Regulamin

§ 1 Zasady ogólne i definicje Przesyłarka.pl

§ 1.1 Przesylarka.pl – serwis internetowy nazywany Porównywarką Usług Kurierskich. Właścicielami serwisu są: firma Efero Transport Ltd z siedzibą przy 13 Hill Street, Office 6, EH2 3JP w Edynburgu oraz Efero Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą ul. Grabiszyńska 151, 53-439 Wrocław. W Regulaminie nazwy Serwis - Przesyłarka.pl stosowane są zamiennie.
 

§ 1.2 Efero Transport Ltd – współwłaściciel serwisu Przesyłarka.pl. Firma realizuje zamówienia podmiotów niebędących płatnikami VAT (osób prywatnych), których transport rozpoczyna się w Wielkiej Brytanii oraz pozostałych krajach Unii Europejskiej (poza Polską). Klienci ci związani są umową ze spółką Efero Transport Ltd.

Podatnicy będący płatnikiem VAT w Wielkiej Brytanii, realizują usługę za pośrednictwem spółki Efero Transport Ltd, z tą spółką zawierają umowę i ta spółka wystawia 20% faktury za wykonaną usługę kurierską.
 
§ 1.3 Efero Sp. z o.o. sp. k. - współwłaściciel serwisu Przesyłarka.pl. Firma realizuje zamówienia podmiotów niebędących płatnikami VAT (osób prywatnych), których transport rozpoczyna się w Polsce. Klienci ci związani są umową ze spółką Efero Sp. z o.o. sp. k. Podatnicy będący płatnikiem VAT w Polsce oraz pozostałych krajach Unii Europejskiej (poza Wielką Brytanią), realizują usługę za pośrednictwem spółki  Efero Sp. z o.o. sp. k.,  z tą spółką zawierają umowę i ta spółka wystawia faktury za wykonaną usługę kurierską (23% dla firm posiadających polski NIP i NP dla zarejestrowanych i aktywnych płatników z krajów Unii Europejskiej (poza Wielką Brytanią) - posiadających aktywny numer NIP UE.
 

§ 1.4 Zleceniodawca, Nadawca, Odbiorca - użytkownik serwisu Przesyłarka.pl, który za pośrednictwem strony www.przesylarka.pl zamawia lub odbiera usługę kurierską u jednego z Partnerów serwisu. Przesyłarka.pl pośredniczy pomiędzy firmami kurierskimi zwanymi Przewoźnikami lub Partnerami a Zleceniodawcami w ten sposób, że nabywa od Przewoźnika lub Partnera w swoim imieniu na rzecz Zleceniodawcy zamówioną przez Zleceniodawcę usługę kurierską.

 

§ 1.5 Partner, Przewoźnik - firma kurierska współpracująca z Przesyłarka.pl. Partner odpowiada za należyte wykonanie usługi transportowej:

 

 • DPD Polska Sp. z o. o. (Dynamic Parcel Distribution) z siedzibą w Warszawie 02-274, ul. Mineralna 15, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10, Regon 012026421 realizująca usługę kurierską.
   
 • DPD UK Broadwell Road, Oldbury, West Midlands, B69 4DA, United Kingdom, www.dpd.co.uk
 • GLS Sp. z o.o. (General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.) z siedzibą w Głuchowie, gmina Komorniki (62-052), przy ul. Tęczowej 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII KRS pod numerem 0000005009, nr NIP 785-15-61-831, o kapitale zakładowym w wysokości 16 311 638,00 zł, realizująca usługę kurierską.
 • FedEx Express Europe Inc., PO BOX 119, Coventry, CV1 4QD, realizująca usługę kurierską.
 • InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków; zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000255841, NIP: 679-28-95-061; wysokość kapitału zakładowego: 11.550.000,00 zł, realizująca usługę kurierską.
 • Geis Parcel PL Sp. z o.o., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, zarejestrowany pod numerem KRS 0000326471 w Sądzie Rejonowym w Kielcach, NIP 959-18-56-995, Regon 260287537,z kapitałem zakładowym 1 100 000 PLN w całości opłaconym, zwany dalej Geis świadczy na zlecenie przedsiębiorców usługi przewozu lub usługi pocztowe przesyłek polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek w obrocie krajowym, realizująca usługę kurierską.
 • UPS Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 01-222, ul. Prądzyńskiego 1/3, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000036680, NIP: 522-10-04-200, Regon 10771280, realizująca usługę kurierską.

 

§ 1.6 Usługa – świadczona drogą elektroniczną przez Przesyłarka.pl umożliwia Zleceniodawcy zakup usługi kurierskiej i złożenie zlecenia transportu przesyłki przez jednego z oferowanych Partnerów w ramach jego działalności. Przesyłarka.pl dokonuje na podstawie zamówienia Zleceniodawcy zakupu usługi kurierskiej oferowanej przez firmy kurierskie zwane Przewoźnikami lub Partnerami i odsprzedaje tą usługę Zleceniodawcy. Stronami umowy sprzedaży Usługi są Efero Sp. z o.o. sp.k. lub Efero Transport Ltd oraz Zleceniodawca. Przesyłarka.pl nie świadczy usług transportowych i nie jest firmą kurierską.

 

§ 1.6.1 Dział Obsługi Klienta – zespół dedykowanych konsultantów działających na rzecz i w imieniu Zleceniodawcy. Działanie konsultantów Przesyłarka.pl ukierunkowane jest na satysfakcjonującą dla klienta obsługę jak również pomoc w sytuacjach spornych. 
 

§ 1.7 List przewozowy, Etykieta – dokument dołączany do każdej Przesyłki. W zależności od wybranej usługi list przewozowy może być dostarczony przez pracownika firmy kurierskiej ( w przypadku DPD, GLS, Geis – naklejenie w oddziale), może być wypisany ręcznie przez pracownika firmy kurierskiej (w przypadku DPD, Geis) lub może być przesłany na adres mailowy zleceniodawcy z koniecznością wydrukowania przed nadaniem (w przypadku InPost, UPS, FedEx). 
 

§ 1.8 Przesyłka – jedna lub więcej paczek lub kopert nadanych w ramach jednego zamówienia przez jednego Zleceniodawcę do jednego Odbiorcy. 


§ 1.9 Przesyłka niestandardowa/ niesortowalna – paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym: np. tuby, bębny, beczki itp., paczka o nieregularnych kształtach, w tym przesyłki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach, paczka z wystającymi elementami lub owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze, opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi firm kurierskich, paczka której długość przekracza max. wymiary dla poszczególnych firm kurierskich, paczka składająca się z kilku odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy oraz inne nie ujęte powyżej, a wymagające ręcznej obsługi. 

 

§ 1.10 Paczka – rzecz lub rzeczy umieszczone w pojedynczym, zwartym i zabezpieczonym opakowaniu, stanowiące jeden element Przesyłki.  
 

§ 1.11 Konto firmowe - wymaga rejestracji danych firmy w serwisie. Użytkownik zakładający konto firmowe oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania danymi firmy oraz zawierania umów i zobowiazań w jej imieniu. Do założenia konta firmowego wymagane jest podanie NIP-u firmy ( w przypadku spółek polskich), VAT number (w przypadku spółek brytyjskich) oraz aktywnego numeru VAT UE ( w przypadku przedsiębiorców z krajów UE poza Wielką Brytanią i Polską). Konto firmowe przypisane jest do adresu email użytkownika i numeru NIP/VAT firmy. 
 
§ 1.12 Konto prywatne - tworzone jest automatycznie po opłaceniu pierwszego zamówienia w serwisie. Na adres email Nadawcy wskazany w zamówieniu wysyłany jest link do utworzenia konta. Konto prywatne przypisane jest do adresu email użytkownika.
 
