regulamin_TMM

Nie oferujemy już usługi TMM i Yodel na stronie Przesylarka.pl. Zachęcamy do wysyłki paczki innym kurierem: DPD, Parcelforce lub UPS.

 

Wyślij paczkę

 

 

ГЕНЕРАЛЬНІ УМОВИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА НАДАННЯ ІНШИХ ПОСЛУГ

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. У цій статті наведені терміни, які використовуються в цьому Договорі та Генеральних умовах. Виконавець – означає ТОВ «ТММ Експрес», партнери, агенти, а також незалежні підрядники, пов’язані договірними зобов’язаннями; для позначення Виконавця можуть застосовуватись займенники «Ми» у відповідних відмінках. Ви згодні з тим, що Ми маємо право вступати в договірні відносини з третіми особами на будь-яких прийнятних для Нас умовах, з метою виконання договору перевезення або його частини або надання інших послуг. «Ви», «Ваш» і ці займенники у відповідних відмінках означають Клієнта, що може бути відправником Відправлення та/або одержувачем Відправлення; Клієнт та Виконавець разом іменуються – «Сторони»; Відправлення – Відправлення документального характеру або вантаж, який передано/прийнято до перевезення та який перевозиться за Транспортною накладною Виконавця;
Транспортна накладна – єдиний транспортний документ, за яким здійснюється перевезення;
Відправлення -- Підписана Сторонами накладна підтверджує укладання Договору перевезення;
Перевезення – означає і включає всі операції та послуги, здійснювані Нами у зв’язку з перевезенням;
Інші послуги – означає всі послуги, які не є послугами з перевезення Відправлень, які Ми надаємо, у тому числі та не обмежуючись: зберігання, сортування, завантаження, розвантаження, консолідація, упаковка, додаткові послуги та послуги з організації перевезення;
Заборонені предмети – означає будь-які речі та товари, перевезення яких заборонено відповідно до чинного національного та міжнародного законодавства, правил або інших нормативно-правових, розпорядчих актів будь-якої країни, територією якої здійснюється перевезення.
 

2. ПРИЙНЯТТЯ УМОВ

2.1. Здійснення Вами дій по врученню Нам Відправлення від свого імені або від імені іншої особи, яка має права на Відправлення, та оформлення транспортної накладної, вважається підтвердженням згоди на надання послуг на умовах цього Договору та Генеральних умовах, і є Вашим акцептом умов цього Договору та Генеральних умов.
2.2. Наші умови поширюються також на всіх осіб, яких Ми залучаємо або з якими укладаємо договори для приймання, транспортування та доставки вантажу або для надання інших послуг і можуть застосовуватися зазначеними особами, а також Нашими співробітниками, керівниками, і агентами. Тільки спеціально уповноважена особа має право прийняти рішення про зміну цих умов у письмовій формі. Ми не зобов'язані слідувати Вашим усним або письмовим вказівкам, які відносяться до вантажу, переданого Нам для перевезення, якщо ці вказівки суперечать цим умовам.


3. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

3.1. Навіть якщо зобов'язання з перевезення є частиною іншого договору між Нами, ці умови застосовуються до укладеного між Нами договору щодо зобов'язань з перевезення вантажу відповідно до договору.
3.2. При укладанні будь-якого договору з Нами, який включає умови з перевезення вантажів, Ви гарантуєте, що:
- якщо перевезення здійснюється автотранспортом, укладений між Вами і Нами договір є договором перевезення автомобільним транспортом;
- якщо перевезення здійснюється авіатранспортом, укладений між Вами і Нами договір є договором перевезення авіаційним транспортом;
- якщо вантаж фактично перевозиться морським транспортом укладений між Вами і Нами договір є договором перевезення морським транспортом;
- даний договір є договором з надання інших послуг, якщо він укладений щодо послуг, які не є перевезенням.


4. НЕБЕЗПЕЧНІ ПРЕДМЕТИ

4.1. Ви погоджуєтесь з тим, що:
a) Ми не приймаємо до перевезення Відправлення і не надаємо інші послуги щодо Відправлень, які на Наш власний розсуд визнані небезпечними, включаючи, але не обмежуючись Відправленнями, забороненими Технічною інструкцією ІCАО (Міжнародна Організація Цивільної Авіації), Положенням про Небезпечні вантажі ІАТА (Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту), Міжнародним кодексом морського перевезення небезпечних вантажів, Договору про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів або іншими національними або міжнародними правовими актами, що регулюють перевезення небезпечних вантажів та Відправлень транспортом або надання інших послуг щодо небезпечних вантажів.
b) За власним вибором Ми можемо прийняти до перевезення спеціальними сервісами окремі види небезпечних вантажів або надати інші послуги щодо небезпечних вантажів, якщо його перевезення дозволено чинним законодавством і Нашими вимогами та тарифами, що додатково погоджуються Сторонами. Додаткова інформація, що стосується Наших вимог, а також процедури отримання дозволу на перевезення небезпечних вантажів, буде надана по Вашому запиту в найближчому до Вас офісі Нашої Компанії.
с) Ми не несемо відповідальності за втрату або конфіскацію державними органами заборонених та небезпечних вантажів, та інших предметів, незазначених в Транспортній накладній, у тому числі супровідних документів на Відправлення.
d) Шляхом заповнення Транспортної накладної Ви підтверджуєте, що Відправлення не містить предметів, заборонених до перевезення Технічними інструкціями ІСАО, національним, міжнародним законодавством, що регулює повітряні перевезення. Ви повинні вказати повну інформацію про вміст Вашого Відправлення у Транспортній накладній або інших супровідних документах. З метою забезпечення безпеки Відправлення, що перевозяться або обробляються Нами, можуть бути перевірені на спеціальному обладнанні, і Ви погоджуєтесь з тим, що Ваше Відправлення може бути перевірено в дорозі з метою забезпечення безпеки.
e) Ви гарантуєте, що власноруч готували Відправлення до перевезення або надання інших послуг у захищеному місці у присутності співробітників Вашої компанії і що до Відправлення не було несанкціонованого доступу до моменту його прийняття Нами до перевезення.
4.2. З метою забезпечення безпеки вантажі, що перевозяться або обробляються Нами, можуть бути перевірені на спеціальному обладнанні, в тому числі на рентгенівському устаткуванні з метою виявлення слідів вибухівки та іншими спеціальними засобами перевірки і Ви погоджуєтесь з тим, що Ваш вантаж може бути відкрито та вміст може бути додатково перевірено в дорозі з метою забезпечення безпеки.


5. ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ

5.1. Ви берете на себе зобов’язання та гарантуєте додержання усіх вимог законодавства, що стосуються експортного контролю та вимог регулятивних актів, правил, які обмежують несанкціоновану торгівлю військовими, стратегічними ресурсами та послугами. Ви берете на себе зобов’язання та гарантуєте неукладання фінансових та комерційних угод з фізичними та юридичними особами, щодо яких застосовано обмеження щодо продажу технологій, інформації та продукції в країнах з, від, через, над якими Ваше Відправлення може бути перевезено.
5.2. Ви також гарантуєте, що Ви не будете проводити будь-який тендер/конкурс на доставку Відправлень з Нами, якщо Ви або будь-яка сторона, пов’язана з перевезенням, включена до списку програми ООН, місцевих регіональних та національних програм, щодо яких застосовуються будь-які санкції.
5.3. Ви погоджуєтесь описати Відправлення згідно експортних процедур та надати Нам всю необхідну інформацію та документацію для виконання всіх встановлених законодавством вимог.
5.4. Вами за власний рахунок вирішується питання щодо експортного або імпортного ліцензування, отримання ліцензій або дозволів, та Ви гарантуєте, що Ви та одержувач Відправлення дієте відповідно до законодавства країни відправлення, країни призначення та будь-якої іншої країни (країн), через юрисдикцію якої буде перевозитись Відправлення.
5.5. Ми не несемо будь-якої відповідальності за невиконання Вами, вантажоодержувачем, або особами уповноваженими діяти від Вашого імені, законодавства щодо експортного контролю, санкцій, обмежуючих заходів або ембарго.


6. ПРАВО НА ПЕРЕВІРКУ

6.1. Ми не приймаємо до перевезення вантажі, що містять заборонені предмети.
6.2. Ви погоджуєтесь, що Ми можемо бути зобов’язані передавати інформацію, включаючи Вашу персональну інформацію про вантаж уповноваженим органам країни прибуття або уповноваженим органам країни транзиту з метою митного оформлення вантажу та/або забезпечення безпеки.
6.3. Ви погоджуєтесь, що у разі необхідності або на вимогу будь-якого уповноваженого органу, включаючи митницю, Ваше Відправлення може бути відкрито для перевірки у будь-який час.

 
7. РОЗРАХУНОК ЧАСУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА ДОСТАВКИ

7.1. Вихідні дні, офіційні свята, дні, по яких банківські установи не працюють, а також затримки, що викликані митницею, затримки, які пов’язані з отриманням погоджень відповідно до місцевих правил безпеки, чи іншими причинами поза Нашим контролем, не враховуються при визначенні строку доставки вантажу від дверей до дверей в Наших рекламних матеріалах. Маршрут та метод транспортування Вашого вантажу визначається за Нашим вибором.


8. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВІДПРАВЛЕНЬ

8.1. Ви призначаєте Нас своїм агентом лише з метою оформлення та переміщення Відправлення через митницю. В разі, якщо для виконання цієї роботи Ми користуємось послугами третьої особи, Ви підтверджуєте, що Ми є вантажоодержувачем в частині (з метою) призначення митного брокера для проведення митного оформлення та сплати ввізного мита. Якщо будь-які митні органи вимагають додаткову документацію для митного оформлення Відправлення, то відповідальність за забезпечення необхідною документацією та пов’язані з цим витрати покладаються на Вас.
8.2. Ви підтверджуєте, що всі заяви та інформація, що стосується експорту та імпорту вантажу є правдивими та правильними. Ви визнаєте, що у разі надання неправильної або завідомо неправдивої інформації щодо Відправлення або будь-якої частини його вмісту, Ви можете бути притягнутими до цивільної та/або кримінальної відповідальності, яка передбачає штрафні санкції у вигляді конфіскації та продажу Вашого Відправлення відповідно до законодавства України. У тій мірі, в якій Ми можемо надати Вам добровільну допомогу у виконанні необхідного митного оформлення та інших формальностей, така допомога буде надаватися під Вашу повну відповідальність.
8.3. Будь–які митні платежі, податки (включаючи, але не обмежуючись, податком на додану вартість, якщо він підлягає сплаті), штрафи, вартість зберігання або інші витрати, які Ми можемо зазнати в результаті дій митних чи інших державних органів влади, або у зв'язку з тим, що Ви і / або одержувач вантажу не зможете надати належний перелік документів, та / або отримати необхідну ліцензію або дозвіл, будуть виставлені до оплати Вам або одержувачу вантажу. Ви берете на себе оплату митних платежів і зборів, а також адміністративних витрат, пов'язаних з додатковою роботою, і будь–яких інших додатково понесених витрат, у разі, якщо Ми виставляємо рахунок одержувачу вантажу, а одержувач вантажу відмовляється сплатити митні платежі і мита. Ви погоджуєтесь на Нашу першу вимогу надати належну гарантію оплати будь–яких платежів, податків, штрафів, вартості зберігання та інших витрат, передбачених цією статтею.
8.4. Ми намагатимемося прискорити всі митні формальності для Вашого Відправлення, але не несемо відповідальності за будь-які затримки, втрати чи пошкодження, що викликані діями службовців митниці або інших державних органів.


9. НЕПРАВИЛЬНА АДРЕСА АБО НОМЕР ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИ

9.1. Якщо Ми не можемо доставити Ваше Відправлення через неправильно вказану адресу, Ми повідомимо Вас про відповідні зміни і доставимо або намагатимемося доставити Відправлення за правильною, погодженою з Вами адресою, хоча це може спричинити додаткові витрати, які Ви погоджуєтесь компенсувати.
9.2. Доставка за номерами абонентських скриньок не здійснюється.
9.3. Ви погоджуєтесь з тим, що Відправлення може бути доставлене будь-якій відповідальній особі або співробітнику одержувача, за адресою, що вказана в Транспортній накладній.


10. ДОСТАВКА ВАШОГО ВАНТАЖУ

10.1. Якщо неможливо передати одержувачу Відправлення, Ми намагатимемося залишити за адресою одержувача повідомлення, в якому буде повідомлено про спробу доставити Відправлення і про місце його знаходження.
10.2. Якщо при наступній спробі доставити Відправлення, воно не буде передане одержувачу Відправлення або ж одержувач Відправлення відмовиться його прийняти, Ми намагатимемося зв'язатися з Вами для узгодження подальших дій. Ви погоджуєтесь відшкодувати будь-які понесені Нами витрати у зв'язку з переадресацією, утилізацією або поверненням Відправлення, а також при необхідності оплатити Наші подальші спроби доставити Відправлення і відповідні подальші дії. Якщо Ми не отримуємо Ваші інструкції впродовж 10 (десяти) днів після Нашої другої спроби доставити Відправлення, Ми залишаємо за собою право на свій розсуд знищити або реалізувати вміст Відправлення без будь-якої відповідальності для Нас.
10.3. Спеціальні інструкції з доставки:
10.3.1. Ви або одержувач Відправлення можете дати Нам спеціальні інструкції для його відправлення в інший пункт призначення/особі (наприклад, сусіду та/або сусідню адресу) або одержувач, може висловити своє бажання отримати Відправлення у іншому місці, погодженому з Нами. У випадку надання Вами запиту та погодження Нами обслуговування для Вас, наступні умови Вами вважаються погодженими:
10.3.2. надання Нами повідомлення про доставку, у якому зазначено альтернативну особу-одержувача або місце доставки, є достатнім підтвердженням факту доставки; 
10.3.3. Ми не несемо відповідальності за будь-яку втрату або пошкодження, що сталася в результаті виконання Нами Ваших спеціальних інструкцій з доставки;
10.3.4. Ви звільняєте Нас від відповідальності та зобов’язуєтесь відшкодувати Нам витрати, збитки, які виникли через втрату або пошкодження будь-якого Відправлення внаслідок виконання Ваших спеціальних інструкцій з доставки. Ви погоджуєтесь, що Ми маємо право утримати з Вас винагороду за виконання Ваших спеціальних інструкцій доставки.


11. ВАШІ ОБОВ’ЯЗКИ

11.1. Ви заявляєте та гарантуєте, що:
a) вміст Відправлення (включаючи, крім іншого, вагу і кількість місць) було правильно описано у Транспортній накладній, вміст вантажу має правильне маркування, а відповідна етикетка чи етикетки надійно закріплені Вами на видному місці з зовнішньої сторони вантажу, де Ми можемо їх чітко бачити;
b) повна адреса одержувача, включаючи поштовий індекс, акуратно і чітко вказана в транспортній накладній;
c) Ви несете повну відповідальність за надійність та достатність пакування, його відповідність вазі та характеру вантажу, та гарантуєте, що Ви зазначили правильну вагу вантажу, вміст вантажу має правильне маркування, вміст вантажу підготовлено, надійно й акуратно упаковано, з метою вберегти від звичайних ризиків при транспортуванні, включаючи механічне сортування та/або обробку вантажу автоматичними пристроями. Ви усвідомлюєте, що при невиконанні цих умов Ми не несемо відповідальність за збереження Відправлення;
d) Ви надійно закріпили етикетку важкої ваги (для будь якого предмета вагою 30 кг або більше), етикетку для крихких вантажів, етикетку для вантажів зі зміщеним центром ваги, тощо чи інші етикетки, що вказують на особливості поводження з вантажем, на видному місці на зовнішній стороні вантажу, де Ми можемо її чітко бачити;
е) вміст вантажу не є забороненим IATA, ICAO, IMDG та ADR і не містить заборонених предметів. Ані Ви, ані отримувач вантажу не є приватною особою чи організацією з якою Ми або Ви не можемо мати відносин за будь–якими законами або правилами;
f) якщо Ви попросили Нас виставити рахунок одержувачу або будь–якій іншій третій стороні, а одержувач або третя сторона відмовляються його сплатити, Ви зобов’язуєтесь сплатите Наш рахунок впродовж 7 днів з моменту його відправлення безпосередньо Вам;
g) для Відправлень, які підлягають транспортуванню через кордон Ви додали інвойс, заповнений належним чином, у якому вказано одержувача Відправлення та його індивідуальний податковий номер, правильно і чітко зазначено цільове використання вмісту Відправлення та правильно зазначена вага, надані інші данні та документи, необхідні для митного оформлення відповідно до чинного Законодавства.
h ) з метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» Ви надаєте дозвіл на обробку та використання своїх персональних даних, включення до баз персональних даних з метою належного виконання цього Договору;
i ) вартість вантажу, що не застрахований, не перевищує сум, зазначених в пп. k) ст.11.1. цих Генеральних умов
j) надавати достовірну і об’єктивну інформацію про вартість вмісту Відправлення. 
k) Вами буде укладено договори страхування Відправлень, вартість вмісту Відправлення яких ніж 25 000 грн. 00 коп. – при перевезенні в межах України, та 25 000 Євро при міжнародному перевезенні. Відправлення можуть бути застраховані Вами як самостійно, так і Нами, за Вашим дорученням та за Ваш рахунок.
11.2. Ви погоджуєтесь звільнити Нас від будь-якої відповідальності, яку Ми можемо понести через порушення Вами будь-якого пункту цим умов.
12. СТУПІНЬ НАШОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
12.1. Наша відповідальність за будь-які втрати, пошкодження або затримки Вашого Відправлення або будь-якої з його частин встановлюється наступним чином:
a) Повітряні перевезення
Якщо перевезення Вашого Відправлення частково або цілком здійснюється повітряним транспортом, і передбачає кінцеву ціль або зупинку в країні, іншій ніж країна відправлення, то застосовуються Варшавська конвенція 1929 року (з внесеними змінами відповідно до Гаазького протоколу 1955 року і/або Монреальського протоколу 1975 року) або Монреальська конвенція 1999 року. Ці міжнародні угоди  регулюють та обмежують Нашу відповідальність за втрату, пошкодження чи затримку Вашого Відправлення 17 спеціальними правами запозичення за кілограм (приблизно 20 євро за кілограм).
b) Дорожні перевезення
Якщо перевезення Вашого Відправлення є виключно дорожнім і здійснюється в межах, з або в країну, яка є членом Конвенції про угоду з міжнародних дорожніх перевезень товарів 1956 року (CMR), то Наша відповідальність за втрату або пошкодження Вашого Відправлення, або за шкоду, заподіяну цим третій стороні, обмежується 8,33 спеціальними правами запозичення за кілограм (приблизно 10 євро за кілограм). У разі затримки, якщо Ви можете довести Нам, що Вам була заподіяна шкода, Наша відповідальність обмежується поверненням Вам суми, яку Ви сплатили Нам за перевезення такого Відправлення або його частини, що була затримана. У випадку, якщо Ми перевозимо Ваш вантаж дорогою в межах країни, яка не є членом CMR або між двома країнами, одна з яких є членом CMR, Наша відповідальність за втрату або пошкодження Вашого вантажу буде прирівнюватись відповідальності за CMR, яка обмежена 8,33 спеціальними правами запозичення за кілограм (приблизно 10 євро за кілограм, хоча курс обміну може змінюватися). Наша відповідальність за затримку не може перевищувати плати, сплаченої Вами за перевезення частини затриманого вантажу або всього вантажу у випадку його затримання.
с) Відповідальність у сфері надання інших послуг та умови не застосування конвенцій.
 Якщо не застосовується жодне із обмежень відповідальності за вищезгаданими конвенціями з будь-якої причини, включаючи порушення договору, халатність, свідомі дії або невиконання зобов’язань; втрата, пошкодження, затримка, хибна доставка або не доставка Вашого Відправлення стались внаслідок надання послуг, не пов’язаних з безпосереднім міжнародним повітряним чи дорожнім перевезенням – Наша відповідальність перед Вами обмежується дійсними коштами, які Ви витратили на придбання (у разі втрати чи повної непридатності до використання) чи ремонт Відправлення або відповідної його частини, але у будь–якому випадку верхня межа не перевищує 17 євро за кілограм.
Максимальна сума відшкодування становить 10 000 євро за вантаж при міжнародних перевезеннях. Наша відповідальність за затримку в доставці вашого Вантажу при міжнародних перевезеннях не може перевищувати плати сплаченої Вами за перевезення частини затриманого вантажу або всього вантажу у випадку його затримання.
Ми маємо право за свій рахунок самостійно або із залученням третіх осіб провести ремонт/відновлення пошкодженого Відправлення. У випадку здійснення Нами повної компенсації за пошкоджене Відправлення, Ви повертаєте Нам Відправлення, за яке було одержано компенсацію в триденний строк з моменту сплати такої компенсації. У разі затримки доставки Відправлення, якщо Ви можете довести Нам, що Вам була заподіяна шкода, Наша відповідальність обмежується поверненням Вам суми, яку Ви сплатили Нам за перевезення такого Відправлення або його частини, що була затримана.
12.2. Оскільки інше не передбачено умовами п. 12.1., якщо Ми несемо відповідальність щодо надання інших послуг з будь–якої причини, включаючи, крім іншого, порушення договору, наявність в діях (бездіяльність) недбалості або наміру, Наша відповідальність у будь–якому випадку не перевищує 10 000 євро по одній події або серії подій, пов'язаних з однією причиною або схожими причинами збитків, або у випадку втрати або пошкодження вантажу Наша відповідальність обмежена або ринковою вартістю вантажу в момент перевезення, або ціною можливого продажу вантажу або його частини, у залежності від того, що менше, проте розмір відшкодування в кожному разі не може перевищувати 3,40 євро за 1 кілограм вантажу, але не більше 10 000 євро по одній події або серії пов'язаних подій.


13. ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

13.1. Ми не несемо відповідальності за будь-які наслідки або особливі втрати чи шкоду (включаючи втрату прибутків, вигоди, ринків, репутації, пов’язані з використанням вмісту або втратою такої можливості) або інші непрямі втрати, що виникають у зв’язку з втратою, пошкодженням, затримкою, хибною доставкою або не доставкою Вашого Відправлення.
13.2. Ми не несемо відповідальності за недостачу, пошкодження Відправлення, якщо цілісність пакування не порушено.
13.3. Ми не несемо відповідальності, якщо Ваше Відправлення або будь-яку його частину було втрачено, пошкоджено, затримано, неправильно доставлено або не доставлено взагалі внаслідок:
a) обставини поза Нашим контролем, включаючи (але не обмежуючись):
- стихійні лиха: землетруси, циклони, буревії, паводки, пожежі, епідемії, туман, сильна ожеледиця, снігові заноси або мороз;
- форс-мажорні обставини: війна, аварії, акти громадської непокори, страйки, ембарго, повітряні ризики, локальні конфлікти або громадянські заворушення; 
- національні або місцеві порушення в мережах повітряних або наземних перевезень і механічні проблеми з транспортом або технікою;
- приховані або внутрішні недоліки вмісту Відправлення;
- кримінальні дії третіх сторін, наприклад, пограбування (крадіжка, грабіж, розбій) та підпал;
b) Ваших дій чи бездіяльності, так само як дій та бездіяльності третіх осіб, зокрема Вантажоодержувачів, а саме:
- Ви або будь-яка третя сторона, що заявляє про свої вимоги стосовно Відправлення, спричинили порушення обов’язків за цими умовами, особливо гарантії, визначені в пункті 11;
- дії чи бездіяльності будь-яких митних органів, службових осіб авіаліній та аеропортів, державних службовців, вантажоодержувачів, вантажовідправників, третіх осіб;
c) вміст Вашого Відправлення складався з будь-яких заборонених предметів, навіть якщо Ми помилково прийняли таке Відправлення.
13.4. Наша діяльність не є діяльністю з перевезення вантажів, пасажирів і багажу громадським транспортом (транспортом загального користування), і відповідно Ми не несемо пов’язану з цим відповідальність.


14.ВІДПРАВЛЕННЯ З ГАРАНТОВАНИМ ТЕРМІНОМ ДОСТАВКИ

14.1. У випадку, якщо Ми не змогли здійснити доставку Відправлення з гарантованим терміном доставки (яку Ви замовили) у визначений термін і якщо Наша неспроможність не була спричинена підставами визначеними у п. 13, у випадку, якщо Ви направили Нам претензію про завдану Вам шкоду у відповідності до п. 18, то Ми призначимо Вам ціну за дійсно надану Нами послугу з доставки (наприклад, доставка до 12.00), а не ту ціну, яку Ми розрахували за послугу, яку Ви замовляли (наприклад, доставку до 9 ранку).


15. ЦІННІ РЕЧІ

15.1. Дорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, ювелірні вироби, гроші, цінні папери, незахищені меблі, скло або порцеляну, предмети мистецтва, антикваріат та важливі документи, включаючи паспорти, тендерні замовлення, свідоцтва про купівлю–продаж, не повинні бути Вами відправлені через Нашу мережу доставки, оскільки вона включає механічну обробку та автоматичне сортувальне обладнання з численними пристроями для завантажування, перевантажування та розвантажування. У випадку, якщо Ми за Вашим дорученням перевозимо зазначені речі, Ви несете відповідальність за будь–які їх втрати, пошкодження чи затримки.


16. СТРАХУВАННЯ

16.1. У Нас Ви можете придбати страховку на повну вартість Вашого вантажу і вантажного перевезення (за виключенням перевезення документів) шляхом заповнення відповідного розділу та сплати визначеного збору для покриття усіх можливих Ваших ризиків, пов’язаних із втратою або пошкодженням при перевезенні.
16.2. Страхування не поширюється на перевезення дорогоцінного каміння, дорогоцінних металів, ювелірних виробів, грошей, цінних паперів, незахищених меблів, скла або порцеляни, предметів мистецтва, антикваріату та важливих документів, включаючи паспорти, тендерні замовлення, свідоцтва про купівлю-продаж, а також будь-які повідомлення, інформацію або дані на електронних носіях інформації, у тому числі на дискетах, компакт-дисках, плівках. Якщо Ви маєте намір пересилати зазначені товари, Ви забезпечуєте їх страхування самостійно.
16.3. Страхування на умовах, що викладені в даному розділі не покриває збитки Наслідкового характеру, або що виникли в зв‘язку з затримкою в доставці або що виникли в зв‘язку з порушенням Вами обставин, що викладені у цих Генеральних умовах перевезення та надання інших послуг та не застосовується до послуг, що не є перевезенням. Крім того страхування не застосовується в окремих країнах. Інформацію про умови страхування та розміру страхового покриття Ви можете отримати звернувшись у відділ по роботі з Клієнтами, або на сайті ТОВ «ТММ Експрес» (www.tmm-express.com) або у Нашого співробітника, що приймає замовлення.


17. ПРЕТЕНЗІЇ ТРЕТІХ ОСІБ

17.1. Ви підтверджуєте, що не дозволяєте будь-якій іншій особі, що зацікавлена у вантажу, висувати проти Нас звинувачення, пред’являти претензії або чинити дії, пов’язані з перевезенням, навіть якщо Ми виявили халатність або не виконали своїх обов’язків. У разі якщо такі звинувачення, претензії або дії все ж таки мали місце, Ви звільняєте Нас від Наслідків таких звинувачень, претензій або дій та компенсуєте кошти, які Ми витратили у зв’язку з ними.


