Regulamin

§ 1 Zasady ogólne i definicje Przesyłarka.pl

§ 1.1 Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem www.przesylarka.pl, której właścicielami są: firma Efero Transport Ltd z siedzibą przy 24 York Place, EH1 3EP w Edynburgu. W Regulaminie nazwy Serwis - Przesyłarka.pl stosowane są zamiennie.

 

§ 1.2 Zleceniodawca, Nadawca, Odbiorca - użytkownik serwisu Przesyłarka.pl, który za pośrednictwem strony www.przesylarka.pl zamawia lub odbiera usługę kurierską u jednego z Partnerów serwisu. Przesyłarka.pl pośredniczy pomiędzy firmami kurierskimi zwanymi Przewoźnikami lub Partnerami a Zleceniodawcami.

 

§ 1.3 Partner, Przewoźnik - firma kurierska współpracująca z Przesyłarka.pl. Partner odpowiada za należyte wykonanie usługi transportowej:

 

 • DPD Polska Sp. z o. o. (Dynamic Parcel Distribution) z siedzibą w Warszawie 02-274, ul. Mineralna 15, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10, Regon 012026421 realizująca usługę kurierską.
 • GLS Sp. z o.o.  (General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.) z siedzibą w Głuchowie, gmina Komorniki (62-052), przy ul. Tęczowej 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII KRS pod numerem 0000005009, nr NIP 785-15-61-831, o kapitale zakładowym w wysokości 16 311 638,00 zł, realizująca usługę kurierską.
 • InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków; zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000255841, NIP: 679-28-95-061; wysokość kapitału zakładowego: 11.550.000,00 zł.
 • FedEx Express Polska Sp. z o.o., adres rejestrowy: 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22, adres korespondencyjny: 05-092 Łomianki k/Warszawy, ul. Kolejowa 323, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 37973, numer NIP 526-10-05-306, numer REGON 010612250, realizująca usługę kurierską.
 • K-EX Spółka z o.o., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, zarejestrowany pod numerem KRS 0000326471 w Sądzie Rejonowym w Kielcach, NIP 959-18-56-995, Regon 260287537,z kapitałem zakładowym 1 100 000 PLN w całości opłaconym, zwany dalej K-EX świadczy na zlecenie przedsiębiorców usługi przewozu lub usługi pocztowe przesyłek polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek w obrocie krajowym. 
 • TNT - TNT Express Ltd, West Avenue, Imperial Park, Linwood, Paisley, PA1 1FB.
   
 • UPS - UPS Polska Sp. z o.o.ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa, Polska, NIP 522-10-04-200.

 

§ 1.4 Przesyłarka.pl nie świadczy usług transportowych i nie jest firmą kurierską. Jest serwisem brokerskim, przez który można zakupić usługi firm kurierskich, takich jak m.in. DPD, GLS, InPost, FedEx, K-EX, TNT, UPS.

 

§ 1.5 System zamawiania przesyłek został zaprojektowany tak, aby zamówienie odbywało się z minimalnym udziałem zespołu Przesyłarka.pl. Upewnij się, że podane przez Ciebie szczegóły dotyczące paczki są zgodne z prawdą – m.in. jej wymiary, waga oraz opis zawartości. W przypadku innych prawdziwych wymiarów, wagi czy zawartości paczki, klient jest w pełni odpowiedzialny za dodatkowe opłaty, jakimi Przesyłarka.pl zostanie obciążona przez firmy kurierskie.

 

§ 1.6 Z serwisu Przesyłarka.pl mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 

§ 1.7 Niniejsze warunki oraz regulaminy naszych Przewoźników w żaden sposób nie naruszają Twoich praw w rozumieniu Unfair Contract Terms Act 1977.

 

§ 1.8 W rozumieniu niniejszego regulaminu oraz regulaminów Przewoźników dni robocze wykluczają soboty, niedziele i święta wolne od pracy w państwach, w których wykonywana jest usługa.

 

§ 1.9 Przesyłarka.pl nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani finansowej za nienależyte wykonanie usług lub niedopełnienie obowiązków przez Przewoźników, Nadawców oraz za wynikłe pośrednie lub bezpośrednie szkody.  

 

§ 1.10 Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Przesyłarka.pl oraz regulaminu wybranego Przewoźnika (patrz § 2.4).

 

§ 1.11 Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Zleceniodawcą a Przesyłarka.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Przesyłarka.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo brytyjskie. Dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu właściwe będą brytyjskie sądy powszechne.

