Regulamin

§ 1 Zasady ogólne Przesyłarka.pl

§ 1.1 Firma Efero Transport Ltd z siedzibą przy 24 York Place, EH1 3EP w Edynburgu jest właścicielem marki Przesyłarka.pl. Nazwy te w regulaminach stosowane są zamiennie, jak i nazywane serwisem.

 

§ 1.2 Poniższy regulamin określa warunki wykonania usług serwisu Przesyłarka.pl pośredniczącego pomiędzy firmami kurierskimi zwanymi Przewoźnikami a jej klientami zwanymi Zleceniodawcami, Nadawcami oraz Odbiorcami.

 

§ 1.3 Za wykonanie usług spedycyjnych w pełni odpowiadają Przewoźnicy.

 

§ 1.4 Przesyłarka.pl nie świadczy usług transportowych i nie jest firmą kurierską. Jest serwisem brokerskim, przez który można zakupić usługi firm kurierskich, takich jak m.in. DPD, FedEx, TNT.

 

§ 1.5 System zamawiania przesyłek został zaprojektowany tak, aby zamówienie odbywało się z minimalnym udziałem zespołu Przesyłarka.pl. Upewnij się, że podane przez Ciebie szczegóły dotyczące paczki są zgodne z prawdą – m.in. jej wymiary, waga oraz opis zawartości. W przypadku innych prawdziwych wymiarów, wagi czy zawartości paczki, klient jest w pełni odpowiedzialny za dodatkowe opłaty, jakimi Przesyłarka.pl zostanie obciążona przez firmy kurierskie.

 

§ 1.6 Z serwisu Przesyłarka.pl mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 

§ 1.7 Niniejsze warunki oraz regulaminy naszych Przewoźników w żaden sposób nie naruszają Twoich praw w rozumieniu Unfair Contract Terms Act 1977.

 

§ 1.8 W rozumieniu niniejszego regulaminu oraz regulaminów Przewoźników dni robocze wykluczają soboty, niedziele i święta wolne od pracy w państwach, w których wykonywana jest usługa.

 

§ 1.9 Przesyłarka.pl zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności prawnej i finansowej za szkodliwe działania lub nienależyte wykonanie usług lub niedopełnienie obowiązków przez Przewoźników oraz Nadawców oraz za wynikłe pośrednie lub bezpośrednie szkody.

 

§ 1.10 Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Przesyłarka.pl oraz regulaminu wybranego Przewoźnika (patrz § 2.4).

 

§ 2 Przewoźnicy

§ 2.1 Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyselekcjonować tylko najlepszych Przewoźników.

 

§ 2.2 Przy składaniu zamówienia nasz system dostosowuje ceny do podanych parametrów paczki. Jeśli istnieje taka możliwość, zawsze sugerujemy najtańszą opcję jej nadania.

 

§ 2.3 Niektórzy z naszych Przewoźników oferują dodatkowe korzyści, takie jak np. dostarczenie przesyłki następnego dnia. Zapoznaj się dokładnie z korzyściami każdej z podanych opcji.

 

§ 2.4 Zapoznaj się również z regulaminami naszych partnerów. Pamiętaj, że składając zamówienie akceptujesz zawarte w nich warunki:

§ 2.5 Jeżeli Twoje zamówienie dotyczy: przeprowadzki, transportu palet, transportu gabarytowego lub transportu pojazdu zapoznaj się z naszym Regulaminem usługi przeprowadzek, przesyłek gabarytowych i transportu pojazdów.

 

§ 3 Składanie zamówienia

§ 3.1 Składanie zamówienia rozpoczyna się od wybrania kierunku, w którym ma zostać wysłana paczka oraz od podania wymiarów oraz wagi wysyłanej paczki lub paczek.

 

§ 3.2 Za jednym razem możesz wysłać więcej niż jedną paczkę – wystarczy, że klikniesz w opcję "Dodaj paczkę" lub "Dodaj taką samą paczkę".

 

§ 3.3 Po określeniu parametrów paczki / paczek zostaniesz przeniesiony na ekran wyboru przewoźnika oraz usługi. Jeśli paczka nieznacznie przekracza ograniczenia tańszego przewoźnika zostaniesz o tym poinformowany. W przypadku wysyłania dwóch paczek o różnej wadze zalecamy wysłanie ich osobno, korzystając z usług różnych przewoźników. Pamiętaj, że podane terminy doręczeń są przeciętnymi terminami tranzytu paczek, a nie gwarantowanymi czasami dostarczenia paczki. Wyjątkiem są usługi FedEx International Priority oraz TNT Express.