18. ПРОЦЕДУРА ВИСУНЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ 

18.1. Якщо Ви бажаєте висунути претензію у зв’язку з втраченим, пошкодженим або затриманим вантажем, то у своїх діях Ви, перш за все, керуєтесь нормами відповідних конвенцій, у разі, якщо жодна не застосовується — Ви повинні дотримуватися наступної процедури, інакше Ми залишаємо за собою право відхилити Вашу претензію:
18.1.1. Ви маєте повідомити Нас письмово про втрату, пошкодження або затримки а) впродовж 21 дня після доставки Відправлення або b) впродовж 21 дня від дати, коли доставка мала відбутися; або c) з дати, з якої Вам стало відомо про втрату, пошкодження або затримку, у випадку якщо претензія пов’язана з наданням інших послуг.
18.1.2. Ви мусите оформити Вашу претензію документально, надіславши Нам всю відповідну інформацію стосовно Відправлення, його втрати, пошкодження або затримки.
18.1.3. Ми не зобов’язані реагувати на жодну претензію до сплати Наших послуг з транспортування, також Ви не маєте права утримувати суму Вашої претензії із оплати Наших послуг з транспортування.
18.2. Відправлення вважається доставленим у належному стані, якщо одержувач не зробив жодних зауважень щодо пошкоджень в реєстрі доставок відправлень («раншит») при одержанні Відправлення. Для того, щоб Ми розглянули претензію про пошкодження, Сторони повинні провести огляд вмісту Вашого Відправлення та оригінальної упаковки та скласти відповідний Акт за участю представників обох Сторін.
18.3. Якщо інше не зазначено у відповідній конвенції або нормативно-правовому акті, Ваше право вимоги до Нас щодо відшкодування збитків вважатиметься простроченим, якщо Ви не звернулись до суду протягом 1 року від дати доставки вантажу або від дати, на яку вантаж повинен був бути доставлений; якщо вимога стосується інших послуг – протягом 1 року з дати з якої Ви дізнались про нестачу, пошкодження або затримку.
18.4. У разі, якщо Ми прийняли частину або всі Ваші вимоги, Ви гарантуєте Нам, що Ваші страховики або будь-які інші особи, зацікавлені у вантажі, відмовляться від будь-яких прав, відшкодування та засобів захисту, на які вони могли б претендувати;
18.5. Вантаж не вважається втраченим, поки не закінчаться щонайменше 30 днів з дати, коли Ви Нас повідомили про те, що Відправлення не було доставлено. Ми можемо скоротити цей термін, підписавши з Вами Додаткову угоду.


19. ТАРИФИ ТА ПЛАТЕЖІ

19.1. Ви погоджуєтеся сплачувати Наші послуги з перевезення між пунктами, зазначеними в транспортній накладній, у порядку, передбаченому розділом 4 Договору, за ціною, що обчислюється відповідно до тарифів, що застосовуються до Вашого Відправлення і які зазначені на Нашому сайті (www.tmmexpress.com), а також податок на додану вартість. Відмова від сплати рахунку не допускається, якщо Ви не оскаржили його Нам в письмовій формі впродовж 7 днів з дати виставлення рахунку. Ми можемо перевірити вагу та/або об’єм та/або кількість місць у Вашому відправленні та якщо будуть знайдені розбіжності між вагою та/або об’ємом та/або кількістю місць, які Ви вказали в накладній, Ви погоджуєтесь, що всі обчислення будуть зроблені з ваги та/або об’єму та/або кількості місць, які були отримані Нами після перевірки.
19.2. Ви погоджуєтеся, що перед наданням послуги Ви ознайомилися з чинними (на момент прийняття відправлення до перевезення) тарифами, що розміщені на сайті Виконавця (www.tmm-express.com), та погоджуєтесь на надання послуг за такими тарифами. Ми нараховуємо суму сплати або за дійсною вагою Відправлення, або за об’ємною вагою, залежно від того, що виявиться більшим, а об’ємна вага обчислюється за рівнянням об’ємного перетворення, яке вказане у Нашому прейскуранті.
19.3. Всі імпортні мита, податки на додану вартість, інші збори, які стягуються за вантаж в країні призначення, сплачуються при отриманні вантажу. У разі, якщо одержувач відмовляється платити, Ви берете на себе зобов’язання сплатити Нам зазначені суми вподовж 7 днів після Нашого повідомлення про відмову одержувача від сплати.
19.4. Ви погоджуєтесь, що Ми маємо право стягнути відсотки по всіх вчасно несплачених рахунках. Ви погоджуєтесь сплатити Нам зазначені відсотки, розраховані виходячи з розумності та точності відповідно до сукупності неоплачених рахунків впродовж 7 днів з дня виставлення додаткового рахунку.
19.5. Тарифи на доставку від дверей до дверей, розміщені на сайті Виконавця (www.tmm-express.com), включають забезпечення виконання простих митних формальностей, і Ми залишаємо за собою право стягнути додатковий адміністративний збір, якщо знадобиться додаткова і/або тривала робота з митного оформлення для отримання можливості доставити Ваш вантаж одержувачу. Додаткові збори можуть бути нараховані в деяких країнах із складною процедурою митного оформлення, яке необхідне для доставки вантажу, і включає (але не обмежується): 
- формальні митні декларації, що включають більше трьох різних товарів;
- митні закладні або необхідність доставки товарів під митну закладну;
- тимчасові імпортні пільги;
- оформлення, яке необхідне для інших урядових органів, крім митниці.
19.6. В деяких країнах (безпосередньо там, де така додаткова послуга забезпечується) Ми можемо здійснювати авансові платежі імпортного мита або податків від імені імпортера; сплата місцевого адміністративного збору покладається на одержувача, а якщо він або вона відмовляється платити Нам, то відповідальність за цю сплату покладається на Вас.
19.7. Ви можете дати Нам особливі інструкції щодо виставлення рахунку або узгодити з одержувачем Відправлення або іншою третьою стороною той факт, що він або вона сплачуватиме Наші послуги і/або будь-які податки, мита, відрахування, кошти, пеню та штрафи, які покладаються на Нас у зв’язку з Відправленням. Якщо одержувач або третя сторона відмовляється сплачувати Наші послуги або відшкодовувати Нам будь-які з вищезазначених коштів, то Ви погоджуєтеся сплатити ці суми впродовж 7 днів після того, як Ми повідомимо Вас про відмову одержувача від сплати.
19.8. Наш рахунок не повинен розглядатись як копія підтвердження доставки або будь–який інший додатковий документ, які за згодою сторін можуть бути надане в цифровому або електронному вигляді разом з іншими додатковими документами.
19.9. У тих країнах, де згідно законодавства дозволено, Ми використовуємо Наш стандартний метод виставлення рахунку – електронний. Ви погоджуєтесь, що у таких країнах, коли Ви запитуєте, або Ми зобов’язані виставляти рахунки в паперовій формі, Ми залишаємо за собою право включити витрати по
наданню такої послуги до рахунку.
19.10. Наші рахунки підлягають сплаті у валюті, яка в ньому зазначена або у відповідній місцевій валюті за обміну курсом обслуговуючого банку Виконавця.
19.11. Ми маємо загальне право притримання всіх Ваших вантажів, що знаходяться у Нашому правомірному володінні, що надає Нам право реалізувати шляхом продажу з публічних торгів їх вміст та залишати собі виручку від продажу для відшкодування будь яких сум Вашої можливої заборгованості перед Нами за вантажі, що були перевезені або доставлені раніше.
19.12. Ви погоджуєтесь сплатити всі платежі, податки і збори, включаючи мита, які застосовуються, залежно від перевезення або інших послуг, а також у зв'язку з видачею документів, включаючи транспортну накладну.


20. ІНШІ УМОВИ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

20.1. Недійсність будь-якого з положень Генеральних умов не тягне за собою недійсність інших положень, а також умов перевезень в цілому.
20.2. Спори, що виникають у ході надання послуг перевезення та/або інших послуг вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У випадках, коли Сторонами не досягнуто домовленості зі спірних питань й розбіжностей шляхом переговорів, розгляд спорів може провадитися у претензійному порядку, передбаченому цими умовами. У випадку, коли вирішення спірних питань та розбіжностей шляхом переговорів або в претензійному порядку неможливе, будь-яка з Сторін має право передати розгляд спорів за підсудністю та підвідомчістю до відповідного суду. 

TMM EXPRESS ZASADY I WARUNKI PRZEWOZU I INNYCH USŁUG

1. DEFINICJE

1.1. Poniższe definicje mają zastosowanie do zasad i warunków określonych poniżej, które regulują umowę przewozu i innych usług między nami a wami. „my“, „nas“, „nasz“ i TMM - oznacza TMM Express i jej spółki grupy („TMM“) i pracowników, agentów i niezależnych wykonawców firmy TMM; „Państwo“ i „Państwa“ oznacza nadawcę lub wysyłającego; „przewóz“ - oznacza i obejmuje całość działalności i usług wykonywanych przez nas w związku z transportem przesyłki; „inne usługi“ - oznacza wszystkie usługi niebędące usługami przewozu przesyłek, które są wykonywane przez nas, w tym, ale nie ograniczając się do przechowywania, sortowania, kompletowania, łączenia, pakowania, instalacji, usług podatkowych i zarządzania transportem; „przesyłka“ - towary lub dokumenty niezależnie od ich charakteru (zarówno luzem, jak i w jednym lub więcej opakowaniach), które przyjęliśmy do przewozu z jednego adresu na inny lub, wobec której przyjęliśmy do wykonania inne usługi, zarówno na podstawie naszego listu przewozowego, jak i nie; „przedmioty zabronione“ - oznacza każdy towar lub materiały, których przewóz jest zabroniony przez jakiekolwiek prawa, reguły lub regulacje każdego kraju, w którym lub przez które przesyłka podróżuje;

 

2. STRONA, Z KTÓRĄ JEST ZAWIERANA UMOWA

2.1. Państwa umowa o świadczenie usług transportowych i innych jest zawierana z firmą TMM lub podmiot zależny lub podmiot stowarzyszony z TMM, który przyjmuje od Państwa przesyłkę w celu przewozu, lub, w odpowiednim przypadku, wykonania innych usług. Państwo zgadzają się, że możemy zlecić całość lub dowolną część umowy przewozu lub innych usług, na warunkach i zasadach, które uznamy za stosowane.