 

§ 2 Przewoźnicy

§ 2.1 Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyselekcjonować tylko najlepszych Przewoźników.

 

§ 2.2 Przy składaniu zamówienia nasz system dostosowuje ceny do podanych parametrów paczki. Jeśli istnieje taka możliwość, zawsze sugerujemy najtańszą opcję jej nadania.

 

§ 2.3 Niektórzy z naszych Przewoźników oferują dodatkowe korzyści, takie jak np. dostarczenie przesyłki następnego dnia. Zapoznaj się dokładnie z korzyściami każdej z podanych opcji.

 

§ 2.4 Zapoznaj się również z regulaminami naszych partnerów. Pamiętaj, że składając zamówienie akceptujesz zawarte w nich warunki:

§ 2.5 Jeżeli Twoje zamówienie dotyczy: przeprowadzki, transportu palet, transportu gabarytowego lub transportu pojazdu zapoznaj się z naszym Regulaminem usługi przeprowadzek, przesyłek gabarytowych i transportu pojazdów.

 

§ 3 Składanie zamówienia

§ 3.1 Składanie zamówienia rozpoczyna się od wybrania kierunku, w którym ma zostać wysłana paczka oraz od podania wymiarów oraz wagi wysyłanej paczki lub paczek. 

 

§ 3.2 Za jednym razem możesz wysłać więcej niż jedną paczkę – wystarczy, że klikniesz w opcję "Dodaj paczkę" lub "Dodaj taką samą paczkę".

 

§ 3.3 Po określeniu parametrów paczki / paczek zostaniesz przeniesiony na ekran wyboru przewoźnika oraz usługi. Jeśli paczka nieznacznie przekracza ograniczenia tańszego przewoźnika zostaniesz o tym poinformowany. W przypadku wysyłania dwóch paczek o różnej wadze zalecamy wysłanie ich osobno, korzystając z usług różnych przewoźników. Pamiętaj, że podane terminy doręczeń są przeciętnymi terminami tranzytu paczek, a nie gwarantowanymi czasami dostarczenia paczki. Wyjątkiem są usługi FedEx International Priority oraz TNT Express.

 

§ 3.4 Na kolejnym etapie upewnij się, że podane przez ciebie dane adresowe są w pełni poprawne i zgodne z adresem w bazie danych:

- Royal Mail - możesz to sprawdzić wpisując swój kod pocztowy tutaj

- Poczta Polska - wyszukasz kod pocztowy na stronach Poczty Polskiej

- Deutsche Post - szukaj kodu pocztowego na terenie Niemiec

W przypadku błędnych lub niepełnych danych Przewoźnik ani Przesyłarka.pl nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi.

UWAGA - na chwilę obecną nie jest realizowany eksport oraz import z i na wyspy Jersey i Man. Osoby zainteresowane tymi kierunkami prosimy o kontakt.

 

§ 3.5 Na Twój adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia oraz dane pozwalające na zalogowanie się do twojego konta w serwisie Przesyłarka.pl. Część Twoich danych zostanie przechowana do przyszłych zamówień. W każdej chwili możesz je modyfikować logując się do swojego konta.

 

§ 3.7 Wybierz dzień odbioru paczki oraz, w przypadku niektórych Przewoźników, preferowany termin jej doręczenia. Część Przewoźników nie gwarantuje dokładnych godzin odbioru lub dostawy paczek, a jedynie pozwala na określenie przedziału czasowego, w którym można spodziewać się kuriera. Pamiętaj, że DPD odbiera paczki w przedziale 9:00 - 18:00. Nie ma możliwości zamówienia kuriera na konkretną godzinę. Kurierzy DPD nie są w stanie skontaktować się z Nadawcą / Odbiorcą telefonicznie przed odbiorem lub dostawą Paczki. Pamiętaj, że Przewoźnicy nie gwarantują odbioru paczki w wybranym terminie, natomiast ponad 95% przesyłek jest odbieranych w wyznaczonym terminie.

 

Dla usługi InPost Paczkomaty 24/7 i InPost Cross Border chcąc nadać przesyłkę dziś lub jutro, zaraz po jej opłaceniu otrzymasz od nas etykietę, którą należy wydrukować i przymocować do przesyłki. Od tego momentu masz 48 godzin na dostarczenie przesyłki do wybranego Paczkomatu. Wybierając inny dzień jako dzień nadania przesyłki o godzinie 7 rano, w dzień przed planowanym nadaniem przesyłki, otrzymasz od nas etykietę z 48 godzinnym terminem ważności. W tym czasie należy dostarczyć przesyłkę do wybranego Paczkomatu. Po upływie 48 godzinnego terminu ważności etykiety nie jest możliwe nadanie z nią przesyłki.

