Czytelnia
Zmiany w usłudze i cenniku DPD Classic

Zmiany w usłudze i cenniku DPD Classic

Od maja 2019 roku firma DPD wprowadziła zmiany w swoim cenniku. Dla Przesyłarki termin wprowadzenia nowych cen został przesunięty i zacznie obowiązywać od 29 lipca 2019 roku. Co zmienia się w usłudze DPD i cenach tego przewoźnika?

 
Zmiany w usługach międzynarodowych, które dotyczą Klientów Przesyłarki:
1. Wprowadzono „Opłatę Bezpieczeństwa”, która stanowi 0,10 EUR netto do każdej przesyłki. Jak tłumaczy DPD Polska „Dopłata do paczek międzynarodowych wynika z potrzeby podjęcia dodatkowych czynności przeciwdziałających terroryzmowi, poprawę bezpieczeństwa transportu międzynarodowego oraz wyeliminowaniu asortymentu wykluczonego z przewozu. W ramach usługi paczki międzynarodowe będą poddawane kontroli za pomocą skanera RTG, służącego do wykrywania niebezpiecznych lub zakazanych przesyłek.” Dopłatę tą nasi Klienci mają już w cenie przesyłki.
 
2. Zostaje wprowadzona Waga gabarytowa do usług międzynarodowych. 
Max. gabaryt wynosi 41,6 kg. Waga obliczana jest ze wzoru: 
waga gabarytowa = wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm)/ 6000                                                                  
Przekroczenie dopuszczalnych parametrów skutkuje dopłatą w wysokości 36 EUR netto, zgodnie z cennikiem DPD Classic (szczegóły na str. 3 pliku .pdf). 
Formularz zamówienia Przesyłarki automatycznie sprawdza wagę gabarytową paczki i jeżeli zostanie ona przekroczona  - nie wyświetli się Państwu opcja nadania przesyłki usługą DPD Classic. 
Jeżeli wprowadzicie Państwo wymiary inne, niż rzeczywiste – paczka zostanie zmierzona i zważona w sortowni DPD. Jeśli pojawi się nadwaga – zostaniecie Państwo obciążeni dopłatą zgodną z cennikiem DPD Classic (36 EUR netto).
 
3. Paczki niestandardowe w usłudze międzynarodowej zostają objęte opłatą 36 EUR netto (zgodnie z cennikiem  DPD Classic).
Do paczek niestandardowych zalicza się: 
  • Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym: np. tuby, bębny, beczki itp.;
  • Paczka o nieregularnych kształtach;
  • Paczka owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze (np. folia stretch, guma);
  • Opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi;
  • Najdłuższy bok przekracza 175 cm.
  • Paczka składająca się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy
  • Koperty, które nie są zapakowane w opakowania firmowe DPD Polska.
WSZYSTKIE PRZESYŁKI POWINNY BYĆ SPAKOWANE W KARTON W KSZTAŁCIE PROSTOPADŁOŚCIANU – w przeciwnym wypadku paczka zostaje uznana za niestandardową i objęta dopłatą 36 EUR.
 
4. Paczki, których waga rzeczywista jest większa niż 31,5 kg zostają objęte dopłatą w wysokości 36 EUR netto (zgodnie z cennikiem  DPD Classic).

Jeżeli wahasz się i nie jesteś pewien, ile waży Twoja paczka – lepiej i taniej jest nadać dwie przesyłki, niż płacić dodatkowo 44,28 EUR/ 190 PLN/ 39,5 GBP za przekroczenie dopuszczalnej wagi. Zawsze możesz skontaktować się z nami - konsultanci doradzą i podpowiedzą, co należy zrobić.
 
 
 
Rozmawiaj z konsultantem