzynarodowym - dopłata za wagę powyżej 31,5 kg wynosi £24.00 lub 120 PLN lub 28 EUR (wysokość dopłaty w PLN i EUR zależy od aktualnego kursu NBP).
5. GLS na kierunku międzynarodowym - dopłata za nadwagę powyżej 30 kg wynosi £23.00 lub 110 PLN lub 26.5 EUR. Za zawrócenie paczki powyżej 32 kg - 105 zł/ 21 GBP/ 24 EUR (wysokość dopłaty w GBP i EUR zależy od aktualnego kursu NBP).
6. Parcelforce na kierunku Wielka Brytania - Polska - dopłata za nadwagę powyżej 30 kg (waga gabarytowa lub rzeczywista) wynosi £60.00 lub 300 PLN lub 68 EUR (wysokość dopłaty w PLN i EUR zależy od aktualnego kursu NBP).
7A. DPD Classic - przesyłki krajowe do 31,5 kg - wysokość dopłaty zależy od rzeczywistej wagi i gabarytów przesyłki zweryfikowanych przez Przewoźnika. Klient dopłaca różnicę wynikającą z cennika Przesyłarki powiększoną o opłatę manipulacyjną w wysokości 1,02 GBP, ok 5 zł (wysokość dopłaty w EUR i GBP zależy od aktualnego kursu NBP).
7B. DPD Classic - przesyłki krajowe - przy zawróceniu paczki do Nadawcy lub zmianie adresu doręczenia w trakcie transportu - opłata równa się cenie transportu krajowego dla danej paczki.
8. DPD Classic, GLS, UPS - przesyłki międzynarodowe do 31,5 kg - wysokość dopłaty zależy od rzeczywistej wagi i gabarytów przesyłki zweryfikowanych przez Przewoźników. Klient dopłaca różnicę wynikającą z cennika Przesyłarki powiększoną o opłatę manipulacyjną w wysokości 2 GBP, ok 10 PLN, 2,5 EUR (wysokość dopłaty w GBP i EUR zależy od aktualnego kursu NBP). 
9. UPS na kierunku międzynarodowym -  dopłata za paczki, które przekroczą dozwolone max. limity dopłata wynosi 530 zł/ 106 GBP/ 123 EUR (wysokość dopłaty w walucie zależy od aktualnego kursu NBP).
10. DHL - wysokość dopłaty zależy od rzeczywistej wagi i gabarytów przesyłki zweryfikowanych przez Przewoźników. Klient dopłaca różnicę wynikającą z cennika Przesyłarki powiększoną o opłatę manipulacyjną w wysokości 2 GBP, ok 10 PLN 2,5 EUR (wysokość dopłaty w walucie zależy od aktualnego kursu NBP). 
 
Max. wymiary w usłudze międzynarodowej DPD Classic: 
 
 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 31.5 kg,
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 175 cm,
 • max. waga gabarytowa nie może przekroczyć 41,6 kg przy imporcie z Polski i 31,5 kg przy eksporcie z Polski liczone według wzoru: 
 
                                               wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm)     
          waga gabarytowa = ------------------------------------------------------------------------
                                                                                   5000
 
 
 • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, obliczane według wzoru: 2xH + 2xW + L = max. 300 cm (gdzie: H- wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok).


W odniesieniu do Paczki o wadze rzeczywistej przekraczającej 30 kg Zleceniodawca lub działający w jego imieniu nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązani są pomóc Kurierowi przy jej załadunku oraz zapewnić pomoc Odbiorcy przy jej rozładunku.

 
Max. wymiary w usłudze krajowej DPD Classic wynoszą: 
 
 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 31,5 kg;
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 150 cm (przesyłki o najdłuższym boku przekraczającym 150 cm objęte są dodatkową opłatą za paczkę niestandardową),
 • suma długości, szerokości oraz wysokości ≤ 300 cm; 
 • w przypadku, gdy waga gabarytowa, liczona według podanego niżej wzoru, przekracza wagę rzeczywistą, cena ustalana jest za wagę gabarytową (naliczana dla paczek o wadze gabarytowej większej niż 10 kg)
 