§ 1.13 FV VAT - dokument księgowy potwierdzający zakup usługi. Wystawiany jest automatycznie, w formie zbiorczej, każdego 7-go dnia miesiąca za zamówienia opłacone w poprzednim miesiącu kalendarzowym. FV wystawiane są automatycznie dla użytkowników posiadających Konto firmowe. Użytkownicy nieposiadający Konta firmowego, a chcący uzyskać FV proszeni są o kontakt z DOK. Klienci korzystający z serwisu wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną bez podpisu odbiorcy. 
- Dla płatników VAT zarejestrowanych w Polsce – faktury wystawiane są przez spółkę Efero Sp. z o.o. sp.k. z 23% VAT;
- Dla czynnych płatników VAT UE (poza Polską i Wielką Brytanią) – faktury wystawiane są przez spółkę Efero Sp. z o.o. sp.k. Do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest nabywca usługi (odwrotne obciążenie).
- Dla płatników VAT zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii – faktury wystawiane są przez spółkę Efero Transport LTD z 20% VAT;
 

§ 1.14 Dni robocze – wykluczają soboty, niedziele i święta wolne od pracy w państwach, w których wykonywana jest usługa.
 

§ 1.15 Formularz Zamówienia – narzędzie serwisu Przesylarka.pl służące do składania zamówień usług kurierskich, wyliczające cenę transportu na podstawie wprowadzonych przez użytkownika danych. System Przesyłarka.pl zawsze sugeruje najtańszą opcję nadania w odniesieniu do podanych danych w zamówieniu. 
 
§ 1.16 Lokalizacja Przesyłki – narzędzie serwisu Przesyłarka.pl za pomocą, którego Zleceniodawca/Nadawca/Odbiorca może śledzić przesyłkę online. 
 
§ 1.17 Paczkomat – samoobsługowa szafa depozytowa, umożliwiająca osobie upoważnionej nadanie lub/i odbiór znajdującej się w niej Przesyłki. Określenie lokalizacji najbliższego paczkomatu odbywa się podczas składania zamówienia. 
 
§ 1.18 Przesyłka krajowa – przesyłka nadana na terenie Polski oraz doręczana do adresata na terenie Polski. 
 
§ 1.19 Przesyłka międzynarodowa – przesyłka nadana poza terenem Polski i doręczana do adresata w Polce jak również przesyłka nadana na terenie Polski i doręczana do adresata poza terenem Polski. 
 

§ 1.20 System zamawiania przesyłek został zaprojektowany tak, aby zamówienie odbywało się z minimalnym udziałem zespołu Przesyłarka.pl. Upewnij się, że podane przez Ciebie szczegóły dotyczące paczki są zgodne z prawdą – m.in. jej wymiary, waga oraz opis zawartości. W przypadku innych rzeczywistych wymiarów, wagi czy zawartości paczki, klient jest w pełni odpowiedzialny za dodatkowe opłaty, jakimi Przesyłarka.pl zostanie obciążona przez firmy kurierskie.

 

§ 1.21 Z serwisu Przesyłarka.pl mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 

§ 1.22 Niniejsze warunki oraz regulaminy naszych Przewoźników w żaden sposób nie naruszają Twoich praw w rozumieniu Unfair Contract Terms Act 1977 oraz Ustawy o prawach konsumenta i Kodeksu Cywilnego.

 

§ 1.23 Przesyłarka.pl nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani finansowej za nienależyte wykonanie usług lub niedopełnienie obowiązków przez Przewoźników, Nadawców oraz za wynikłe pośrednie lub bezpośrednie szkody.  

 

§ 1.24 Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Przesyłarka.pl oraz regulaminów wybranego Przewoźnika (patrz § 2.4), które stanowią integralną część Regulaminu Przesyłarka.pl.

 

 

§ 2 Przewoźnicy

§ 2.1 Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyselekcjonować tylko najlepszych Przewoźników.

 

§ 2.2 Przy składaniu zamówienia nasz system dostosowuje ceny do podanych parametrów paczki. Jeśli istnieje taka możliwość, zawsze sugerujemy najtańszą opcję jej nadania.

 

§ 2.3 Niektórzy z naszych Przewoźników oferują dodatkowe korzyści, takie jak np. dostarczenie przesyłki następnego dnia. Zapoznaj się dokładnie z korzyściami każdej z podanych opcji.

 

§ 2.4 Zapoznaj się również z regulaminami naszych partnerów. Pamiętaj, że składając zamówienie akceptujesz zawarte w nich warunki. Regulaminy Partnerów Przesyłarka.pl stanowią integralną część Regulaminu Przesyłarka.pl:

§ 2.5 W przypadku niektórych kierunków firmy kurierskie nie oferują transportu drogowego. Pomimo złożenia zamówienia na stronie www.przesylarka.pl zlecenie może nie zostać przyjęte do realizacji przez Przewoźnika lub też przesyłka może zostać zawrócona do nadawcy. W przypadku braku możliwości realizacji zlecenia klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów. W zależności od wybranej firmy kurierskiej może być możliwy transport lotniczy. Klient otrzyma wtedy dodatkowe informacje z wyceną takiego transportu oraz szczegółami realizacji. 

Kierunki, na których firmy kurierskie nie oferują transportu drogowego to:
- import oraz export z i na: Wyspy Normandzkie: Guernsey, Sark, Alderney, Jersey; Giblartar; Wyspy Owcze; Wyspy Kanaryjskie: El Hierro, La Palma, Gomera,Tenerife, Gran Canaria; tereny we Włoszech: Vatican, San Marino, Livigno, Campione d’Italia; tereny w Niemczech: Busingen. 
- import z wyspy Isle of Man. 
 

§ 3 Składanie zamówienia

§ 3.1 Składanie zamówienia rozpoczyna się od wybrania kierunku, w którym ma zostać wysłana paczka oraz od podania wymiarów oraz wagi wysyłanej paczki lub paczek. 

 

§ 3.2 Za jednym razem możesz wysłać więcej niż jedną paczkę – wystarczy, że klikniesz w opcję "Dodaj paczkę" lub "Dodaj taką samą paczkę".

 

§ 3.3 Po określeniu parametrów paczki / paczek zostaniesz przeniesiony na ekran wyboru przewoźnika oraz usługi. Jeśli paczka nieznacznie przekracza ograniczenia tańszego przewoźnika zostaniesz o tym poinformowany. W przypadku wysyłania dwóch paczek o różnej wadze zalecamy wysłanie ich osobno, korzystając z usług różnych przewoźników. Pamiętaj, że podane terminy doręczeń są przeciętnymi terminami tranzytu paczek, a nie gwarantowanymi czasami dostarczenia paczki. Wyjątkiem jest usługa FedEx International Priority.

 

§ 3.4 Na kolejnym etapie upewnij się, że podane przez ciebie dane adresowe są w pełni poprawne i zgodne z adresem w bazie danych:

- Royal Mail - możesz to sprawdzić wpisując swój kod pocztowy tutaj

- Poczta Polska - wyszukasz kod pocztowy na stronach Poczty Polskiej

- Deutsche Post - szukaj kodu pocztowego na terenie Niemiec

W przypadku błędnych lub niepełnych danych Przewoźnik ani Przesyłarka.pl nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi.

UWAGA - na chwilę obecną nie jest realizowany eksport oraz import z i na wyspy Jersey i Man. Osoby zainteresowane tymi kierunkami prosimy o kontakt.

 

§ 3.5 Na Twój adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia oraz dane pozwalające na zalogowanie się do twojego konta w serwisie Przesyłarka.pl. Część Twoich danych zostanie przechowana do przyszłych zamówień. W każdej chwili możesz je modyfikować logując się do swojego konta.

 

§ 3.7 Wybierz dzień odbioru paczki oraz, w przypadku niektórych Przewoźników, preferowany termin jej doręczenia. Część Przewoźników nie gwarantuje dokładnych godzin odbioru lub dostawy paczek, a jedynie pozwala na określenie przedziału czasowego, w którym można spodziewać się kuriera. Pamiętaj, że DPD odbiera paczki w przedziale 9:00 - 18:00. Nie ma możliwości zamówienia kuriera na konkretną godzinę. Kurierzy DPD nie są w stanie skontaktować się z Nadawcą / Odbiorcą telefonicznie przed odbiorem lub dostawą Paczki. Pamiętaj, że Przewoźnicy nie gwarantują odbioru paczki w wybranym terminie, natomiast ponad 95% przesyłek jest odbieranych w wyznaczonym terminie.