 

3. PAŃSTWA AKCEPTACJA NASZYCH WARUNKÓW

3.1. Przekazując nam przesyłkę Państwo akceptują warunki określone w liście przewozowym i/lub umowie o świadczenie usług transportowych i/lub umowie o świadczenie innych usług na swoją rzecz i/lub na rzecz kogokolwiek innego, zainteresowanego dostawą lub świadczeniem innych usług, niezależnie od tego, czy podpisali przednią stronę naszego listu przewozowego, czy nie. Nasze warunki obejmują również i mogą być wywoływane przez kogokolwiek, z czyjej pomocy korzystamy lub komu zlecamy zbieranie, transport, dostawę przesyłki lub świadczenie innych usług, jak i naszych pracowników, dyrektorów i agentów. Tylko nasi upoważnieni funkcjonariusze mogą zgodzić się w formie pisemnej na zmianę tych warunków. Przy przekazaniu nam przesyłki z ustnymi lub pisemnymi instrukcjami, sprzecznymi z naszymi warunkami, nie jesteśmy zobowiązani do ich przestrzegania.

 

4. ZAKRES UMOWY

4.1. Nawet jeśli przewóz przesyłki stanowi część innego rodzaju umowy między nami a wami, dane warunki mają zastosowanie do umowy zawartej pomiędzy nami w odniesieniu do każdego przewozu towarów na podstawie umowy.

4.2. Poprzez zawarcie jakiegokolwiek rodzaju umowy z nami, która obejmuje przewóz towarów zgadzają się Państwo, że:

 umowa stanowi umowę przewozu drogowego towarów, jeśli przewóz przesyłki w rzeczywistości odbywa się drogą lądową;

 umowa stanowi umowę przewozu towarów drogą lotniczą, jeśli przewóz przesyłki w rzeczywistości odbywa się drogą lotniczą;

 umowa stanowi umowę przewozu towarów drogą morską, jeśli przewóz przesyłki w rzeczywistości odbywa się drogą morską;

 Umowa jest umową o świadczenie innych usług związanych z usługami innymi niż usługi transportowe.

 

5. TOWARY NIEBEZPIECZNE I BEZPIECZEŃSTWO

5.1. Z wyjątkiem okoliczności przedstawionych w punktach 5.2 i 5.3, nie podejmujemy się, ani nie świadczymy innych usług w zakresie towarów, które stanowią lub stanowią naszym własnym zdaniem, towary niebezpieczne, w tym, ale nie ograniczając się do, wymienionych w instrukcjach technicznych Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), kodeksie Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA), przepisach dotyczących towarów niebezpiecznych, Międzynarodowym morskim kodeksie towarów niebezpiecznych (IMDG), Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) lub jakichkolwiek innych przepisach krajowych lub międzynarodowych, mających zastosowanie do transportu lub świadczenia innych usług w zakresie, towarów niebezpiecznych.

5.2. Możemy wedle naszego uznania przyjąć niektóre towary niebezpieczne do przewozu lub do wykonania innych usług, w niektórych krajach, jeśli został Państwu przyznany status upoważnionego odbiorcy, który powinien być przyznany przez nas na piśmie, zanim przesyłka może zostać odebrana. Państwa towary niebezpieczne będą akceptowane tylko wtedy, gdy są one zgodne z obowiązującymi przepisami (o których mowa w pkt 5.1) i naszymi wymaganiami. Szczegóły naszych wymagań wraz z procedurą ubiegania się o status zatwierdzonego klienta są dostępne w naszym najbliższym biurze i faktury na dopłaty za towary niebezpieczne zostaną Państwu przekazane w chwili przyjęcia przesyłki.

5.3. Niektóre towary niebezpieczne są zwolnione z powyższych zatwierdzonych wymagań klienta. Szczegóły można uzyskać w naszym najbliższym biurze TMM.

5.4. Powinni się Państwo upewnić i Państwo zaświadczają, uzupełniając list przewozowy lub dokonując przetargu na dostawę do nas, że Państwa przesyłka nie zawiera artykułu zabronionego określonego w załączniku 17 ICAO lub innych krajowych lub międzynarodowych regulacjach dotyczących ochrony lotnictwa. Powinni Państwo przedłożyć pełny opis zawartości przesyłki na liście przewozowym lub innym dokumencie towarzyszącym, a Państwa obowiązki i zobowiązania nie wygasają poprzez przedstawienie tych informacji.

5.5. Przesyłki realizowane, lub przetwarzane przez nas mogą być przedmiotem kontroli bezpieczeństwa, które mogą obejmować zastosowanie metod prześwietlania, urządzeń do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych lub innych metod kontroli bezpieczeństwa i Państwo zaakceptują fakt, że przesyłka może zostać otwarta i zawartość przesyłki może być zbadana w tranzycie.

5.6. Państwo deklarują, że przygotowali przesyłkę do przewozu lub w celu realizacji przez nas innych usług, w bezpiecznym miejscu za pomocą zaufanych osób zatrudnionych przez Państwa i że przesyłka została zabezpieczona przed ingerencją nieupoważnionych osób podczas przygotowywania, przechowywania i transportu bezpośrednio przed przyjęciem przez nas przesyłki do przewozu lub w celu realizacji przez nas innych usług. 5.7. Nie przyjmujemy przesyłek zawierających przedmioty zabronione.

5.8. Możemy być zobowiązani do wymiany informacji, w tym danych osobowych dotyczącymi przesyłki z władzami kraju przeznaczenia przesyłki lub organami celnymi kraju tranzytu ze względów celnych i/lub bezpieczeństwa.

 

6. KONTROLA WYWOZU

6.1. Państwo biorą na siebie odpowiedzialność i gwarantują przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów z zakresu kontroli wywozu, w tym, ale nie ograniczając się do przepisów i zasad, które zakazują nieautoryzowanego handlu towarami wojskowymi i innymi strategicznymi towarami i usługami, a także relacji finansowych lub handlowych z wymienionymi osobami i podmiotami w krajach do, z lub przez które przesyłka może być realizowana, lub przepisów prawnych i przepisów, które ustalają warunki, w których niektóre technologie, informacje i towary mogą być przewożone do, z lub przez dowolny kraj, w którym Państwa przesyłka może być zrealizowana.

6.2. Państwo także gwarantują, że nie będą Państwo ogłaszać przetargu na przesyłkę do nas, jeśli Państwo lub którakolwiek z uczestniczących w transporcie osób są wymienione w jakimkolwiek z programów sankcji ONZ, regionalnych i krajowych programach wdrażających i/lub je uzupełniających, jak również strony wymienione na autonomicznych środkach wykonawczych.

6.3. Państwo zobowiązują się do określenia przesyłek podlegających kontroli regulacyjnych przedwywozowych i podania informacji oraz wszystkich niezbędnych dokumentów w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.

6.4. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za ustalenie na własny koszt wymagań dotyczących licencji na wywóz i przywóz oraz zezwoleń na przewozy, uzyskanie wszystkich wymaganych licencji i zezwoleń, oraz zapewnienie, że odbiorca jest uprawniony na mocy przepisów kraju pochodzenia, docelowego i każdego kraju(ów), jurysdykcji którego przebywa towar.

6.5. Nie przyjmujemy na siebie żadnej odpowiedzialności wobec Państwa ani jakiejkolwiek innej osoby za Państwa aktów niezgodności z ustawą o kontroli wywozu, sankcji, środków ograniczających i embarga.

 

7. PRAWO KONTROLI

7.1. Państwo się zgadzają, że my lub jakakolwiek instytucja rządowa w tym organy celne i bezpieczeństwa może otworzyć i sprawdzić przesyłkę w dowolnym momencie.

 

8. OBLICZANIE CZASU PRZEJAZDU I UKŁADANIA TRASY PRZESYŁANIA PRZESYŁEK

8.1. Dni weekendowe, świąteczne, święta, opóźnienia spowodowane przez organy celne, opóźnienia spowodowane w związku z obowiązującymi lokalnymi przepisami bezpieczeństwa lub inne zdarzenia pozostające poza naszą kontrolą, nie są uwzględniane przy wskazywaniu przez nas czasu dostawy „od drzwi w drzwi“ w naszych publikacjach. Trasa i sposób, w który przewozimy przesyłki, pozostają do naszego własnego uznania.