                                               wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm)     
          waga gabarytowa = ------------------------------------------------------------------------
                                                                                   6000
Paczki przekraczające wagę rzeczywistą 31,5 kg objęte są dopłatą strefową według wskazań Przewożnika. Sprawdź Tabela dostępności usług DPD Polska
 
Max. wymiary w usłudze DPD Pickup - nadanie w punkcie: 
 
 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 20 kg,
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 100 cm;
 • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 250 cm, obliczane według wzoru: 2xH + 2xW + L = max. 250 cm (gdzie: H- wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok).
Przesyłka gabarytowa: w przypadku, gdy waga gabarytowa, liczona według podanego wyżej wzoru, przekracza wagę rzeczywistą, cena ustalana jest za wagę gabarytową. Wzór: waga gabarytowa = wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm) / 5000.
 
Max. wymiary w usłudze międzynarodowej GLS wynoszą: 
 

 

                                                     wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm)     
          waga gabarytowa = ------------------------------------------------------------------------
                                                                                   6000

 

 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 30 kg;
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 200 cm,
 • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, obliczane według wzoru: 2xH + 2xW + L = max. 300 cm (gdzie: H- wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok);
 • cena zależy od wagi rzeczywistej lub gabarytowej (która jest większa) obliczanej według wzoru: 
Max. wymiary w usłudze międzynarodowej Parcelforce wynoszą: 
 
 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 30 kg;
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 150 cm,
 • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, obliczane według wzoru: 2xH + 2xW + L = max. 300 cm (gdzie: H- wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok).
 • Przesyłka gabarytowa: w przypadku, gdy waga gabarytowa, liczona według podanego niżej wzoru, przekracza wagę rzeczywistą, cena ustalana jest za wagę gabarytową. Wzór: waga gabarytowa = wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm) / 5000. Przesyłki, których waga gabarytowa i/lub waga rzeczywista są większe niż 30 kg, naliczana jest dopłata w wysokości 50 GBP.

Opłaty dodatkowe:
- Anulowanie zlecenia w dniu planowanego odbioru - 37,50 zł/ 7,50 GBP
- Reczne sotowanie paczek niestandardowych - 14,75 zł/ 2,95 GBP
- Potwierdzenie doręczenia - 27,50 zł/ 5,50 GBP

 

Max. wymiary w usłudze UPS w ramach UE wynoszą : 

 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 30 kg (do paczki powyżej 25 kg doliczana jest opłata za niestandard)
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 100 cm, a drugi bok 76 cm,
 • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, obliczane według wzoru: 2xH + 2xW + L = max. 300 cm (gdzie: H- wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok).
 • waga gabarytowa nie może być większa niż 60 kg (wyliczane według wzoru H x W x L / 5000 < 60 kg)
UPS stosuje dopłaty dodatkowe za tzw. „Dużą paczkę”, kiedy jej długość oraz obwód [obwód = (2 x szerokość) + (2 x wysokość)] łącznie wynoszą więcej niż 300 cm, ale nie przekraczają maksymalnego rozmiaru UPS wynoszącego 400 cm. W przypadku dużych paczek stosowana jest minimalna waga podlegająca opłacie wynosząca 40 kg.  Ponadto zostanie zastosowana opłata dodatkowa za dużą paczkę w wysokości ok. 220 zł.
 
Paczki o wadze rzeczywistej przekraczającej 70 kg lub o długości przekraczającej 274 cm, lub paczki, których suma długości i obwodu [(2 x szerokość) + (2 x wysokość)] przekracza 400 cm nie będą przyjmowane do transportu. Jeśli paczka taka znajdzie się w systemie małych paczek UPS, to naliczona zostanie dodatkowa opłata - 530 zł. Paczki, których suma długości i obwodu przekracza 400 cm będą podlegać również opłacie dodatkowej za dużą paczkę - 530 zł.
 