 

Dla usługi InPost Paczkomaty 24/7 i InPost Cross Border chcąc nadać przesyłkę dziś lub jutro, zaraz po jej opłaceniu otrzymasz od nas etykietę, którą należy wydrukować i przymocować do przesyłki. Od tego momentu masz 48 godzin na dostarczenie przesyłki do wybranego Paczkomatu. Wybierając inny dzień jako dzień nadania przesyłki o godzinie 7 rano, w dzień przed planowanym nadaniem przesyłki, otrzymasz od nas etykietę z 48 godzinnym terminem ważności. W tym czasie należy dostarczyć przesyłkę do wybranego Paczkomatu. Po upływie 48 godzinnego terminu ważności etykiety nie jest możliwe nadanie z nią przesyłki.

 

§ 3.8 Pamiętaj, aby dokładnie opisać zawartość paczki, upewnić się, że zawarte w niej przedmioty są zgodne z regulaminem danego Przewoźnika. oraz w przypadku paczek niestandardowych/ niesortowalnych zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu. Traktowanie paczki niezgodnej z warunkami przewozu jest opisane w regulaminie wybranego PrzewoźnikaPrzesyłarka.pl nie ponosi odpowiedzialności prawnej za złamanie zasad Przewoźnika przez Nadawcę. Wysyłając przedmioty niezgodne z zasadami danego Przewoźnika, Nadawca ponosi pełną odpowidzialność karno-prawną oraz finansową - w tym za jakiekolwiek dopłaty, jakimi zostanie obciążony serwis Przesyłarka.pl

 

§ 3.9 Określ przybliżoną wartość przedmiotów znajdujących się w przesyłce. Każdy z przewoźników oferuje ubezpieczenie przesyłki. Zapoznaj się z regulaminem wybranego Przewoźnika, aby dowiedzieć się więcej.

 

§ 3.10 Dodaj informacje, które mogą być ważne dla Przewoźnika. Jeśli paczkę wysyłasz z Wielkiej Brytanii i informacja dotyczy odbioru przesyłki na terenie UK opisz problem w języku angielskim. Jeśli kwestia dotyczy odbiorcy w Polsce, dodaj informację w języku polskim, np.:

 • Entry phone isn’t working, please call X to gain entry (domofon nie działa, proszę zadzwonić pod numer telefonu X aby uzyskać dostęp); lub:
 • Odbiorca jest osobą niedosłyszącą.

§ 3.11 Upewnij się, że wszystkie dane są poprawne i zaakceptuj warunki dot. zawartości przesyłki.

 

§ 3.12 Przed wysłaniem przesyłki musisz zapoznać się i zgodzić się z regulaminem Przesyłarka.pl oraz regulaminem Przewoźnika.

 

§ 3.13 Wybierz formę płatności:

 1. Płatność w walucie - kartą w funtach brytyjskich (GBP) lub w euro – obsługujemy wszystkie popularne karty debetowe oraz kredytowe, w tym Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro czy American Express.
 2. Płatność kartą w złotówkach (PLN),
 3. Płatność przez system PayPal:
  1. W przypadku płatności za pomocą eCheque realizacja transakcji może zająć do 5 dni roboczych. W takich przypadkach Przewoźnik nie będzie mógł odebrać przesyłki do momentu realizacji transakcji.
 4. Transfer bankowy – po wybraniu tej opcji zostaniesz przeniesiony na ekran zawierający informacje o numerze konta, na które należy wpłacić należność za przesyłkę - w tytule należy podać numer zamówienia. W przypadku wybrania tej opcji płatności termin odebrania paczki zależy od terminu otrzymania przez nas wpłaty oraz jej identyfikacji przez bank RBS (Wielka Brytania) lub PKO BP (Polska). Po jej dokonaniu możesz się z nami skontaktować w celu przyspieszenia procesu akcetacji zamówienia. Pamiętaj, aby podać swój numer zamówienia.
 5. Przelewy24.pl - system płatności online.
 6. Espago - Elavon - płatność kartami debetowymi w walucie: GBP, EURO i PLN. 

 

§ 3.14 Płatności kartami dokonywać mogą jedynie osoby upoważnione do posługiwania się daną kartą.

 

§ 3.15 Po dokonaniu płatności na Twój adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zapłaty oraz złożenia zamówienia. W zależności od wybranego Przewoźnika, list przewozowy (etykieta) może zostać dostarczony przez pracownika firmy kurierskiej w momencie odbioru przesyłki lub też może zostać przesłany wiadomością mailową na adres Zleceniodawcy (zgodnie z zamówieniem).  Zleceniodawca jest wtedy zobligowany do wydrukowania listu przewozowego przed przyjazdem kuriera.  Informacja dotycząca konieczności wydrukowania etykiety (przez klienta) jest widoczna na etapie wyceny oraz składania zamówienia. 

Dla usługi DPD Classic, GLS, Geis , Parcelforce, kurier przywiezie ze sobą gotowy list przewozowy. W usłudze Geis list przewozowy może zostać naklejony na przesyłkę w oddziale. 
W niektórych przypadkach (zlecenie dodatkowe) u usłudze DPD Classic lub Geis list przewozowy może zostać ręcznie wypisany przy odbiorze.
W usłudze DPD International Parcel, DPD Drop Off, FedEx, InPost oraz UPS list przewozowy zostanie przesłany na adres mailowy Zleceniodawcy z koniecznością wydrukowania przed nadaniem. Brak wydrukowania etykiety może skutkować brakiem odbioru paczki lub też dodatkowymi kosztami naliczonymi przez Przewoźnika. 
 
§ 3.16 Po dokonaniu płatności na Twój adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zapłaty. Klienci posiadający Konto firmowe mogą generować FV w serwisie po każdorazowym opłaceniu zamówienia lub FV będą wystawiane automatycznie każdego 7-go dnia miesiąca za zamówienia opłacone w poprzednim miesiącu kalendarzowym. 
 

§ 3.17 Po tym, jak kurier odbierze przesyłkę zostanie jej nadany numer pozwalający na śledzenie jej położenia. Zostanie on wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail. Śledzenie lokalizacji przesyłki jest możliwe za pomocą narzędzia lokalizacji znajdującym się na stronie głównej Przesylarka.pl. W polu „Zlokalizuj przesyłkę” należy wpisać numer zamówienia Przesylarka.pl lub też numer trakingowy Przesyłki (przesłany mailowo do Zleceniodawcy jak również widoczny na potwierdzeniu otrzymanym od kuriera). 

 

§ 3.18 W przypadku niektórych przesyłek może być wymagana dopłata w przypadku odbioru spoza standardowych stref. Zleceniodawca zostanie poinformowany o wymaganej dopłacie przed realizacją zamówienia.

 

§ 3.19 Wysyłając paczki do różnych Odbiorców Nadawca jest w pełni odpowiedzialny za przyklejenie poprawnych listów przewozowych do odpowiednich paczek. W przeciwnym wypadku, jeśli przesyłki zostaną błędnie doręczone, Przewoźnik oraz Przesyłarka.pl nie biorą odpowiedzialności za ich ponowne nadanie.
 

