Czytelnia

Ubezpieczenie przesyłki kurierskiej - co warto wiedzieć?

Każda paczka ubezpieczona jest w cenie transportu do określonej wartości. Można jednak skorzystać z ubezpieczenia dodatkowego - to usługa płatna, która zwiększa odpowiedzialność firmy kurierskiej. 


Wartość ubezpieczenia zazwyczaj wyliczana jest procentowo od zadeklarowanej wartości paczki. Dopłata wynosi kilka lub kilkanaście złotych. A w sytuacji uszkodzenia lub zniszczenia, nadawca będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie. 

Dodatkowe ubezpieczenie można wykupić podczas składania zamówienia. W ramach standardowych usług kurierskich oferowanych w serwisie Przesyłarka.pl wszystkie paczki są ubezpieczone do kwoty zadeklarowanej przez firmę kurierską. W większości przypadków nie ma więc sensu zakupu dodatkowego ubezpieczenia chyba że, przesyłane przedmioty mają wyższą wartość. 

Pamiętaj, to że, paczka jest ubezpieczona nie zwalnia cię z obowiązku właściwego zapakowania i zabezpieczenie jej do transportu. Poza tym, ubezpieczeniu podlegają wyłącznie przedmioty, które zostały zadeklarowane w opisie przesyłki. Co więcej, jeśli w paczce znajdowały się przedmioty z listy rzeczy wyłączonych z transportu (lista przedmiotów zakazanych), ubezpieczenie automatycznie jest anulowane, a nadawca traci prawo do roszczeń.

W przypadku dochodzenia roszczeń, firma kurierska poprosi cię o przedstawienie dokumentów potwierdzających wartość przesyłanych dokumentów - faktura, rachunek lub paragon zakupu lub sprzedaży. Jest on podstawą do wypłacenia odszkodowania. W sytuacji uszkodzenia zawartości przesyłki, firma może poprosić cię o przedstawienie wyceny ewentualnej naprawy lub zaświadczenie o braku możliwości naprawy. Nie należy zawyżać wartości wysyłanych przedmiotów, ponieważ firmy to weryfikują.

Ubezpiecznie przesyłek w DPD Classic

Standardowe ubezpiecznie przesyłek w usługach DPD Classic to 1 000 PLN. Nadawca ma możliwość podwyższenia deklarowanej wartości paczki i wykupienie wyższego ubezpieczenia. Maksymalna wartość przesyłki w ramach usług kurierskich DPD Classic w transporcie międzynarodowym i krajowym wynosi 20 000 PLN. 
Koszt doubezpieczenia wygląda następująco:

Doubezpieczenie paczek DPD
Wartość paczki Dopłata w usłudze krajowej DPD Dopłata w usłudze międzynarodowej DPD
2 000 zł 1,20 zł 1,35 zł
3 000 zł 2,35 zł 2,45 zł
4 000 zł 3,50 zł 3,90 zł
5 000 zł 4,70 zł 5,60 zł
10 000 zł 8,20 zł 0,2 % wartości paczki
20 000 zł 14,00 zł 0,2 % wartości paczki

Ubezpieczenie przesyłek w DPD International

W ramach standardowych przesyłek w usługach DPD International, każda paczka ubezpieczona jest do wartości SDR - oznacza to, że wartość ubezpieczenia wyliczana jest na podstawie wagi paczki - 42 PLN / kg. Nadawca ma również możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia do maksymalnej wartości 2000 PLN. Wiąże się to z dopłatą 1% wartości przesyłki - nie mniej niż 42 zł.

Ubezpieczenie przesyłek w GLS

W usługach kurierskich świadczonych przez firmę GLS, każda paczka standardowo ubezpieczona jest do jest do wartości SDR - oznacza to, że wartość ubezpieczenia wyliczana jest na podstawie wagi paczki - 40 PLN / kg. Nadawca ma również możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia do maksymalnej wartości 4000 PLN.

Za ubezpieczenie paczki GLS do wartości 2 000 zł - zapłacisz 5 zł;

Za ubezpieczenie paczki GLS do wartości 3 000 zł - zapłacisz 6 zł;

Za ubezpieczenie paczki GLS do wartości 4 000 zł - zapłacisz 7,5 zł;

Ubezpieczenie przesyłek w  UPS

W usłudze UPS ubezpieczenie paczek wygląda następująco - o ile wyższa wartość nie została zadeklarowana, wartość przesyłki w usłudze krajowej jest równa kwocie 323 PLN, a przesyłki będącej przedmiotem usług międzynarodowych jest równa wyższej z następujących dwóch kwot: kwocie 323 PLN albo kwocie stanowiącą iloczyn pełnych kilogramów przesyłki i równowartości w złotych polskich kwoty 8,33 SDR, czyli ok. 42 zł za kg paczki. Dla osób indywidualnych, firma UPS przyznaje odszkodowanie w kwocie netto (pomniejszone o podatek VAT). Nadawca może podwyższyć poziom ubezpieczenia deklarując wyższą wartość przesyłki, nie wyższą jednak niż zwykła wartość takiej przesyłki. Wiąże się to z podwyższoną kwotą przesyłki. Dla osób indywidualnych, firma UPS przyznaje odszkodowanie w kwocie netto.

Ubezpiecznie przesyłek w Parcelforce

Paczki w usługach kuriera Parcelforce standardowo ubezpieczone są do kwoty 500 PLN. Jednak ubezpieczenie to dotyczy wyłącznie zagubienia przesyłki. Jeżeli chcesz ubezpieczyć paczkę od uszkodzenia do kwoty 500 zł należy dopłacić 15 zł. To maksymalna wartość ubezpieczenia przesyłki.

Ubezpieczenie paczek DHL

Paczki w usłudze krajowej DHL ubezpieczone są do 500 zł w cenie transportu. Można podwyższyć wartość ubezpieczenia paczki do max. kwoty 5 000 zł, co wiąże się z dodatkowym kosztem 5 zł lub 1 GBP lub 1,3 EUR. Należy pamietać, że firma kurierska wypłaci odszkodowanie do rzeczywistej, udokumentowanej wartości transportowanego towaru. 

Podsumowanie ubezpieczenia paczek kurierskich

Kurier Ubezpieczenie w cenie Ubezpieczenie max.
- dodatkowo płatne
DPD Classic 1 000 zł 20 000 zł
DPD International Parcel SDR 2 000 zł
DPD Drop off SDR 2 000 zł
GLS SDR 4 000 zł
Parcelforce 500 zł - tylko od zagubienia 500 zł od uszkodzenia
UPS SDR 20 000 zł
Świat Przesyłek 500 zł 500 zł
DHL 500 zł 5 000 zł