 

9. ODPRAWA CELNA

9.1. Niniejszym wyznaczają nas Państwo do występowania w charakterze swojego agenta wyłącznie do celów odprawy celnej i przejścia przesyłki przez odprawę celną. Jeśli Państwo zlecają takie zadanie, to stwierdzają, że jesteśmy odbiorcą w celu wyznaczenia agenta celnego do przeprowadzenia odprawy celnej i odpowiednich wpisów. Jeżeli którykolwiek organ celny wymaga dodatkowej dokumentacji w celu potwierdzenia zgłoszenia wywozowego/przywozowego lub naszego statusu celnego, ponoszą Państwo odpowiedzialność za przedstawienie wymaganej dokumentacji, na własny koszt.

9.2. niniejszym Państwo poświadczają, że wszystkie oświadczenia i informacje, przedkładane przez Państwa, dotyczące wywozu i przywozu przesyłki będą prawdziwe i poprawne. Państwo przyjmują do wiadomości, że w przypadku, gdy przedstawią nieprawdziwe lub fałszywe oświadczenia dotyczących przesyłki lub jej zawartości ponoszą ryzyko kary wskutek powództwa cywilnego i/lub postępowania karnego, obejmującej konfiskatę i sprzedaż Państwa przesyłki. Do tego stopnia, w którym możemy dobrowolnie pomóc w dokonaniu niezbędnych formalności celnych i innych taka pomoc będzie świadczona wyłącznie na własne ryzyko. Państwo zobowiązują się zwolnić i zabezpieczyć nas przed wszelkimi roszczeniami, które mogą zostać wniesione przeciwko nam w związku z informacjami przekazywanymi nam i wszelkimi kosztami ponoszonymi w odniesieniu do tego, oraz płacić wszelkie opłaty administracyjne, którymi możemy Państwa obciążyć za świadczenie usług opisanych w danym punkcie.

9.3. Wszelkie należności celne, podatki (w tym, ale bez ograniczeń do podatku VAT, jeżeli dotyczy), kary, opłaty za przechowywanie lub inne wydatki poniesione przez nas w wyniku działań organów celnych lub innych organów rządowych lub nieprzestrzegania i/lub nieprzedstawienia przez odbiorcę odpowiedniej dokumentacji w celu uzyskania wymaganego pozwolenia lub zezwolenia będą naliczane na Państwo lub odbiorcę przesyłki. W przypadku, gdy zdecydujemy się obciążyć odbiorcę i odbiorca odmawia zapłaty poniesionych opłat zobowiązują się Państwo zapłacić je nam wraz z naszą opłatą administracyjną, jak również wszelkimi dodatkowymi poniesionymi przez nasz kosztami. Po naszym pierwszym wezwaniu przedstawią Państwo odpowiednią gwarancję na jakiekolwiek cła, podatki, kary, opłaty za przechowywanie lub inne wydatki, określone w danym warunku.

9.4. Dołożymy wszelkich starań, aby przyspieszyć wszystkie formalności dotyczące odprawy celnej przesyłki, ale nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, straty lub szkody spowodowane przez ingerencję ze strony funkcjonariuszy celnych lub innych organów rządowych. 
 

10. NIEPRAWIDŁOWY ADRES I NUMERY SKRYTEK POCZTOWYCH

10.1. Jeśli nie jesteśmy w stanie dostarczyć przesyłki z powodu nieprawidłowego adresu, dołożymy wszelkich starań, aby znaleźć właściwy adres. Poinformujemy Państwa o korekcie i dostarczymy lub podejmiemy próbę dostarczenia przesyłki pod właściwy adres, chociaż może być przewidziana za to dodatkowa opłata.

10.2. Dostawy do skrytek pocztowych nie są akceptowane, z wyjątkiem ograniczonej liczby krajów (których lista jest dostępna od spółki zależnej lub stowarzyszonej lub oddziału TMM, który przyjmuje przesyłkę do przewozu) oraz pod warunkiem, że podany jest numer telefonu odbiorcy. W przypadku, jeżeli nie jesteśmy w stanie dostarczyć przesyłki przy pierwszej próbie to Państwo się zgadzają, że możemy wysłać przesyłkę do odbiorcy oraz dowód nadania wystarczy za dowód dostawy.

 

11. DOSTAWA PRZESYŁKI

11.1. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zrealizować dostawy przesyłki z jakiegokolwiek powodu postaramy się pozostawić zawiadomienie pod adresem odbiorcy o próbie dostawy i miejscu znajdowania się przesyłki. Jeżeli dostawa nie została zrealizowana przez nas po drugiej próbie lub odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki, postaramy się z Państwem skontaktować i uzgodnić odpowiednie dalsze postępowanie. Zobowiązują się Państwo zapłacić nam wszelkie poniesione koszty spedycji, utylizacji lub zwrotu przesyłki i nasze opłaty (jeśli dotyczy) do podjęcia trzeciej lub dalszych prób dostawy i uzgodnionego odpowiedniego dalszego postępowania. Jeśli nie dostaniemy od Państwa lub odbiorcy instrukcji w rozsądnym terminie po naszej drugiej próbie doręczenia przesyłki, to Państwo się zgadzają, że możemy zniszczyć lub sprzedać zawartość przesyłki bez dalszych zobowiązań wobec Państwa.

11.2. Specjalne instrukcje dostawy

11.2.1. Państwo lub odbiorca przesyłki udzielają nam specjalnych instrukcji (za pośrednictwem strony internetowej TMM lub jakiegokolwiek innego medium) o dostawie przesyłki pod innych adres/do innego osoby (np. sąsiada/lub sąsiedni adres) lub odbiorca może wykazać życzenie odebrania przesyłki z zatwierdzonego przez nas adresu. Na Państwa życzenie i za naszą zgodą przy realizacji specjalnych instrukcji dostawy obowiązują następujące postanowienia:

11.2.2. dostarczenie przez nas jakiegokolwiek potwierdzenia odbioru przesyłki wobec której została wskazana alternatywna osoba i/lub adres dostawy stanowi dowód doręczenia przesyłki;

11.2.3. nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w jakikolwiek sposób w wyniku naszej realizacji Państwa specjalnych instrukcji dostawy;

11.2.4. Państwo zobowiązują się zwolnić i zabezpieczać nas przed wszelkimi roszczeniami, kosztami, odpowiedzialnością i wydatkami (w tym rozsądnymi opłatami za usługi prawników i wydatkami), które powstały z powodu utraty lub uszkodzenia jakichkolwiek przesyłek w wyniku świadczenia danej usługi z zastosowaniem specjalnych instrukcji dostawy. Zastrzegamy sobie również prawo do naliczenia Państwu opłaty administracyjnej za realizację danej usługi z zastosowaniem specjalnych instrukcji dostawy.

 

12. PAŃSTWA OBOWIĄZKI

Państwo zapewniają, oświadczają i gwarantują nam, że: zawartość przesyłki (w tym, lecz nie ograniczając się do masy i liczby sztuk) została prawidłowo opisana na naszym liście przewozowym, są prawidłowo oznakowane i etykieta lub etykiety zostały prawidłowo zamocowane przez Państwa w widocznym miejscu na zewnętrznej powierzchni przesyłki w wyraźnie widocznym dla nas miejscu;

12.1. Dane kontaktowe odbiorcy były całkowicie, dokładnie i czytelnie wpisane na naszym liście przewozowym i na etykiecie adresowej, trwale przymocowanej przez Państwa w widocznym miejscu na zewnętrznej powierzchni przesyłki w wyraźnie widocznym dla nas miejscu;

12.2. zawartość przesyłki została przygotowana i zapakowana bezpiecznie i dokładnie przez Państwa w celu ochrony przed zwykłym ryzykiem transportu lub w celu wykonywania przez nas innych usług, w tym jakiegokolwiek związanego z tym procesu sortowania i/lub przenoszenia;

12.3. zadeklarowali Państwo właściwą wagę przesyłki i zapewnią specjalny sprzęt potrzebny nam do załadunku lub rozładunku ładunku na lub z naszych pojazdów;

12.4. dla każdej pozycji o wadze powyżej 30 kg Państwo dokładnie zamocowali etykietę o dużej masie w widocznym miejscu na zewnętrznej powierzchni przesyłki w wyraźnie widocznym dla nas miejscu;

12.5. zawartość przesyłki nie jest ograniczona przez IATA, ICAO, IMDG lub ADR, nie zawiera przedmiotów zakazanych, i ani Państwo, ani odbiorca nie jest osobą lub organizacją, z którą my lub Państwo nie mogą legalnie handlować w świetle żadnych obowiązujących przepisów prawa;

12.6. kiedy Państwo prosili nas, aby obciążyć odbiorcę lub osobę trzecią, a odbiorca lub strona trzecia nie uiszczą nam opłaty, Państwo szybko uregulują naszą fakturę wraz z opłatą administracyjną w terminie 7 dni od przesłania Państwu przez nas faktury;

12.7. wszystkie obowiązujące przepisy prawa zostały spełnione;

12.8. Państwo załączyli do przesyłki poprawną fakturę handlowa związana z wysyłką (podając poprawny adres osoby, która powinna dokonać płatności z obowiązującym numerem VAT, prawidłowy i jasny opis towaru i pierwsze 6 cyfr kodu wg Zharmonizowanego Systemu („HS“);

12.9. Państwo podjęli wszelkie środki ostrożności w celu zastosowania się do wszystkich konwencji, dyrektyw i przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości szyfrowania danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w przypadku utraty przesyłki lub jej dostawy pod zły adres;

12.10.wartość każdej przesyłki nie przekracza 25.000 EUR.. Państwo zobowiązują się zwolnić i zabezpieczać nas przed wszelką odpowiedzialnością, którą możemy ponosić lub wszelkimi kosztami, szkodami lub wydatkami, w tym kosztami prawnymi, które możemy ponieść wobec Państwa lub kogokolwiek innego, wynikające w związku z naruszeniem przez Państwa którejkolwiek z tych zapewnień, oświadczeń i gwarancji, nawet jeśli przypadkowo akceptujemy przesyłki, które naruszają jakichkolwiek Państwa zobowiązania.