§ 3.20 W przypadku, gdy waga lub wymiary paczki okażą się niezgodne z informacjami podanymi w momencie składania zamówienia lub Zleceniodawca błędnie poinformuje Przewoźnika o rodzaju wybranej usługi, Przesyłarka.pl zastrzega sobie prawo do zażądania dopłaty, a Zleceniodawca zobowiązuje się do uregulowania dopłaty w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o dopłacie. Żądanie dopłaty może nastąpić w dowolnym terminie po doręczeniu przesyłki, nie dłuzszym jednak niż 90 dni:

 • W przypadku usługi "DPD Classic" na kierunku międzynarodowym, DPD Drop Off oraz DPD International Parcel dopłata za nadwagę powyżej 31,5 kg (lub 20 kg w usłudze DPD Drop Off) wynosi £40.00 lub 220 PLN lub 52 EUR.
 • W przypadku usługi "GLS" na kierunku międzynarodowym, dopłata za nadwagę powyżej 40 kg wynosi £23.00 lub 110 PLN lub 25 EUR.
 • W przypadku usługi "Parcelforce" na kierunku Wielka Brytania - Polska dopłata za nadwagę powyżej 30 kg (waga gabarytowa lub rzeczywista) wynosi £50.00 lub 250 PLN lub 58 EUR.
 • W przypadku usług firm DPD Classic - przesyłki krajowe do 31,5 kg - wysokość dopłaty zależy od rzeczywistej wagi i gabarytów przesyłki zweryfikowanych przez Przewoźnika. Klient dopłaca róźnicę wynikającą z cennika Przesyłarki powiększoną o opłatę manipulacyjną w wysokości 1,02 GBP, ok 5 zł (zależy od kursu walutowego PLN/GBP).
 • W przypadku usług firm DPD Classic - przesyłki międzynarodowe do 31,5 kg, FedEx, GLS, Geis, UPS i InPost wysokość dopłaty zależy od rzeczywistej wagi i gabarytów przesyłki zweryfikowanych przez Przewoźników. Klient dopłaca róźnicę wynikającą z cennika Przesyłarki powiększoną o opłatę manipulacyjną w wysokości 4,8 GBP, ok 24 zł (opłata w PLN zależy od kursu walutowego PLN/GBP).
 • W przypadku decyzji InPost o zawróceniu przesyłki (brak odbioru, waga lub gabaryty przekraczają dopuszczalne wymiary) nadawca ponosi koszt doręczenia przesyłki w wysokości: za zawrócenie paczki krajowej 15 zł, za zawrócenie paczki międzynarodowej 100% kosztów nadania przesyłki.

W razie nieodnotowania płatności w ciągu 14 dni od daty pierwszego wezwania, sprawa zostanie skierowana na drogę sądową (County Court Judgement / Deligence) lub zgłoszona do Krajowego Rejestru Dłużników. W konsekwencji dłużnik traci wiarygodność finansową i kredytową, co uniemożliwia w przyszłości zaciągnięcie kredytu, zakupów w systemie ratalnym, podpisanie umowy z operatorem sieci komórkowej, telewizji satelitarnej czy internetu.

 

§ 3.21 W przypadku, gdy paczka ma kształt niestandardowy/ niesortowalny, a Zleceniodawca nie oznaczy tej opcji w formularzu zamówienia, Przesyłarka.pl zastrzega sobie prawo do zażądania dopłaty, a Zleceniodawca zobowiązuje się do uregulowania dopłaty w ciągu 14 dni od otrzymania faktury. Żądanie dopłaty w dowolnym terminie po doręczeniu przesyłki:

 • W przypadku usługi "DPD Classic" na kierunku krajowym (Polska-Polska) dopłata za niestandard wynosi £3,26 lub 16,30 PLN lub 3,8 EUR.
 • W przypadku usługi "GEIS" na kierunku krajowym (Polska-Polska) dopłata za niestandard wynosi £4,5 lub 22,45 PLN lub 5,22 EUR.
 • W przypadku usługi "GLS" dopłata za niestandard wynosi £2,25 lub 12,30 PLN lub 3,00 EUR.
 • W przypadku usługi UPS dopłata za niestandard na kierunku krajowym wynosi £4,25 lub 23 PLN lub 5,5 EUR, a na kierunkach miedzynarodowych £30 lub 150 PLN lub 35,75 EUR.

W przypadku decyzji InPost o zawróceniu przesyłki (brak odbioru, waga lub gabaryty przekraczają dopuszczalne wymiary) nadawca ponosi koszt doręczenia przesyłki w wysokości: za zawrócenie paczki krajowej 15 zł, za zawrócenie paczki międzynarodowej 100% kosztów nadania przesyłki.


§ 3.22 W przypadku rezygnacji Zleceniodawcy z usługi transportu paczek (z przyczyn niezależnych od Przewoźnika oraz Przesyłarka.pl), Klientowi należy się zwrot kosztów za usługę, pomniejszony o opłatę manipulacyjną. Opłata manipulacyjna dla serwisu DPD, InPost, FedEx, wynosi odpowiednio: dla płatności do 20 PLN - 1 PLN/£0,2/€0,25, dla płatności od 21 PLN do 99 PLN- 2 PLN/£0,4/€0,5, dla płatności od 100 PLN - 3 PLN/£0,6/€0,75. Dla serwisu: GLS i UPS opłata manipulacyjna wynosi 9 PLN/ 1,75 GBP/ 2,25 EUR.
Dla serwisu Parcelforce opłata za ponowienie i/ lub anulowanie zamówienia wynosi 35 zł/£7/€8.


§ 3.23 Zwrot kosztów dla Klientów dokonywany jest w ciągu 5 dni roboczych od daty przyjęcia przez Przesyłarka.pl zgłoszenia o zwrot. Jeżeli płatność realizowana była za pośrednictwem serwisu Przelewy24, czas rzeczywistego otrzymania  środków na koncie może wydłużyć się od 3 do 30 dni w zależności od operatora karty płatniczej. W przypadku zwrotu płatności za usługę kurierską UPS  zwrot następuje na początku następnego miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 3.24 Modyfikowanie i zmiana zamówienia jest uzależniona od statusu zamówienia. Wprowadzanie zmian do zamówienia jest możliwe w przypadku, gdy zamówienie nie zostało jeszcze opłacone lub nie zostało przekazane do realizacji - do planowanego dnia nadania pozostało więcej niż 1 dzień roboczy. Zmiany w zamówieniu można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta Przesyłarka.pl. Zmiana w zamówieniu może dotyczyć daty nadania paczki, danych adresowych nadawcy/odbiorcy, opisu przesyłki, jak również wymiarów paczki. Dokonywanie zmian w zamówieniu nie jest możliwe w przypadku, gdy zamówienie jest już w realizacji - do planowanego dnia nadania pozostało mniej niż 1 dzień roboczy. Poprawa danych w zleceniu wymaga zmiany daty realizacji zlecenia na kolejny termin. 

§ 3.25 Błędy w adresie doręczenia są możliwe do skorygowania w trakcie transportu Przesyłki. Korekty adresu doręczenia mogą być przekazane Przewoźnikowi, kiedy Przesyłka znajduje się fizycznie na terenie kraju, w którym ma być doręczona. Należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Przesyłarka.pl podając poprawne dane adresowe. Wydanie dyspozycji zmiany adresu doręczenia może skutkować opóźnieniem doręczenia o 1 dzień roboczy.

§ 3.26 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy bez ponoszenia żadnych kosztów, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu złoży najpóźniej na jeden dzień przed planowaną datą odbioru przesyłki. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt. 3.22 niniejszego Regulaminu.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, w wypadkach rozpoczęcia świadczenia usług, za zgodą klienta, po upływie terminu, o którym mowa powyżej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może przesłać drogą elektroniczną na adres: info@przesylarka.pl.
 

 

§ 4 Zobowiązania Zleceniodawcy

§ 4.1  Nadawca jest w pełni odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie zawartości paczek. Informacje o sposobach pakowania można znaleźć na stronach internetowych wybranych Przewoźników. Firma UPS ma swoje wytyczne odnośnie pakowania - dostępne są na stronie UPS.
 

§ 4.2 Zleceniodawca jest odpowiedzialny za właściwe zaadresowanie przesyłki. W przypadku błędnych lub niepełnych danych w zamówieniu Przewoźnik ani Przesyłarka.pl nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi. 
 

§ 4.3 Po stronie Nadawcy jest weryfikacja i akceptacja Regulaminu przewozu wybranej firmy kurierskiej, o których mowa w  § 2.4, w szczególności w odniesieniu do przewozu rzeczy niedozwolonych. W przypadku odnotowania zabronionych produktów w przesyłce, Przewoźnik lub Urząd Celny ma prawo skonfiskować niedozwoloną zawartość Przesyłki oraz nałożyć dodatkowe opłaty bezpośrednio na Nadawcę. 
 