 

§ 3.4 Na kolejnym etapie upewnij się, że podane przez ciebie dane adresowe są w pełni poprawne i zgodne z adresem w bazie danych Royal Mail. Możesz to sprawdzić wpisując swój kod pocztowy tutaj. W przypadku błędnych lub niepełnych danych Przewoźnik ani Przesyłarka.pl nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi.

 

§ 3.5 Na Twój adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia oraz dane pozwalające na zalogowanie się do twojego konta w serwisie Przesyłarka.pl. Część Twoich danych zostanie przechowana do przyszłych zamówień. W każdej chwili możesz je modyfikować logując się do swojego konta.

 

§ 3.7 Wybierz czas odbioru paczki oraz, w przypadku niektórych Przewoźników, preferowany termin jej doręczenia. Część Przewoźników nie gwarantuje dokładnych godzin odbioru lub dostawy paczek, a jedynie pozwala na określenie przedziału czasowego, w którym można spodziewać się kuriera. Pamiętaj, że DPD odbiera paczki w podanych godzinach i nie ma możliwości zamówienia kuriera na konkretną godzinę. Kurierzy DPD nie są w stanie skontaktować się z Nadawcą / Odbiorcą telefonicznie przed odbiorem lub dostawą Paczki. W dzień odbioru przesyłki można poznać godziny odbioru kontaktując się z firmą DPD zgodnie z instrukcjami, jakie otrzymasz e-mailem. Pamiętaj, że Przewoźnicy nie gwarantują odbioru paczki w wybranym terminie, natomiast ponad 95% przesyłek jest odbieranych w wyznaczonym terminie.

 

§ 3.8 Pamiętaj, aby dokładnie opisać zawartość paczki oraz upewnić się, że zawarte w niej przedmioty są zgodne z regulaminem danego Przewoźnika. Traktowanie paczki niezgodnej z warunkami przewozu jest opisane w regulaminie wybranego PrzewoźnikaPrzesyłarka.pl nie ponosi odpowiedzialności prawnej za złamanie zasad Przewoźnika przez Nadawcę. Wysyłając przedmioty niezgodne z zasadami danego Przewoźnika, Nadawca ponosi pełną odpowidzialność karno-prawną oraz finansową - w tym za jakiekolwiek dopłaty, jakimi zostanie obciążony serwis Przesyłarka.pl

 

§ 3.9 Określ przybliżoną wartość przedmiotów znajdujących się w przesyłce. Każdy z przewoźników oferuje ubezpieczenie przesyłki. Zapoznaj się z regulaminem wybranego Przewoźnika, aby dowiedzieć się więcej.

 

§ 3.10 Dodaj informacje, które mogą być ważne dla Przewoźnika. Jeśli paczkę wysyłasz z Wielkiej Brytanii i informacja dotyczy odbioru przesyłki na terenie UK opisz problem w języku angielskim. Jeśli kwestia dotyczy odbiorcy w Polsce, dodaj informację w języku polskim, np.:

 • Entry phone isn’t working, please call X to gain entry (domofon nie działa, proszę zadzwonić pod numer telefonu X aby uzyskać dostęp); lub:
 • Odbiorca jest osobą niedosłyszącą.

§ 3.11 Upewnij się, że wszystkie dane są poprawne i zaakceptuj warunki dot. zawartości przesyłki.

 

§ 3.12 Przed wysłaniem przesyłki musisz zapoznać się i zgodzić się z regulaminem Przesyłarka.pl oraz regulaminem Przewoźnika.

 

§ 3.13 Wybierz formę płatności:

 1. Płatność kartą w funtach brytyjskich (GBP) – obsługujemy wszystkie popularne karty debetowe oraz kredytowe, w tym Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro czy American Express.
 2. Płatność kartą w złotówkach (PLN),
 3. Płatność przez system PayPal:
  1. W przypadku płatności za pomocą eCheque realizacja transakcji może zająć do 5 dni roboczych. W takich przypadkach Przewoźnik nie będzie mógł odebrać przesyłki do momentu realizacji transakcji.
 4. Transfer bankowy – po wybraniu tej opcji zostaniesz przeniesiony na ekran zawierający informacje o numerze konta, na które należy wpłacić należność za przesyłkę - w tytule należy podać numer zamówienia. W przypadku wybrania tej opcji płatności termin odebrania paczki zależy od terminu otrzymania przez nas wpłaty oraz jej identyfikacji przez bank RBS (Wielka Brytania) lub PKO BP (Polska). Po jej dokonaniu możesz się z nami skontaktować w celu przyspieszenia procesu akcetacji zamówienia. Pamiętaj, aby podać swój numer zamówienia.