 

13. ZAKRES NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Odpowiedzialność za usługi transportowe

13.1. Z zastrzeżeniem pkt 14, ograniczamy naszą odpowiedzialność za wszelkie straty, szkody lub opóźnienia przesyłki lub jej części, wynikające z przewozu w następujący sposób: 13.1.1. Jeżeli przewóz Państwa przesyłki odbywa się wyłącznie lub częściowo drogą lotniczą i przewiduje ostateczne miejsce przeznaczenia lub zatrzymanie w kraju innym niż kraj wysyłki, zastosowanie ma Konwencja Warszawska (1929) lub Konwencja Warszawska zmieniona protokołem haskim (1955) oraz/lub Protokół Montrealski nr 4 (1975), lub Konwencja Montrealska (1999), w zależności od tego, która ma obowiązkowe zastosowanie. Dane umowy międzynarodowe regulują i ograniczają naszą odpowiedzialności za straty, szkody lub opóźnienia Państwa przesyłki do 19 specjalnych praw ciągnienia za kilogram.

13.1.2. Jeśli przewozimy Państwa przesyłkę drogą lądową w obrębie, do lub z kraju, który jest stroną Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów 1956 (CMR), nasza odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie przesyłki podlega CMR i jest w ten sposób ograniczona do 8,33 specjalnych praw ciągnienia za kilogram. W przypadku opóźnienia, jeśli Państwo wykażą, że ponieśli straty, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do zwrotu Państwu opłaty zapłaconej nam za przewóz w odniesieniu do tej wysyłki lub części, która została opóźniona.

13.1.3. Jeśli przewozimy Państwa przesyłkę drogą lądową w obrębie kraju, który nie jest stroną CMR lub między dwoma krajami, żaden z których nie jest objęty CMR, nasza odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie przesyłki podlega CMR i jest w ten sposób ograniczona do 8,33 specjalnych praw ciągnienia za kilogram. W przypadku opóźnienia, jeśli Państwo wykażą, że ponieśli straty, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do zwrotu Państwu opłaty zapłaconej nam za przewóz w odniesieniu do tej wysyłki lub części, która została opóźniona.

13.1.4. Jeśli żadna z powyższych klauzul 13.1.1 – 13.1.3 nie ma zastosowania i mamy zobowiązanie wobec Państwa bez względu na przyczynę do realizacji usług transportowych wykonywanych przez nas, w tym bez ograniczeń, naruszenia umowy, zaniedbania, umyślne lub nieumyślnie, nasza odpowiedzialność za straty, szkody, bledną dostawę lub niedostarczenie przesyłki lub jej części jest zawsze ograniczona do niższej wartości rynkowej dostawy w czasie przewozu lub kosztów naprawy przesyłki lub uszkodzonej części, w każdym przypadku obowiązuje ograniczenie 17 EUR za kilogram i 10 000 EUR za przesyłkę. W przypadku opóźnienia, jeśli Państwo wykażą, że ponieśli straty, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do zwrotu Państwu opłaty zapłaconej nam za przewóz w odniesieniu do tej wysyłki lub części, która została opóźniona. Odpowiedzialność za inne usługi.

13.2. Z zastrzeżeniem poniższego pkt 14, jeśli mamy zobowiązania dotyczące innych usług z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, naruszenia umowy, zaniedbania, umyślnego lub nieumyślnego, nasza odpowiedzialność jest zawsze ograniczona do 10 000 EUR za zdarzenie lub serię zdarzeń o jednej i tej samej przyczynie uszkodzenia lub, w przypadku utraty lub uszkodzenia przesyłki, do niższej wartości rynkowej dostawy lub kosztów naprawy przesyłki lub jej części, w każdym przypadku górny limit nie przekracza 3,40 EUR za kilogram i 10 000 euro za zdarzenie lub serię powiązanych zdarzeń.
 

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

13.3. My nie ponosimy odpowiedzialności za utratę dochodów, zysków, strat rynków, utratę reputacji, utratę klientów, utratę możliwości użytkowania, utratę możliwości, nawet jeśli dysponowaliśmy wiedzą, że takie szkody lub straty mogą powstać albo za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe szkody lub straty czegokolwiek, w tym bez ograniczeń, naruszenia umowy, zaniedbania, umyślne lub nieumyślne.

13.4. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli nie spełnimy wobec Państwa w ogóle żadnych zobowiązań w wyniku:

13.4.1. okoliczności znajdujących się poza naszą kontrolą, takich jak (lecz nie wyłącznie):  klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, cyklony, huragany, powodzie, pożary, choroby, mgła, śnieg i mróz;  okoliczności siły wyższej w tym (ale nie tylko) wojny, wypadki, akty wrogów publicznych, strajki, embarga, nieprzewidywalne niebezpieczeństwa z powietrzu, lokalne spory lub zamieszki;  krajowych lub lokalnych zakłóceń w sieci transportu powietrznego lub naziemnego i problemów mechanicznych dotyczących środków transportu i maszyn;  ukrytych wad w zawartości przesyłki;  czynów przestępczych osób trzecich, takich jak kradzież i podpalenie.

13.4.2. działań lub zaniechań Państwa lub osób trzecich, takich jak:  naruszenie przez Państwa (lub każdy inny podmiot zainteresowany przesyłką, która może doprowadzić do naruszenia) swoich zobowiązań wynikających z danych warunków, w szczególności gwarancji określonych w paragrafie 12;  działanie lub zaniechanie jakichkolwiek ceł, ubezpieczeń, linii lotniczych, lotniska lub urzędnika państwowego.

13.4.3. Zawartości przesyłki składającej się z każdego artykułu, który stanowi przedmiot zakazany nawet jeśli przyjęliśmy dostawę przez pomyłkę.

13.4.4. Naszej odmowy dokonania nielegalnych płatności w Państwa imieniu.

13.5. Nie jesteśmy wspólnym przewoźnikiem i nie przyjmujemy żadnych zobowiązań wspólnego przewoźnika.

 

14. PRODUKTY Z GWARANTOWANY CZASEM DOSTAWY

14.1. Jeśli nie uda nam się dostarczyć produktów z gwarantowanym czasem dostawy (które możemy zaoferować i zamówić) w określonym terminie, i jeśli nasze niewywiązanie się z zobowiązania nie było spowodowane przez jakiekolwiek ze zdarzeń określonych w pkt 14.2 i jeśli Państwo zgłoszą roszczenia zgodnie z punktem 19 będziemy pobierać opłaty za rzeczywiste wyświadczone usługi dostawy (np. przed południem), raczej niż obciążanie kwotą zaoferowaną za usługi, o które Państwo prosili (np. przed 9 rano), w ramach tej samej kategorii produktu co zamówione przez Państwa usługi.

 

15. TOWARY WARTOŚCIOWE

15.1. Towary wartościowe, takie jak kamienie szlachetne, metale szlachetne, biżuteria, pieniądze, zbywalne instrumenty, niezabezpieczone meble, szkła lub porcelany, dzieła sztuki, antyki i ważne dokumenty, obejmujące paszporty, przetargi, akcje i obligacje częściowe nie powinny być wysyłane za pośrednictwem naszej sieci systemu dostaw, ponieważ wiąże się to z wykorzystaniem transportu mechanicznego oraz zautomatyzowanych urządzeń sortowania, co wraz z wieloma przeładunkami na i z pojazdów, mogłoby spowodować utratę i/lub uszkodzenie. Jeżeli pomimo tego Państwo wysyłają lub przyczyniają się do wysłania takich towarów za pośrednictwem naszej sieci systemu dostaw, to robią to na własne ryzyko. 
 

16. ZASTRZEŻENIA ZGŁASZANE PRZEZ STRONY TRZECIE

Państwo zobowiązują się przed nami, że nie zezwolą żadnej innej osobie zainteresowanej dostawą wnosić reklamacji lub skarg na nas, chociaż możemy popełnić zaniedbanie i jeśli roszczenie lub działanie jest wykonane Państwo zabezpieczą nas przed konsekwencjami wynikającymi z roszczeń lub działań oraz kosztami i wydatkami poniesionymi w jego obronie.