 

§ 3.8 Pamiętaj, aby dokładnie opisać zawartość paczki oraz upewnić się, że zawarte w niej przedmioty są zgodne z regulaminem danego Przewoźnika. Traktowanie paczki niezgodnej z warunkami przewozu jest opisane w regulaminie wybranego PrzewoźnikaPrzesyłarka.pl nie ponosi odpowiedzialności prawnej za złamanie zasad Przewoźnika przez Nadawcę. Wysyłając przedmioty niezgodne z zasadami danego Przewoźnika, Nadawca ponosi pełną odpowidzialność karno-prawną oraz finansową - w tym za jakiekolwiek dopłaty, jakimi zostanie obciążony serwis Przesyłarka.pl

 

§ 3.9 Określ przybliżoną wartość przedmiotów znajdujących się w przesyłce. Każdy z przewoźników oferuje ubezpieczenie przesyłki. Zapoznaj się z regulaminem wybranego Przewoźnika, aby dowiedzieć się więcej.

 

§ 3.10 Dodaj informacje, które mogą być ważne dla Przewoźnika. Jeśli paczkę wysyłasz z Wielkiej Brytanii i informacja dotyczy odbioru przesyłki na terenie UK opisz problem w języku angielskim. Jeśli kwestia dotyczy odbiorcy w Polsce, dodaj informację w języku polskim, np.:

 • Entry phone isn’t working, please call X to gain entry (domofon nie działa, proszę zadzwonić pod numer telefonu X aby uzyskać dostęp); lub:
 • Odbiorca jest osobą niedosłyszącą.

§ 3.11 Upewnij się, że wszystkie dane są poprawne i zaakceptuj warunki dot. zawartości przesyłki.

 

§ 3.12 Przed wysłaniem przesyłki musisz zapoznać się i zgodzić się z regulaminem Przesyłarka.pl oraz regulaminem Przewoźnika.

 

§ 3.13 Wybierz formę płatności:

 1. Płatność w walucie - kartą w funtach brytyjskich (GBP) lub w euro – obsługujemy wszystkie popularne karty debetowe oraz kredytowe, w tym Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro czy American Express.
 2. Płatność kartą w złotówkach (PLN),
 3. Płatność przez system PayPal:
  1. W przypadku płatności za pomocą eCheque realizacja transakcji może zająć do 5 dni roboczych. W takich przypadkach Przewoźnik nie będzie mógł odebrać przesyłki do momentu realizacji transakcji.
 4. Transfer bankowy – po wybraniu tej opcji zostaniesz przeniesiony na ekran zawierający informacje o numerze konta, na które należy wpłacić należność za przesyłkę - w tytule należy podać numer zamówienia. W przypadku wybrania tej opcji płatności termin odebrania paczki zależy od terminu otrzymania przez nas wpłaty oraz jej identyfikacji przez bank RBS (Wielka Brytania) lub PKO BP (Polska). Po jej dokonaniu możesz się z nami skontaktować w celu przyspieszenia procesu akcetacji zamówienia. Pamiętaj, aby podać swój numer zamówienia.
 5. Przelewy24.pl - system płatności online.
 6. Espago - Elavon - płatność kartami debetowymi w walucie: GBP, EURO i PLN. 

 

§ 3.14 Płatności kartami dokonywane są przez bezpieczny system obsługiwany przez firmę PayPal oraz Elavon/ Espago.

 

§ 3.15 Płatności kartami dokonywać mogą jedynie osoby upoważnione do posługiwania się daną kartą.

 

§ 3.16 Po dokonaniu płatności na Twój adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zapłaty oraz złożenia zamówienia.

 

§ 3.17 Po tym, jak kurier odbierze przesyłkę zostanie jej nadany numer pozwalający na śledzenie jej położenia. Zostanie on wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

 

§ 3.18 W przypadku niektórych przesyłek może być wymagana dopłata w przypadku odbioru spoza standardowych stref.

