Przesyłki niestandardowe

§1 pkt. 2.14 - przesyłki niestandardowe

Poniżej przedstawiamy warunki klasyfikacji paczek jako niestandardowe w poszczególnych firmach kurierskich. Jeżeli paczka zostanie zakwalifikowana przez Przewoźnika jako niestandardowa, a opcja taka nie została oznaczona w formularzu zamówienia, Przesyłarka ma prawo żądać dopłaty od Nadawcy lub Odbiorcy przesyłki zgodnie z cenami wskazanymi w Regulaminie.
 
1. DPD Polska - przesyłki krajowe:
 • Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym: np. tuby, bębny, beczki itp.,
 • Paczka o nieregularnych kształtach, w tym przesyłki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach,
 • Paczka owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze (np. folia stretch),
 • Opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi,
 • Od 1 maja 2021 - Najdłuższy bok przekracza 150 cm (wcześniej było 175 cm),
 • Paczka składająca się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy,
 • Koperty, które nie są zapakowane w opakowania firmowe DPD Polska,

 

2.  DPD - przesyłki międzynarodowe:
 • Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym: np. tuby, bębny, beczki itp.,
 • Paczka o nieregularnych kształtach, w tym przesyłki, które nie są zapakowane w karton o regularnych kształtach,
 • Paczka owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze (np. folia stretch),
 • Opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi,
 • Najdłuższy bok przekracza 175 cm,
 • Paczka składająca się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy,
 • Koperty, które nie są zapakowane w opakowania firmowe DPD Polska,
 • Paczki, których waga gabarytowa przekracza 31,5 kg liczone według wzoru:
                                                     wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm)     
            waga gabarytowa = ------------------------------------------------------------------------
                                                                                     6000
 
3.  UPS:
 • Przedmioty opakowane w zewnętrzne kontenery wysyłkowe wykonane z metalu lub drewna,
 • Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym: np. tuby, bębny, beczki itp., które nie są całkowicie zamknięte w opakowaniu zewnętrznym z tektury falistej,
 • Przedmioty o kształcie okrągłym, cylindrycznym, owalnym, o nieregularnych kształtach, z wystającymi elementami lub z lepką powierzchnią, uniemożliwiające swobodne zsuwanie się (np. z gumy itp.),
 • Przedmioty, których zawartość stanowią luźne, ciężkie elementy lub płyny (w tym chemikalia),
 • Paczki, których dłuższy bok przekracza 100 cm lub drugi dłuższy bok przekracza 76 cm,
 • Paczki których waga rzeczywista jest większa niż 32 kg,
 • Przesyłki, w których średnia waga paczki w przesyłce przekracza 32 kg i waga każdej paczki nie jest określona w dokumencie źródłowym lub w automatycznym systemie wysyłkowym UPS,
 • UPS zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za dodatkową obsługę dla każdej paczki, która w ocenie UPS wymaga specjalnej obsługi.
   
4.  GLS i Parcelforce:
 • Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym: np. tuby, bębny, beczki itp.,
 • Paczka o nieregularnych kształtach, w tym przesyłki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach,
 • Paczka owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze,
 • Opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi,
 • Paczka, której najdłuższy bok przekracza 200 cm,
 • Paczki, których gabaryty nie pozwalają na transport taśmociągiem i wymagają ręcznej obsługi.
 
5. DPD i Świat Przesyłek:
 • Paczki o kształcie cylindrycznym, owalnym (np. tuby, beczki),
 • Paczki o nieregularnych kształtach, owinięte w folię stretch lub sznurkiem, z wystającymi elementami,
 • Paczki o boku przekraczającym 140 cm i 2 wymiarach przekraczających 80/80 cm, obwodzie ponad 300 cm i wadze powyżej 30 kg (rzeczywistej lub gabarytowej liczonej we wzoru: [dl. x szer. x wys.]/ 4500,
 • Dwie odrębne części połączone w nieregularną całość (np. taśmą lub folią),
 • Opony zapakowane niezgodnie z wytycznymi.
6. DHL - paczki krajowe:
 • Paczki o kształcie cylindrycznym, owalnym (np. tuby, beczki),
 • Paczki o nieregularnych kształtach, owinięte w folię stretch lub sznurkiem, z wystającymi elementami,
 • Paczki o boku przekraczającym 120 cm i 2 wymiarach przekraczających 60/60 cm, obwodzie ponad 300 cm i wadze powyżej 31,5 kg
 • Dwie odrębne części połączone w nieregularną całość (np. taśmą lub folią).
7. DHL - paczki międzynarodowe:
 • Paczki o kształcie cylindrycznym, owalnym (np. tuby, beczki),
 • Paczki o nieregularnych kształtach, owinięte w folię stretch lub sznurkiem, z wystającymi elementami,
 • Paczki o boku przekraczającym 100 cm lub 2 wymiarach przekraczających 50/50 cm, obwodzie ponad 300 cm i wadze powyżej 30 kg
 • Dwie odrębne części połączone w nieregularną całość (np. taśmą lub folią).