 

§ 3.14 Płatności kartami dokonywane są przez bezpieczny system obsługiwany przez firmę PayPal.

 

§ 3.15 Płatności kartami dokonywać mogą jedynie osoby upoważnione do posługiwania się daną kartą.

 

§ 3.16 Po dokonaniu płatności na Twój adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zapłaty oraz złożenia zamówienia.

 

§ 3.17 Po tym, jak kurier odbierze przesyłkę zostanie jej nadany numer pozwalający na śledzenie jej położenia. Zostanie on wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

 

§ 3.18 W przypadku przesyłek FedEx oraz TNT może być wymagana dopłata w przypadku odbioru spoza standardowych stref.

 

§ 3.19 Wysyłając paczki do różnych Odbiorców Nadawca jest w pełni odpowiedzialny za werbalne przekazanie kurierowi informacji pozwalających na przyklejenie poprawnych listów przewozowych do odpowiednich paczek. W przeciwnym wypadku, jeśli przesyłki zostaną błędnie doręczone, Przewoźnik oraz Przesyłarka.pl nie biorą odpowiedzialności za ich ponowne nadanie.

 

§ 3.20 W przypadku, gdy waga lub wymiary paczki okażą się niezgodne z informacjami podanymi w momencie składania zamówienia lub Zleceniodawca błędnie poinformuje Przewoźnika o rodzaju wybranej usługi, Przesyłarka.pl zastrzega sobie prawo do zażądania dopłaty, a Zleceniodawca zobowiązuje się do uregulowania dopłaty w ciągu 14 dni od otrzymania faktury. Żądanie dopłaty w dowolnym terminie po doręczeniu przesyłki:

 • W przypadku usługi "DPD Classic" dopłata za nadwagę wynosi £25.00.
 • W przypadku usług firm FedEx oraz TNT wysokość dopłaty zależy od wagi rzeczywistej przesyłki.

W przypadku braku uzyskania opłaty od Zleceniodawcy, serwis Przesyłarka.pl zastrzega sobie prawo przekazania sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej, doliczając opłatę administracyjną w wysokości £10.00. Firma windykacyjna może wystąpić na drogę sądową w przypadku braku otrzymania zapłaty.

 

§ 4 Ubezpieczenie przesyłek

§ 4.1 Nadawca jest w pełni odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie zawartości paczek - w tym pod żadnym pozorem nie wolno łączyć ze sobą kilku paczek oraz należy zapakować je w taki sposób, aby ich otwarcie było niemożliwe bez pozostawienia widocznych śladów. W przypadku nieadekwatnego zabezpieczenia przesyłki i jej zawartości do transportu drogowego, Przewoźnik ma prawo zrzec się odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia. Nadawca jest zobowiązany zapoznać się i zastosować się do zasad bezpiecznego pakowania przesyłek przed nadaniem ich do transportu:

 

Paczka  – skorzystaj z solidnego kartonu, który ma odpowiednią grubość i wytrzymałość. Nie używaj opakowań wtórnych - są one osłabione i mogą ulec uszkodzeniu w transporcie. Zabezpiecz paczkę silną taśmą klejącą, która nie odpadnie w trakcie transportu. Wypełnij karton po brzegi np. zmiętą gazetą, aby zabezpieczyć zawartość i usztywnić opakowanie. W żadnym wypadku nie łącz dwóch przesyłek w jedną (np. poprzez doklejenie dodatkowego pudełka do powierzchni przesyłki) - w takim przypadku poszukaj odpowiednio dużego kartonu, aby przesyłka była wysyłana jako całość. Przewoźnik może zrzec się odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia na podstawie nieodpowiedniego zabezpieczenia przesyłki. Pamiętaj, aby nie owijać paczki sznurkiem. Przesyłki przechodzą przez automatyczne sortownie, w których sznurek może zahaczyć się o jedną z maszyn.
 