§ 4.4 Jeżeli przesyłka ulegnie uszkodzeniu, odbiorca musi sporządzić w obecności kuriera protokół szkody - stanowi on podstawę do późniejszych reklamacji. Odbiorca zobowiązany jest zgłosić szkodę kurierowi podczas doręczenia. Kurier powinien wpisać na urządzeniu skanującym "Paczka uszkodzona". W przypadku doręczenia przesyłek w serwisie UPS (poza Polską), protokół szkody może być sporządzony w oddziale UPS, a uszkodzona przesyłka zawrócona do nadawcy. Zleceniodawca zobowiązany jest, po opłaceniu lecz przed planowaną datą doręczenia przesyłki, do poinformowania Odbiorcy o konieczności sprawdzenia przesyłki i wykonania powyżej opisanych czynności w przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki.
 

§ 4.5 Zleceniodawca jest zobowiązany do opłacenia przesyłki według cennika, usługa jest realizowana po otrzymaniu płatności na konto Przesyłarka.pl. W przypadku Przewoźników UPS i FedEx system podaje sugerowaną cenę transportu – cena rzeczywista transportu może się zmienić w zależności od lokalizacji adresów nadania i odbioru oraz wartości przesyłki (do ubezpieczenia). 
 

§ 4.6 Klienci posiadający konto firmowe i korzystający z opcji płatności z odroczonym terminem (kredyt handlowy), zobowiązani są uregulować należności w terminie 7 dni od daty wystawienia FV. W razie bezskuteczności wezwań do zapłaty Przesyłarka może skierować wierzytelność zewnętrznej firmie windykacyjnej i/lub zgłosić dłużnika do KRD. 
 

§ 4.7 Nadana paczka musi być zgodna z danymi podanymi w zamówieniu. Szczególnie dotyczy to wymiarów, wagi oraz zawartości. W przypadku nałożenia przez firmę kurierską dodatkowych opłat na Przesyłarka.pl z tytułu nadwagi paczki, opłata ta zostaje przeniesiona na Nadawcę.


Max. wymiary w usłudze międzynarodowej DPD Classic oraz DPD International Parcel wynoszą: 

 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 31.5 kg,
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 175 cm,
 • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, obliczane według wzoru: 2xH + 2xW + L = max. 300 cm (gdzie: H- wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok).

Max. wymiary w usłudze krajowej DPD Classic wynoszą: 

 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 50 kg;
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 250 cm (przesyłki o najdłuższym boku przekraczającym 175 cm objęte są dodatkową opłatą),
 • suma długości, szerokości oraz wysokości ≤ 300 cm; 
 • w przypadku, gdy waga gabarytowa, liczona według podanego niżej wzoru, przekracza wagę rzeczywistą, cena ustalana jest za wagę gabarytową (naliczana dla paczek/palet o wadze gabarytowej większej niż 41,6 kg)
   
                                                 wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm)     
            waga gabarytowa = ------------------------------------------------------------------------
                                                                                     6000

Palety

Cena za usługę obejmującą paletę ustalana jest w oparciu o wagę gabarytową nie niższą niż 288 kg. W przypadku, gdy waga gabarytowa lub rzeczywista przekracza 288 kg, cena za usługę obejmującą paletę ustalana jest w oparciu o wyższą wagę.
 

Max. wymiary w usłudze międzynarodowej DPD Drop Off: 

 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 20 kg,
 • suma dwóch najdłuższych boków nie może przekroczyć 120 cm;
 • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, obliczane według wzoru: 2xH + 2xW + L = max. 300 cm (gdzie: H- wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok).

z zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do Paczki o wadze rzeczywistej przekraczającej 31,5 kg Zleceniodawca lub działający w jego imieniu nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązani są pomóc Kurierowi przy jej załadunku oraz zapewnić pomoc Odbiorcy przy jej rozładunku;


Przesyłka gabarytowa: w przypadku, gdy waga gabarytowa, liczona według podanego wyżej wzoru, przekracza wagę rzeczywistą, cena ustalana jest za wagę gabarytową (naliczana dla paczek o wadze gabarytowej większej niż 41,6 kg). Wzór: waga gabarytowa = wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm) / 6000.
 

Max. wymiary w usłudze międzynarodowej GLS wynoszą: 

 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 40 kg;
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 200 cm,
 • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, obliczane według wzoru: 2xH + 2xW + L = max. 300 cm (gdzie: H- wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok).

Max. wymiary w usłudze międzynarodowej Parcelforce wynoszą: 

 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 30 kg;
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 150 cm,
 • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, obliczane według wzoru: 2xH + 2xW + L = max. 300 cm (gdzie: H- wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok).

Przesyłka gabarytowa: w przypadku, gdy waga gabarytowa, liczona według podanego niżej wzoru, przekracza wagę rzeczywistą, cena ustalana jest za wagę gabarytową. Wzór: waga gabarytowa = wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm) / 5000. Przesyłki, których waga gabarytowa i/lub waga rzeczywista są większe niż 30 kg, naliczana jest dopłata w wysokości 50 GBP.
 

Max. wymiary w usłudze UPS wynoszą: 

 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 70 kg;
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 270 cm,
 • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 419 cm, obliczane według wzoru: 2xH + 2xW + L = max. 300 cm (gdzie: H- wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok).

Firma UPS stosuje dopłaty dodatkowe za tzw. „Dużą paczkę”, kiedy jej długość oraz obwód [obwód = (2 x szerokość) + (2 x wysokość)] łącznie wynoszą więcej niż 330 cm, ale nie przekraczają maksymalnego rozmiaru UPS wynoszącego 419 cm. W przypadku dużych paczek stosowana jest minimalna waga podlegająca opłacie wynosząca 40 kg.  Ponadto zostanie zastosowana opłata dodatkowa za dużą paczkę w wysokości 160 zł.

 

Paczki o wadze rzeczywistej przekraczającej 70 kg lub o długości przekraczającej 274 cm, lub paczki, których suma długości i obwodu [(2 x szerokość) + (2 x wysokość)] przekracza 419 cm nie będą przyjmowane do transportu. Jeśli paczka taka znajdzie się w systemie małych paczek UPS, to naliczona zostanie dodatkowa opłata - 160 zł. Paczki, których suma długości i obwodu przekracza 419 cm będą podlegać również opłacie dodatkowej za dużą paczkę - 160 zł.

 


Max. wymiary w usłudze InPost Paczkomaty (serwis krajowy): 

 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 25 kg niezależnie od gabarytu i nie ma wpływu na cenę przesyłki. Przesyłka nie może przekroczyć maksymalnych wymiarów z odpowiedniego przedziału Paczkomatu (każdy z przedziałów określa maksymalną wielkość oraz przedział cenowy):

- gabaryt A: 8 x 38 x 64 cm;

- gabaryt B: 19 x 38 x 64 cm;
- gabaryt C: 41 x 38 x 64 cm

 

Max. wymiary w usłudze InPost CrossBorder (serwis międzynarodowy): 

Kategorie Przesyłek Zagranicznych  Maksymalne wymiary Przesyłki wraz z opakowaniem w mm Maksymalna waga Przesyłki w g
Przesyłka Zagraniczna do Paczkomatu nadawana w Paczkomacie, w Punkcie Obsługi Klienta lub u Kuriera 640 x 410 x 380 mm  20000 g
Przesyłka Zagraniczna na adres domowy nadawana w Paczkomacie, Punkcie Obsługi Klienta lub u Kuriera 600 x 400 x 380 mm  25000 g

Max. wymiary w usłudze Geis: 

 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 30 kg;
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 200 cm,
 • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, obliczane według wzoru: 2xH + 2xW + L = max. 300 cm (gdzie: H- wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok).

§ 4.8 Zamawiając transport paczki za pośrednictwem usługi InPost na stronie Przesyłarka.pl przesyłkę można nadać tylko w wybranym Paczkomacie.
 