Max. wymiary UPS na kierunku Polska - UK i UK - Polska wynoszą: 
 
 • rzeczywista waga paczki nie może przekroczyć 30 kg (do paczki powyżej 25 kg doliczana jest opłata za niestandard);
 • waga gabarytowa nie może być większa niż 60 kg (wyliczane według wzoru H x W x L / 5000 < 60 kg)
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 100 cm, a drugi najdłuższy bok 76 cm.
 • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 294 cm, obliczane według wzoru: 2xH + 2xW + L = max. 294 cm (gdzie: H- wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok).
UPS stosuje dopłaty dodatkowe za tzw. „Dużą paczkę”, kiedy jej długość oraz obwód [obwód = (2 x szerokość) + (2 x wysokość)] łącznie wynoszą więcej niż 300 cm, ale nie przekraczają maksymalnego rozmiaru UPS wynoszącego 400 cm. W przypadku dużych paczek stosowana jest minimalna waga podlegająca opłacie wynosząca 40 kg.  Ponadto zostanie zastosowana opłata dodatkowa za dużą paczkę w wysokości 220 zł.
 
Paczki o wadze rzeczywistej przekraczającej 70 kg lub o długości przekraczającej 274 cm, lub paczki, których suma długości i obwodu [(2 x szerokość) + (2 x wysokość)] przekracza 400 cm nie będą przyjmowane do transportu. Jeśli paczka taka znajdzie się w systemie paczek UPS, to naliczona zostanie dodatkowa opłata - 530 zł. Paczki, których suma długości i obwodu przekracza 400 cm będą podlegać również opłacie dodatkowej za dużą paczkę - 530 zł.
 
Opłaty dodatkowe:
- aktualizacja lub zmiana adresu nadania, odbioru lub ponowienie podjazdu kuriera - 25 zł w usłudze Pl-UK i UK-PL i 9 zł w pozostałych usługach UPS;
- brak wydrukowanych etykiet - 10 zł 
 
Max. wymiary w usłudze UPS nadanie i odbiór w punkcie wynoszą: 
 
 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 20 kg - koszt usługi uzależniony jest od rzeczywistej wagi i wymiarów paczki;
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 97 cm;
 • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 330 cm, obliczane według wzoru: 2xH + 2xW + L = 330 cm (gdzie: H - wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok).
W tzw. Szczycie paczkowym, UPS stosuje dodatkowe opłaty netto za:

- Paczki niestandardowe (20 zł)
- Duże paczki (298,10 zł)
- Paczki przekraczające dozwolone limity (1 365 zł).

Dopłata zgodna z Regulaminem UPS

 
Max. wymiary w usłudze międzynarodowej DPD i Świat Przesyłek wynoszą: 
 
 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 30 kg;
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 140 cm,
 • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, obliczane według wzoru: 2xH + 2xW + L = max. 300cm (gdzie: H- wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok).
 • waga przeliczeniowa do przesyłki to wyższa waga spośród wagi rzeczywistej i gabarytowej liczonej ze wzoru: L x W x H/4500

Max. wymiary w usłudze krajowej DHL: 
 
 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 31,5 kg;
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 120 cm, a drugi bok 60 cm.
 • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 240 cm, obliczane według wzoru: H + W + L = max. 240cm (gdzie: H- wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok).
 • waga przeliczeniowa do przesyłki to wyższa waga spośród wagi rzeczywistej i gabarytowej liczonej ze wzoru: L x W x H/4000

 • przekroczenie tych parametrów skutkuje dopłatami zgodnie z cennikiem Przewoźnika.
Max. wymiary w usłudze międzynarodowej DHL: 
 
 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 30 kg;
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 95 cm, a drugi bok 45 cm.
 • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, obliczane według wzoru: H + W + L = max. 300cm (gdzie: H- wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok).
 • waga przeliczeniowa do przesyłki to wyższa waga spośród wagi rzeczywistej i gabarytowej liczonej ze wzoru: L x W x H/4000

 • przekroczenie tych parametrów skutkuje dopłatami zgodnie z cennikiem Przewoźnika.

Max. wymiary w usłudze FedEx: 

 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 30 kg;
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 120 cm, a drugi bok 75 cm.
 • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 260 cm, obliczane według wzoru: H + W + L = max. 260 cm (gdzie: H- wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok).
 • waga przeliczeniowa do przesyłki to wyższa waga spośród wagi rzeczywistej i gabarytowej liczonej ze wzoru: L x W x H/4000

 • przekroczenie tych parametrów skutkuje dopłatami zgodnie z cennikiem Przewoźnika.