Bagaż / Torba  – pamiętaj, aby dokładnie owinąć torbę folią stretch (dostępna m.in. w sklepach B&Q, HomeBase lub Amazon). Współpracujący z nami przewoźnicy, nie ponoszą odpowiedzialności za opakowanie, a za jego zawartość. Torba lub plecak są traktowane jako opakowanie. Ponadto, od torby mogą odkleić się informacje o Odbiorcy oraz list przewozowy. W takim przypadku przesyłka może zaginąć w automatycznych sortowniach współpracujących z nami firm kurierskich. Ze względu na właściwości toreb podróżnych nie zalecamy pakowania do nich delikatnych przedmiotów, które mogą ulec uszkodzeniu w trakcie transportu, przeładunku oraz w automatycznych sortowniach. W takich przypadkach firmy ubezpieczeniowe mogą nie uznać reklamacji powołując się na nieadekwatne zabezpieczenie przewożonych przedmiotów.
 
Wózki dziecięce, rowery i inne  – muszą być zapakowane w oryginalny lub odpowiadający ich wymiarom wytrzymały karton. Musi on być zabezpieczony silną taśmą klejącą lub/i folią.
 
W paczce jest coś delikatnego? Korzystaj tylko z bardzo wysokiej jakości, wytrzymałego kartonu. Oklej lub opisz go ostrzeżeniami, np.: Ostrożnie / Fragile itp. Szkło, porcelanę i inne delikatne przedmioty należy dokładnie zabezpieczyć np. folią bąbelkową i zapakować w osobne pudełka - tak, jak w przypadku fabrycznie zapakowanych zestawów zakupionych w sklepie. Karton należy dokładnie wypełnić np. zmiętą gazetą, aby przedmioty nie obijały się o siebie - dodatkowo usztywni to przesyłkę oraz zapewni amortyzację. Przedmioty te wysyłane są na Twoje ryzyko. Paczki zawsze trafiają do mechanicznej sortowni, a nasi przewoźnicy nie ponoszą odpowiedzialności lub ponoszą tylko ograniczoną odpowiedzialność za ich uszkodzenia. Zapoznaj się z regulaminem wybranego przewoźnika przed nadaniem tego typu przedmiotów.
 
Wysyłasz delikatny sprzęt? Przeczytaj powyższy punkt i dodatkowo pamiętaj, aby wysyłać go w oryginalnym opakowaniu lub takim, które odzwierciedla dokładnie jego właściwości. Karton powinien być wytrzymały, boki urządzeń zabezpieczone obiciami styropianowymi, a wszelkie puste miejsca wypełnij folią bąbelkową lub zmiętą gazetą. Jeśli jest to monitor lub telewizor zabezpiecz dodatkowo jego ekran - np. grubym kocem. Pamiętaj, że paczki są przeładowywane i ocierają się o inne przesyłki w ogromnych sortowniach. Nieprawidłowo zabezpieczone przedmioty do tego rodzaju transportu mogą wówczas ulec uszkodzeniu.
 
Ciężkie przedmioty na paletach muszą być odpowiednio zabezpieczone – najlepiej, jeśli zostaną owinięte wytrzymałą folią stretch. Pamiętaj, aby równomiernie rozłożyć przedmioty na palecie w zależności od ich wagi. Postaraj się również, aby góra palety była możliwie płaska.
 
Adresowanie – każda przesyłka musi być czytelnie i trwale zaopatrzona w adresy nadawcy i odbiorcy, a więc w imię i nazwisko, ulicę, miasto włącznie z kodem pocztowym i kraj. Po zakończeniu procesu płatności otrzymasz e-mail zawierający poprawnie zapisane dane adresowe. Zalecamy ich wydrukowanie oraz umieszczenie w przezroczystej koszulce przytwierdzonej bezpiecznie do paczki.

 

§ 4.2 Nadawca jest odpowiedzialny za dokładne i rzetelne opisanie zawartości przesyłki, jej wartości, oraz za upewnienie się czy przesyłane dobra są zgodne z regulaminem danego Przewoźnika.

 

§ 4.3 Nie wszystkie przedmioty podlegają ubezpieczeniu – szczegóły znajdziesz w regulaminach każdego z Przewoźników.

 

§ 4.4 Każdy z Przewoźników oferuje osobne warunki ubezpieczenia przesyłek – zapoznaj się z regulaminem każdego z nich przed nadaniem paczki:

§ 4.5 Za wszelkie kwestie związane z roszczeniami odszkodowawczymi odpowiedzialny jest Przewoźnik (np. DPD, TNT, FedEx). Przesyłarka.pl nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia czy zagubienie przesyłki.