§ 4.9 Wydrukowanie etykiet w przypadku usług wskazanych w pkt. 3.15.

 

§ 5 Zobowiązania Przesyłarka.pl

§ 5.1 Przesyłarka.pl dołoży należytej staranności do zapewnienia poprawności działania serwisu, oraz możliwości ciągłego składania zamówień na przesyłki kurierskie. 
 
§ 5.2 Serwis Przesyłarka.pl odpowiedzialny jest za poprawne przekazanie danych zamówienia do odpowiedniego Przewoźnika.
 
§ 5.3 Przesyłarka.pl zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych Zleceniodawców, Nadawców i Odbiorców. 
 
§ 5.4 Z zastrzeżeniem § 5.7, Przesyłarka.pl nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani finansowej za nienależyte wykonanie usług kurierskich lub niedopełnienie obowiązków przez Przewoźników, Nadawców oraz za wynikłe pośrednie lub bezpośrednie szkody.  
 
§ 5.5 Za wszelkie kwestie związane z roszczeniami odszkodowawczymi w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usług kurierskich odpowiedzialny jest Przewoźnik (DPD, GLS, FedEx, InPost, Geis, UPS,). Przesyłarka.pl nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia czy zagubienie przesyłki.
 
§ 5.6 Przesyłarka.pl prowadzi na rzecz Zleceniodawcy proces reklamacji dotyczący usług kurierskich udzielając merytorycznego wsparcia i reprezentując interesy Zleceniodawcy. 
 

§ 5.7  Efero Transport LTD oraz Efero sp. z o.o. sp.k. ponoszą odpowiedzialność za wszystkie reklamacje dotyczące płatności (t.j. ang.Chargeback), niezależnie od tego, co było powodem złożenia takiej reklamacji przez użytkownika karty płatniczej. Efero Transport LTD oraz Efero sp. z o.o. sp.k. ponoszą także ciężar transakcji zwrotów dokonanych na rzecz użytkowników kart płatniczych. Reklamacje płatności prosimy przesyłać drogą mailową na adres: info@przesylarka.pl lub listownie na adres wskazany w sekcji kontakt.

Reklamacja płatności powinna zawierać: imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, numer zamówienia, datę transakcji oraz kwotę transakcji. Zasadaność reklamacji płatności jest rozpatrywana przez organizację kartową na podstawie Regulacji Kartowych oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 6 Ubezpieczenie przesyłek

§ 6.1 Nadawca jest w pełni odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie zawartości paczek - w tym pod żadnym pozorem nie wolno łączyć ze sobą kilku paczek oraz należy zapakować je w taki sposób, aby ich otwarcie było niemożliwe bez pozostawienia widocznych śladów. W przypadku nieadekwatnego zabezpieczenia przesyłki i jej zawartości do transportu drogowego, Przewoźnik ma prawo zrzec się odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia. Nadawca jest zobowiązany zapoznać się i zastosować się do zasad bezpiecznego pakowania przesyłek przed nadaniem ich do transportu:

 

Paczka  – skorzystaj z solidnego kartonu, który ma odpowiednią grubość i wytrzymałość. Nie używaj opakowań wtórnych - są one osłabione i mogą ulec uszkodzeniu w transporcie. Zabezpiecz paczkę silną taśmą klejącą, która nie odpadnie w trakcie transportu. Wypełnij karton po brzegi np. zmiętą gazetą, aby zabezpieczyć zawartość i usztywnić opakowanie. W żadnym wypadku nie łącz dwóch przesyłek w jedną (np. poprzez doklejenie dodatkowego pudełka do powierzchni przesyłki) - w takim przypadku poszukaj odpowiednio dużego kartonu, aby przesyłka była wysyłana jako całość. Przewoźnik może zrzec się odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia na podstawie nieodpowiedniego zabezpieczenia przesyłki. Pamiętaj, aby nie owijać paczki sznurkiem. Przesyłki przechodzą przez automatyczne sortownie, w których sznurek może zahaczyć się o jedną z maszyn.
 
Bagaż / Torba  – Bagaż/Torba – nie wszystkie firmy kurierskie przyjmują walizki, plecaki czy torby bez dodatkowego opakowania. W usłudze DPD czy UPS walizki, torby i bagaże powinny być spakowane w karton i odpowiednio zabezpieczone do transportu. 

Wysyłając bagaż/ torbę pamiętaj, aby dokładnie owinąć torbę folią stretch (folia dostępna m.in. w sklepach B&Q, HomeBase, Amazon, Castorama, Leroy Merlin‎, OBI, Allegro). Należy owinąć wszystkie wystające części bagażu takie jak rączki i kółeczka. Folię stretch może zastąpić zwykła folia spożywcza – jej materiał również charakteryzuje się wysoką przylepnością. Współpracujący z nami przewoźnicy nie ponoszą odpowiedzialności za opakowanie, a za jego zawartość. Torba lub plecak są traktowane jako opakowanie. Ponadto od materiału torby/walizki, niezabezpieczonej folią stretch, może odkleić się list przewozowy. W takim przypadku przesyłka może zaginąć w automatycznych sortowniach firm kurierskich. Ze względu na właściwości toreb podróżnych, nie zalecamy pakowania do nich delikatnych przedmiotów, które mogą ulec uszkodzeniu w trakcie transportu, przeładunku oraz w automatycznych sortowniach. W takich przypadkach firmy ubezpieczeniowe mogą nie uznać reklamacji, powołując się na nieadekwatne zabezpieczenie przewożonych przedmiotów. Pamiętaj, że wiele firm kurierskich nie przyjmuje walizek czy toreb do transportu kurierskiego - są to m. in. DPD czy UPS.

 
Wózki dziecięce, rowery i inne  – muszą być zapakowane w oryginalny lub odpowiadający ich wymiarom wytrzymały karton. Musi on być zabezpieczony silną taśmą klejącą lub/i folią.
 
W paczce jest coś delikatnego? Korzystaj tylko z bardzo wysokiej jakości, wytrzymałego kartonu. Oklej lub opisz go ostrzeżeniami, np.: Ostrożnie / Fragile itp. Szkło, porcelanę i inne delikatne przedmioty należy dokładnie zabezpieczyć np. folią bąbelkową i zapakować w osobne pudełka - tak, jak w przypadku fabrycznie zapakowanych zestawów zakupionych w sklepie. Karton należy dokładnie wypełnić np. zmiętą gazetą, aby przedmioty nie obijały się o siebie - dodatkowo usztywni to przesyłkę oraz zapewni amortyzację. Przedmioty te wysyłane są na Twoje ryzyko. Paczki zawsze trafiają do mechanicznej sortowni, a nasi przewoźnicy nie ponoszą odpowiedzialności lub ponoszą tylko ograniczoną odpowiedzialność za ich uszkodzenia. Zapoznaj się z regulaminem wybranego przewoźnika przed nadaniem tego typu przedmiotów.
UWAGA : Firma kurierska UPS nie przyjmuje do transportu telewizorów powyżej 32".
 
Wysyłasz delikatny sprzęt? Przeczytaj powyższy punkt i dodatkowo pamiętaj, aby wysyłać go w oryginalnym opakowaniu lub takim, które odzwierciedla dokładnie jego właściwości. Karton powinien być wytrzymały, boki urządzeń zabezpieczone obiciami styropianowymi, a wszelkie puste miejsca wypełnij folią bąbelkową lub zmiętą gazetą. Jeśli jest to monitor lub telewizor zabezpiecz dodatkowo jego ekran - np. grubym kocem. Pamiętaj, że paczki są przeładowywane i ocierają się o inne przesyłki w ogromnych sortowniach. Nieprawidłowo zabezpieczone przedmioty do tego rodzaju transportu mogą wówczas ulec uszkodzeniu.

Firma UPS ma swoje wytyczne odnośnie pakowania - dostępne są na stronie UPS.
 
