partnerzy

Świat Przesyłek na Przesyłarka.pl

Kurier Świat Przesyłek Sp. z o.o.

z siedzibą w Nysie, ul. Grodkowska 40, 48-300 Nysa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000732989, NIP 753-244-94-60, REGON: 380307830. 
Przewoźnik ten realizuje usługę transportu przesyłek między Polską w Wielką Brytanią. W Polsce paczki odbiera kurier DPD, transportuje je do magazynu w Nysie skąd a dalej do UK. W Wielkiej Brytanii przesyłki doręcza DHL.


Przesyłki zabronione w transporcie międzynarodowym

Niedopuszczalne jest nadawanie Przesyłek zawierających: 
- rzeczy zakazane przez właściwe przepisy Światowego Związku Pocztowego (Universal Postal Union); 
- rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska (w tym w szczególności Konwencji CMR),
- rzeczy zawierających gotówkę, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym; przenośne dokumenty o charakterze płatniczym takie, jak indosowane akcje, obligacje i akredytywy pieniężne, kupony o wartości nominalnej lub inne środki płatnicze, 
- przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki itp.);
- noże i inne ostre lub/i spiczaste przedmioty, broń i amunicję; 
- materiały wybuchowe lub łatwopalne, jak i substancje i towary niebezpieczne
- kupony loteryjne, urządzenia hazardowe - w przypadkach, gdy jest to zabronione przez prawo w Polsce lub kraju, przez który Przesyłka zagraniczna będzie przemieszczana, 
- tytoń, 
- alkohole, 
- artykuły szybko psujące się, w tym łatwo psujące się artykuły spożywcze, 
- artykuły wymagające specjalnych warunków przewozu; 
- towary chemicznie i biologicznie aktywne;
- materiały radioaktywne; 
- zwierzęta, szczątki ludzkie i zwierzęce; 
- embriony, produkty pochodzenia zwierzęcego; 
- materiały pochodzenia roślinnego, 
- narkotyki i substancje psychotropowe; 
- leki wymagające specjalnych warunków przewozu; 
- inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki; 
- materiały o charakterze pornograficznym lub zawierające treści obsceniczne, 
- zawierające odpady niebezpieczne; 
- inne towary, których przewóz, import, eksport, obrót, stosowanie lub posiadanie jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa kraju doręczenia, jakichkolwiek innych rzeczy, które w uznaniu Operatora nie mogą zostać przemieszczone bezpiecznie lub zgodnie z prawem, o ile Operator poinformuje o tym Nadawcę przed przyjęciem Przesyłki zagranicznej.


Wymiary paczek w usłudze DPD i Świat Przesyłek

Maksymalna waga paczki to 30 kg.
Maksymalna długość najdłuższego boku 140 cm.
Suma obwodu i wysokości paczki nie może przekraczać 300 cm.

Wymiary paczek

 

Ile jedzie paczka do UK Świat Przesyłek

Średni czas transportu wynosi 7 – 10 dni roboczych. W Polsce paczkę odbiera kurier DPD i zawozi ją do sortowni w Nysie. Następnie paczki są transportowane do UK i na terenie Wielkiej Brytanii dostarcza je firma DHL.

Cennik Świat Przesyłek

Cennik paczek do UK DPD i Świat Przesyłek
Waga Cena
do 5 kg 79,29 zł
do 10 kg 100,69 zł
do 20 kg 110,19 zł
do 25 kg 118,19 zł
do 30 kg 123,89 zł
do 50 kg brak usługi

Ubezpieczenie

Maksymalna wartość ubezpieczenia paczki to 500 zł. 

Czy trzeba drukować etykietę?

Nie ma konieczności drukowania etykiety, kurier przyjeżdża z gotowym listem przewozowym. 

Kto składa reklamacje?

Reklamację z tytułu zaginięcia oraz uszkodzenia składa w imieniu klienta Przesyłarka.