 

§ 4.6 Przedmioty szklane lub zawierające elementy szklane wysyłane są na odpowiedzialność nadawcy, kurierzy mogą odmówić poniesienia odpowiedzialności za tego typu zawartość, jeśli nie została ona adekwatnie zabezpieczona  do transportu. Prosimy pamiętać, że każda paczka trafia do automatycznej sortowni i jest kilkukrotnie przeładowywana.

 

§ 4.7 Za złożenie reklamacji w wybranej przez siebie firmie kurierskiej odpowiedzialny jest Klient, natomiast konsultanci Przesyłarka.pl udzielą wszelkiej pomocy w ramach ich możliwości.

 

§ 5 Reklamacje, pomoc i zwroty

§ 5.1 Przesyłarka.pl służy pełną pomocą przy składaniu reklamacji, jednak pełna odpowiedzialność za wypłacenie świadczeń związanych z ewentualnym uszkodzeniem dóbr lub niewykonaniem usługi leży po stronie Przewoźnika.

 

§ 5.2 Proces oraz warunki reklamacji usług są określone osobno dla każdego z Przewoźników:

§ 5.3 Pamiętaj, aby przed podpisaniem zaświadczenia odbioru paczki sprawdzić jej stan oraz zawartość. Niektórzy Przewoźnicy mogą zrzec się odpowiedzialności w przypadku, gdy klient nie zweryfikuje przy kurierze stanu przesłanych towarów.

 

§ 5.4 Wniosek reklamacyjny może zostać złożony bezpośrednio do firmy DPD przez Zleceniodawcę lub za pośrednictwem Przesyłarka.pl, jeżeli wysokość reklamowanej straty wynosi ponad 2,000 PLN. W przypadku rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przez Przesyłarka.pl i uzyskania odszkodowania na rzecz Zleceniodawcy, Serwis pobiera 20% marży z uzyskanej sumy.

 

§ 5.5 W przypadku skorzystania z usługi składania reklamacji przez serwis Przesyłarka.pl, Serwis nie udziela żadnych gwarancji w sposób jednoznaczny ani domniemany oraz nie ponosi odpowiedzialności za wynik procesu reklamacyjnego.

 

§ 5.6 Wynik procesu reklamacji jest w pełni zależny od firmy kurierskiej (DPD Polska, FedEx lub TNT) oraz jej towarzystwa ubezpieczeniowego (np. AXA). Przesyłarka.pl nie ma bezpośredniego wpływu na wynik procesu uzyskiwania odszkodowania.

 

§ 5.7 W przypadku rezygnacji zamówienia, pod warunkiem, że kurier nie odebrał przesyłki, Przesyłarka.pl zwraca pełną kwotę opłaty w ciągu do 5 dni roboczych.

 

§ 5.8 Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wysyłanie paczek z Przesyłarka.pl było w pełni intuicyjne. Jeśli jednak natrafisz na trudności, masz dodatkowe pytania lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

 

§ 6 Polityka prywatności

§ 6.1 Efero Transport Ltd jest administratorem danych osobowych użytkowników i adresatów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Data Protection Act 1998. Dane osobowe są przetwarzane przez Efero Transport Ltd zgodnie z przepisami Data Protection Act 1998. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

§ 6.2 Jeśli skorzystałeś z usług Przesyłarka.pl możesz sporadycznie otrzymać od nas informacje o bieżących promocjach. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu wiadomości. Będziesz jednak nadal otrzymywać powiadomienia dotyczące zamówionych usług.

 

§ 6.3 W trakcie składania pierwszego zamówienia stworzone zostanie twoje konto użytkownika. Wśród pobieranych i zapisywanych przez nas w momencie składania zamówienia informacji znajdują się:

 • imię i nazwisko,
 • adresy,
 • numery telefonów,
 • adresy e-mail.

§ 6.4 Żadne dane zebrane przez Przesyłarka.pl nie zostaną udostępnione osobom trzecim bez wyraźnej zgody ich właściciela poza partnerami Serwisu.

 

§ 6.5 Wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane w celach zapewnienia bezpieczeństwa i szkoleniowych i przetrzymywane są zgodnie z wytycznymi Data Protection Act 1998 i regulacjami ICO.

 

§ 6.6 W każdej chwili masz prawo do wglądu do przechowywanych przez nas danych, ich modyfikacji lub usunięcia.

 

§ 6.7 Strona korzysta z "cookies" zapisywanych w przeglądarce. Możesz je w każdej chwili wyłączyć, jednak niemożliwe stanie się wówczas skorzystanie z usług serwisu Przesyłarka.pl.