 

17. PROCEDURA ROSZCZENIOWA

17.1. Jeśli Państwo chcą złożyć roszczenie w związku ze stratą, zniszczeniem lub opóźnieniem przesyłki, a także w związku ze wszelkimi innymi szkodami, należy przestrzegać wszelkich obowiązujących konwencji i postępować zgodnie z poniższą procedurą inaczej zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia roszczenia: - Państwo powinni powiadomić nas pisemnie o stratach, szkodach lub opóźnieniach w ciągu 21 dni (i) od dnia dostarczenia przesyłki, (ii) od planowanej daty dostawy przesyłki lub (iii) od dnia, w którym Państwo dowiedzieli się o utracie, uszkodzeniu lub opóźnieniu w przypadku, jeżeli roszczenie odnosi się do innych usług. - Państwo powinni udokumentować swoje roszczenia, wysyłając nam wszystkie istotne informacje o przesyłce i/lub utracie, uszkodzeniu lub opóźnieniu, które zaszło w ciągu 21 dni od powiadomienia nas o roszczeniu. - nie jesteśmy zobowiązani do działania w sprawie jakiegokolwiek roszczenia, jeżeli nasze opłaty zostały uiszczone i Państwo nie są uprawnieni do potrącenia kwoty roszczenia z naszych należności; - zakładamy, że przesyłka została dostarczona w dobrym stanie, jeżeli odbiorca nie odnotował żadnych szkód w naszym zapisie o dostawie przy odbiorze przesyłki. Abyśmy mogli rozpatrzyć roszczenie w sprawie szkody, zawartość przesyłki i oryginalne opakowanie musi być dla nas dostępne do wglądu; - z zastrzeżeniem odmiennych postanowień przewidzianych przez obowiązujące konwencje i/lub przepisy prawa, Państwo prawo do dochodzenia odszkodowania od nas wygasa, chyba że powództwo zostało wniesione w sądzie w terminie jednego roku od daty dostarczenia przesyłki lub od dnia, w którym przesyłka powinna zostać dostarczona lub od dnia, w którym przewóz został zakończony lub jeśli roszczenie dotyczy innych usług w ciągu roku od daty, do której Państwo powinni byli się dowiedzieć o utracie, uszkodzeniu lub opóźnieniu; - w przypadku przyjęcia przez nas w części lub w całości Państwa roszczenia, Państwo gwarantują nam, że Państwa ubezpieczyciele lub jakakolwiek strona trzecia zainteresowana przesyłką, powinna uchylić jakiekolwiek prawa, środki lub ulgi, do których mogą zostać uprawnione poprzez subrogację lub w inny sposób; - przesyłka nie może być uznana za zaginioną zanim nie upłynie co najmniej 30 dni od daty zgłoszenia nam przez Państwo braku dostawy. Możemy z Państwem uzgodnić na piśmie skrócenia tego okresu.

 

18. TARYFY I PŁATNOŚCI

18.1. Użytkownik zobowiązuje się uiścić nasze opłaty (w tym obowiązujące dopłaty) za przewóz przesyłki pomiędzy miejscami określonymi na liście przewozowym/umowie przewozu lub za realizację przez nas innych usług, a także wszelkich podatków VAT w terminie 7 dni od data wystawienia faktury, bez zwlekania, potrąceń lub kontrpozwu.

18.2. Użytkownik zrzeka się wszystkich praw do kwestionowania naszych faktur, jeśli nasze faktury nie zostaną zakwestionowane w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.

18.3. Nasze opłaty są obliczane zgodnie ze stawkami obowiązującymi na przesyłki określone w aktualnym cenniku lub w umowie. Nasz bieżący cennik jest dostępny na życzenie w każdym z naszych biur w kraju, z którego wystawiane są faktury na przesyłkę.

18.4. Opłaty są przez nas pobierane za rzeczywistą wagę przesyłki lub wagę objętościową przesyłki, w zależności od tego, która jest większa, a waga objętościowa jest obliczana zgodnie ze wzorem określonym w naszym cenniku. Możemy sprawdzić wagę i/lub objętość i/lub liczbę elementów w przesyłce i jeśli stwierdzimy, że istnieje rozbieżność między deklarowaną masą i/lub objętością i/lub liczbą elementów, Państwo się zgadzają, że masa i/lub wielkość i/lub liczba elementów przez nas określona może być stosowana do celów naszych obliczeń.

18.5. W gruncie rzeczy oczywiście wszystkie należności celne przywozowe, podatki od wartości dodanej towarów i wszelkie inne opłaty pobierane od wysyłki w kraju docelowym będą uiszczane nam przez odbiorcę w chwili dostarczenia przesyłki, a jeśli odbiorca odmawia zapłaty Państwo zgadzają się zapłacić nam te kwoty w terminie 7 dni od poinformowania Państwa o tym, że odbiorca nie zapłacił.

18.6. Państwo się zgadzają, że możemy naliczać odsetki od wszystkich faktur niezapłaconych w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury w wysokości 6% powyżej stopy bazowej Europejskiego Banku Centralnego, aż do uiszczenia pełnej kwoty odpowiedniej faktury Państwo zobowiązują się zapłacić naszą rozsądną i właściwą cenę za faktury niezapłacone w terminie siedmiu dni od daty wystawienia faktury.

18.7. Ceny za dostawy od drzwi do drzwi podane są na naszym aktualnym cenniku i obejmują rezerwę na opłatę prostych formalności celnych i zastrzegamy sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty administracyjnej, w przypadku, jeżeli potrzebne jest wymagana czasochłonna praca dodatkowa związana z odprawą celną, aby umożliwić nam dostarczenie przesyłki do odbiorcy. Dodatkowe koszty mogą więc być stosowane w niektórych krajach w przypadku złożonych działań celnych oraz obejmują, ale nie są ograniczone do przesyłek, które wymagają takich działań jak: - formalne zapisy celne obejmujące więcej niż trzy różne towary; - gwarancje celne lub konieczność dostarczenia towarów w ramach gwarancji celnych; - tymczasowe środki importu; - odprawy z udziałem departamentu rządowego innego niż organ celny.

18.8. W niektórych krajach możemy dokonywać wypłaty zaliczek od opłat celnych przywozowych, podatków, kar lub wydawać gwarancje w imieniu importera; tam, gdzie ta dodatkowa usługa jest świadczona będą pobierane lokalne opłaty manipulacyjne z odbiorcy i Państwo będą odpowiedzialni za to obciążenie jeśli odbiorca nie uiści nam opłaty.

18.9. Mogą nam Państwo udzielać specjalnych instrukcji na temat fakturowania lub uzgodnić z odbiorcą przesyłki lub inną osobą trzecią, że on lub ona będzie uiszczać nasze opłaty i/lub wszelkie cła, podatki, kary, gwarancje, oceny, koszty, opłaty i kary nałożone lub poniesione przez nas w związku z wysyłką. Jeśli odbiorca lub inna osoba trzecia odmawia zapłaty naszych opłat za przewóz lub zwrotu którychkolwiek z powyższych kosztów, Państwo się zgadzają zapłacić te kwoty w terminie 7 dni od zawiadomienia Państwa przez nas o odmowie zapłaty.

18.10. Nasza faktura nie zawiera kopii dowodu dostawy (POD), które po uzgodnieniu z Państwem mogą być skutecznie uzyskane lub dostarczone w formie cyfrowej lub elektronicznej, lub jakichkolwiek innych dokumentów dodatkowych.

18.11. W przypadku, gdy zezwala na to prawo, nasza standardowa metoda przekazania faktury to fakturowanie elektroniczne. W przypadku Państwa żądania, lub jeżeli jesteśmy zobowiązani do wystawiania faktur drukowanych, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Państwa opłatą administracyjną za świadczenie tej usługi.

18.12. Nasze rachunki muszą być płatne w walucie określonej w fakturze lub w inny sposób w lokalnej walucie, według oferowanych przez nas kursów.

18.13. Posiadamy prawo zastawu na wszystkich przesyłkach będących w naszym posiadaniu w jakimkolwiek czasie, które uprawnia nas do sprzedaży zawartości i potrącenia uzyskanej ze sprzedaży kwoty w rozliczeniu wszelkich należnych nam od Państwa kwot.

18.14. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapłatę wszystkich ceł, podatków i opłat, w tym opłat skarbowych, pobieranych za usługi przewozu i inne, a także za wszystkie dokumenty, w tym list przewozowy.

 

19. PAŃSTWA ODSZKODOWANIE W STOSUNKU DO PRACOWNIKÓW

19.1. Państwo zobowiązują się zwolnić i zabezpieczać nas przed wszelką odpowiedzialnością z tytułu wszelkich kosztów, roszczeń, zobowiązań i wymagań wszelkiego rodzaju wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze zwolnienia, selektywnego ponownego zatrudnienia lub przeniesienia któregokolwiek z: - naszych pracowników przydzielonych lub poświęconych wyłącznie świadczonym Państwu usługom; lub - pracownika lub byłego pracownika zatrudnionego u Państwa; lub - jakiegokolwiek dostawcę lub byłego dostawcę, dostarczającego przesyłki do Państwa; lub - jakakolwiek stronę trzecia, które mogę w jakikolwiek sposób wyniknąć ze stosunków handlowych między nami, lecz nie ograniczając się do jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z Europejskiej dyrektywy dotyczącej praw nabytych (77/187/EWG, zmienionej dyrektywą 2001/23/WE) lub krajowych przepisów wykonawczych lub w ramach innego obowiązującego prawa pracy.

 

20. PRAWO I JURYSDYKCJA

20.1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie lub warunek zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny, taka decyzja nie ma wpływu na inne postanowienia niniejszej umowy, z których wszystkie pozostają w mocy.

20.2. Jak jest to przewidziane przez obowiązujące konwencje, spory wynikające z lub związane z niniejszą umową podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem i w sądach w kraju, w którym spółka zależna bądź filia lub oddział TMM, która przyjęła przesyłkę do przewozu lub wykonuje inne usługi posiada swoją siedzibę.