Adresowanie – każda przesyłka musi być czytelnie i trwale zaopatrzona w adresy nadawcy i odbiorcy, a więc w imię i nazwisko, ulicę, miasto włącznie z kodem pocztowym i kraj. Po zakończeniu procesu płatności otrzymasz e-mail zawierający poprawnie zapisane dane adresowe. Zalecamy ich wydrukowanie oraz umieszczenie w przezroczystej koszulce przytwierdzonej bezpiecznie do paczki.

 

§ 6.2 Nadawca jest odpowiedzialny za dokładne i rzetelne opisanie zawartości przesyłki, jej wartości, oraz za upewnienie się czy przesyłane dobra są zgodne z regulaminem danego Przewoźnika. Ubezpieczeniu podlegają jedynie przedmioty zawarte w opisie zamówienia (zakładając zgodność z regulaminem Przewoźnika). Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy, które nie zostały wypisane w opisie zawartości Przesyłki.

 

§ 6.3 Nie wszystkie przedmioty podlegają ubezpieczeniu – szczegóły znajdziesz w regulaminach każdego z Przewoźników.

§ 6.4 Każdy z Przewoźników oferuje osobne warunki ubezpieczenia przesyłek – zapoznaj się z regulaminem każdego z nich przed nadaniem paczki:

 

§ 6.5 Za wszelkie kwestie związane z roszczeniami odszkodowawczymi dotyczącymi usług kurierskich odpowiedzialny jest Przewoźnik (np. DPD, GLS, InPost, FedEx, Geis). Przesyłarka.pl nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia czy zagubienie przesyłki. Wartość ubezpieczenia odpowiada rzeczywistej wartości przesyłanych przedmiotów. Wymagane jest potwierdzenie rzeczywistej wartości w postaci faktury, paragonu, wyciągu z konta lub wyciągu z historii zakupów internetowych

 

§ 6.6 Przedmioty szklane lub zawierające elementy szklane wysyłane są na odpowiedzialność nadawcy, kurierzy mogą odmówić poniesienia odpowiedzialności za tego typu zawartość, jeśli nie została ona adekwatnie zabezpieczona do transportu. Prosimy pamiętać, że każda paczka trafia do automatycznej sortowni i jest kilkukrotnie przeładowywana.

 

§ 6.7 Za złożenie reklamacji w wybranej przez siebie firmie kurierskiej odpowiedzialny jest Zleceniodawca, który dokonuje tej czynności przez Przesyłarkę. Konsultanci Przesyłarka.pl udzielą wszelkiej pomocy w ramach procedury reklamacyjnej.

 

§ 7 Reklamacje, pomoc i zwroty

§ 7.1 Przesyłarka.pl służy pełną pomocą przy składaniu reklamacji, jednak pełna odpowiedzialność za wypłacenie świadczeń związanych z ewentualnym uszkodzeniem dóbr lub niewykonaniem usługi leży po stronie Przewoźnika.

 

§ 7.2 Proces oraz warunki reklamacji usług są określone osobno dla każdego z Przewoźników:

§ 7.3 Pamiętaj, aby przed podpisaniem zaświadczenia odbioru paczki sprawdzić jej stan oraz zawartość. Niektórzy Przewoźnicy mogą zrzec się odpowiedzialności w przypadku, gdy klient nie zweryfikuje przy kurierze stanu przesłanych towarów.

 

§ 7.4 Serwis Przesyłarka nie udziela żadnych gwarancji w sposób jednoznaczny ani domniemany oraz nie ponosi odpowiedzialności za wynik procesu reklamacyjnego prowadzonego przez Przewoźnika/ Partnera.

 

§ 7.5 Wynik procesu reklamacji jest w pełni zależny od firmy kurierskiej oraz jej towarzystwa ubezpieczeniowego. Przesyłarka.pl nie ma bezpośredniego wpływu na wynik procesu uzyskiwania odszkodowania.

 

§ 7.6 Efero Transport LTD oraz Efero sp. z o.o. sp.k. ponoszą odpowiedzialność za reklamacje i zwroty dotyczące płatności dokonywanych za pomocą kart płatniczych. Reklamacje płatności prosimy przesyłać drogą mailową na adres: info@przesylarka.pl lub listownie na adres wskazany w sekcji kontakt. Reklamacja płatności powinna zawierać: imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, numer zamówienia, datę transakcji oraz kwotę transakcji. Zasadaność reklamacji płatności jest rozpatrywana przez organizację kartową na podstawie Regulacji Kartowych oraz powszechnie obowiązujacych przepisów prawa.
 

§ 7.7 Klienci korzystający z kredytu handlowego, którzy prowadzą proces reklamacji, zobowiazani są do uregulowania płatności za zamówienia złożone w serwisie Przesyłarka.pl, w terminie 7 dni od daty wystawienia FV. Zwrot środków za pozytywne rozstrzygnięcie reklamacji przez firmę kurierską następuje w osobnym rozliczeniu.

§ 7.8 W przypadku powstania szkody po stronie Zleceniodawcy, związanej z wykonywaniem usługi kurierskiej, w celu umożliwienia dochodzenia roszczeń przez Zleceniodawcę bezpośrednio od Partnera, Przesyłarka.pl dokona na rzecz Zleceniodawcy, po uprzedniej pisemnej zgodzie Partnera, nieodpłatnej i pisemnej cesji uprawnień nadawcy wobec Partnera. Na podstawie umowy cesji Zleceniodawca będzie uprawniony do dochodzenia od tego Partnera roszczeń wynikających z wykonania usługi kurierskiej. W celu uzyskania cesji Zleceniodawca zobowiązany jest do złożenia wniosku o cesję drogą elektroniczną na adres info@przesylarka.pl w terminie do 7 dni od odmownej decyzji uznania roszczeń reklamacyjnych przez Przewoźnika. O decyzji o uzyskaniu lub nieuzyskaniu cesji, Przesyłarka.pl poinformuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku od Zleceniodawcy. Przesyłarka.pl zastrzega jednak, że decyzja o cesji zależna jest od Przewoźnika/ Partnera.
 

§ 7.9 Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wysyłanie paczek z Przesyłarka.pl było w pełni intuicyjne. Jeśli jednak natrafisz na trudności, masz dodatkowe pytania lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

 

§ 8 Towary zakazane i wyłączone z transportu

§ 8.1 Każdy z Przewoźników oferujących usługi na stronie Przesyłarka.pl posiada listę rzeczy zakazanych w transporcie drogowym - dokładna lista przedmiotów znajduje się w Regulaminach poszczególnych firm kurierskich (patrz § 2.4).

§ 8.2 W przypadku zidentyfikowania w przesyłce towarów zabronionych, firma kurierska ma prawo nałożyć karę na Zleceniodawcę. Odpowiedzialność za nadanie przedmiotów zakazanych ponosi Zleceniodawca, a nie Przesyłarka.pl.
§ 8.3 Lista przedmiotów najczęściej zakazanych w transporcie obejmuje:

rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, fajerwerki;
broń i jej części, amunicję;
narkotyki, leki lub środki psychotropowe, próbki medyczne;
krew;
żywe rośliny i zwierzęta;
wyroby tytoniowe w jakiejkolwiek ilości;
alkohol w jakiejkolwiek ilości;
futra, skóry
kamizelki kuloodporne;
zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;
żywność (np. słodycze, mięso, artykuły spożywcze, słoiki lub opakowania zawierające ciecze);
produkty pochodzenia zwierzęcego;
substancje płynne, w tym między innymi: farby, kleje, oleje, zbiorniki, beczki, substancje ADR, żywność, środki czystości;
kosmetyki płynne;
części samochodowe, w tym między innymi: silniki, akumulatory, skrzynie biegów, napinacze pasów bezpieczeństwa, poduszki powietrzne;
tablice rejestracyjne;
skutery oraz quady;
sprzęt i materiały budowlane;
drzwi, okna, meble;
zawiera akwaria;
przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
przesyłka, ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi spedycyjnej i dokonanie przewozu przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;
 dzieła sztuki, antyki (obrazy, rzeźby, figurki), kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie;
biżuterię, w tym zagarki złote lub srebrne;
waluty, karty kredytowe lub płatnicze, zbywalne papiery wartościowe, banderole, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;
paszporty;
przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki;
pornografię;
przewóz przesyłki jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa;
przesyłka zaklasyfikowana jest jako materiał lub towar niebezpieczny, artykuł, którego transport jest niedozwolony lub ograniczony przez IATA, ICAO lub organy administracji publicznej;

§ 9 Zabezpieczenie roszczeń i likwidacja przesyłek - Prawo Przewozowe

Art. 57.
1.
Przewoźnikowi przysługuje prawo zastawu na przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy przewozu, z wyjątkiem przesyłek organów władzy i administracji państwowej oraz organów wymiaru sprawiedliwości i ścigania.
2. Prawo zastawu może być wykonywane, dopóki przesyłka znajduje się u przewoźnika lub u osoby, która ją dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać na podstawie dokumentów.
 
Art. 58.
1. Przewoźnik likwiduje przesyłkę w razie:
1) braku wykonalnych wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie lub wydaniu przesyłki;
2) zaginięcia dokumentów przewozowych i braku możliwości ustalenia osoby uprawnionej do rozporządzania przesyłką.
 
2. Likwidacji przesyłki dokonuje się w drodze:
1) sprzedaży;
2) nieodpłatnego przekazania właściwej jednostce organizacyjnej;
3) zniszczenia.
 
3. Przewoźnik przystępuje do likwidacji:
1) niezwłocznie po upływie terminu odbioru żywych zwierząt, rzeczy niebezpiecznych lub łatwo ulegających zepsuciu;
2) w pozostałych wypadkach – po upływie 30 dni od terminu odbioru przesyłki, nie wcześniej jednak niż po upływie 10 dni od dnia zawiadomienia uprawnionego o zamierzonej likwidacji przesyłki.
 
4. Jeżeli nie ma możliwości przechowania przesyłki albo przechowanie pociąga za sobą koszty zbyt wysokie w stosunku do wartości przesyłki, przewoźnik może przystąpić do likwidacji przesyłki przed upływem terminów określonych w ust. 3 pkt 2.
 
5. Jeżeli przesyłkę sprzedano, uzyskaną kwotę oddaje się uprawnionemu po potrąceniu należności przewoźnika. Jeżeli należności przewoźnika przewyższają kwotę uzyskaną, różnicę pokrywa uprawniony. Przy obliczaniu różnicy nie uwzględnia się należności powstałych z przyczyn niezależnych od uprawnionego.
 
6. Sposób likwidacji i wartość przesyłki ustala komisja powołana przez przewoźnika. Jeżeli nie ustalono ceny bądź gdy przesyłka zawiera rzeczy niepełnowartościowe, komisja ustala wartość likwidowanej przesyłki w sposób szacunkowy, w razie potrzeby przy udziale rzeczoznawcy.
 
7. Do likwidacji przesyłek mają odpowiednie zastosowanie przepisy o rzeczach znalezionych.
 

§ 10 Przesyłki niestandardowe - definicje

Poniżej przedstawiamy warunki klasyfikacji paczek jako niestandardowe w poszczególnych firmach kurierskich. Jeżeli paczka zostanie zakwalifikowana przez Przewoźnika jako niestandardowa, a opcja taka nie została oznaczona w formularzu zamówienia, Przesyłarka ma prawo żądać dopłaty od Nadawcy lub Odbiorcy przesyłki zgodnie z cenami wskazanymi w § 3.21.


§ 10.1 DPD Polska - przesyłki krajowe:

 • Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym: np. tuby, bębny, beczki itp.;
 • Paczka o nieregularnych kształtach, w tym przesyłki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach;
 • Paczka owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze;
 • Opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi;
 • Najdłuższy bok przekracza 175 cm.
 • Paczka składająca się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy;
 • Koperty, które nie są zapakowane w opakowania firmowe DPD Polska.
 
§ 10.2 UPS
 • Przedmioty opakowane w zewnętrzne kontenery wysyłkowe wykonane z metalu lub drewna;
 • Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym: np. tuby, bębny, beczki itp., które nie są całkowicie zamknięte w opakowaniu zewnętrznym z tektury falistej;
 • Przedmioty o kształcie okrągłym, cylindrycznym, owalnym, o nieregularnych kształtach, z wystającymi elementami lub z lepką powierzchnią, uniemożliwiające swobodne zsuwanie się (np. z gumy itp.);
 • Przedmioty, których zawartość stanowią luźne, ciężkie elementy lub płyny (w tym chemikalia);
 • Paczki, których dłuższy bok przekracza 150 cm lub drugi dłuższy bok przekracza 76 cm;
 • Paczki których waga rzeczywista jest większa niż 32 kg;
 • Przesyłki, w których średnia waga paczki w przesyłce przekracza 32 kg i waga każdej paczki nie jest określona w dokumencie źródłowym lub w automatycznym systemie wysyłkowym UPS;
 • UPS zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za dodatkową obsługę dla każdej paczki, która w ocenie UPS wymaga specjalnej obsługi.
§ 10.3 GEIS
 • 80 cm szerokość x 60 cm wysokość x 200 cm długość, a jej krawędzie mogą obejmować elementy o nieregularnym, okrągłym, cylindrycznym, owalnym kształcie lub wystające poza jej obrys, a masa brutto paczki mieści się w przedziale do 50 kg.

  Przedmiotem paczki niestandardowej mogą być rzeczy, które:
 •  zawierają luźne lub ciężkie elementy;
 •  mają nierównomiernie rozłożoną masę;
 •  umieszczone są w luźnym opakowaniu;
 •  składająca się z kilku połączonych ze sobą opakowań.
§ 10.4 GLS
 • Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym: np. tuby, bębny, beczki itp.;
 • Paczka o nieregularnych kształtach, w tym przesyłki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach;
 • Paczka owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze;
 • Opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi;
 • Paczka której najdłuższy bok przekracza 200 cm;
 • Paczki, których gabaryty nie pozwalają na transport taśmociągiem i wymagają ręcznej obsługi.

§ 11 Polityka prywatności

§ 11.1 Efero Transport Ltd oraz Efero Sp.z o.o. sp.k. są administratorem danych osobowych użytkowników i adresatów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Data Protection Act 1998 oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dane osobowe są przetwarzane przez Efero Transport Ltd oraz Efero Sp. z o.o. sp.k. zgodnie z przepisami Data Protection Act 1998 oraz zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. Zm). Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania usługi pośrednictwa kurierskiego oraz na przesłanie drogą elektroniczną informacji handlowych i/lub marketingowych na temat usług Przesyłarka.pl.

 

§ 11.2 Jeśli skorzystałeś z usług Przesyłarka.pl możesz sporadycznie otrzymać od nas informacje o bieżących promocjach. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu wiadomości. Będziesz jednak nadal otrzymywać powiadomienia dotyczące zamówionych usług.

 

§ 11.3 W trakcie składania pierwszego zamówienia stworzone zostanie twoje konto użytkownika. Wśród pobieranych i zapisywanych przez nas w momencie składania zamówienia informacji znajdują się:

 • imię i nazwisko,
 • adresy,
 • numery telefonów,
 • adresy e-mail.

§ 11.4 Żadne dane zebrane przez Przesyłarka.pl nie zostaną udostępnione osobom trzecim bez wyraźnej zgody ich właściciela poza partnerami Serwisu lub na wyraźne wezwanie organów sądowych, policyjnych, śledczych.

 

§ 11.5 Wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane w celach zapewnienia bezpieczeństwa i szkoleniowych i przetrzymywane są zgodnie z wytycznymi Data Protection Act 1998 i regulacjami ICO.

 

§ 11.6 W każdej chwili masz prawo do wglądu do przechowywanych przez nas danych, ich modyfikacji lub usunięcia.

 

§ 11.7 Strona korzysta z "cookies" zapisywanych w przeglądarce w celach: świadczenia usług, statystycznych i reklamowych. Możesz je w każdej chwili wyłączyć, jednak niemożliwe stanie się wówczas skorzystanie z usług serwisu Przesyłarka.pl.