 

§ 3.19 Wysyłając paczki do różnych Odbiorców Nadawca jest w pełni odpowiedzialny za werbalne przekazanie kurierowi informacji pozwalających na przyklejenie poprawnych listów przewozowych do odpowiednich paczek. W przeciwnym wypadku, jeśli przesyłki zostaną błędnie doręczone, Przewoźnik oraz Przesyłarka.pl nie biorą odpowiedzialności za ich ponowne nadanie.

 

§ 3.20 W przypadku, gdy waga lub wymiary paczki okażą się niezgodne z informacjami podanymi w momencie składania zamówienia lub Zleceniodawca błędnie poinformuje Przewoźnika o rodzaju wybranej usługi, Przesyłarka.pl zastrzega sobie prawo do zażądania dopłaty, a Zleceniodawca zobowiązuje się do uregulowania dopłaty w ciągu 14 dni od otrzymania faktury. Żądanie dopłaty w dowolnym terminie po doręczeniu przesyłki:

 • W przypadku usługi "DPD Classic" na kierunku międzynarodowym dopłata za nadwagę wynosi £40.00 lub 200 PLN lub 50 EUR.
 • W przypadku usługi "DPD Classic" na kierunku krajowym (Polska-Polska) dopłata za nadwagę (rzeczywistą lub gabarytową) do 50 kg wynosi £10 lub 50 PLN lub 12,5 EUR.
 • W przypadku usługi "DPD Classic" na kierunku krajowym (Polska-Polska) dopłata za nadwagę (rzeczywistą lub gabarytową) do 100 kg wynosi £24 lub 120 PLN lub 30 EUR.
 • W przypadku usług firm FedEx, GLS, K-EX, UPSTNT wysokość dopłaty zależy od rzeczywistej wagi i gabarytów przesyłki.
 • W przypadku decyzji InPost o zawróceniu przesyłki (brak odbioru, waga lub gabaryty przekraczają dopuszczalne wymiary) nadawca ponosi koszt doręczenia przesyłki w wysokości 30 PLN.

W razie nieodnotowania płatności w ciągu 14 dni od daty pierwszego wezwania, sprawa zostanie skierowana na drogę sądową (County Court Judgement / Deligence) lub zgłoszona do Krajowego Rejestru Dłużników. W konsekwencji dłużnik traci wiarygodność finansową i kredytową, co uniemożliwia w przyszłości zaciągnięcie kredytu, zakupów w systemie ratalnym, podpisanie umowy z operatorem sieci komórkowej, telewizji satelitarnej czy internetu.

 

§ 3.21 W przypadku rezygnacji Zleceniodawcy z usługi transportu paczek (z przyczyn niezależnych od Przewoźnika oraz Przesyłarka.pl), Klientowi należy się zwrot kosztów za usługę, pomniejszony o opłatę manipulacyjną. Opłata manipulacyjna wynosi odpowiednio: dla płatności do 20 PLN - 1 PLN/£0,2/€0,25, dla płatności od 21 PLN do 99 PLN- 2 PLN/£0,4/€0,5, dla płatności od 100 PLN - 3 PLN/£0,6/€0,75.
 

§ 3.22 Zwrot kosztów dla Klientów dokonywany jest w ciągu 5 dni roboczych od daty przyjęcia przez Przesyłarka.pl zgłoszenia o zwrot. Jeżeli płatność realizowana była za pośrednictwem serwisu Przelewy24, czas rzeczywistego otrzymania  środków na koncie może wydłużyć się od 3 do 30 dni w zależności od operatora karty płatniczej. W przypadku zwrotu płatności za usługę kurierską UPS  zwrot następuje na początku następnego miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 4 Zobowiązania Zleceniodawcy

§ 4.1  Nadawca jest w pełni odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie zawartości paczek. Informacje o sposobach pakowania można znaleźć na stronach internetowych wybranych Przewoźników.

§ 4.2 Zleceniodawca jest odpowiedzialny za właściwe zaadresowanie przesyłki.

§ 4.3 Po stronie Nadawcy jest weryfikacja i akceptacja Regulaminu przewozu wybranej firmy kurierskiej, o których mowa w  § 2.4, w szczególności w odniesieniu do przewozu rzeczy niedozwolonych.

§ 4.4 Jeżeli przesyłka ulegnie uszkodzeniu, odbiorca musi sporządzić w obecnoci kuriera protokół szkody - stanowi on podstawę do późniejszych reklamacji.

§ 4.5 Zleceniodawca jest zobowiązany do opłacenia przesyłki według cennika, usługa jest realizowana po otrzymaniu płatności na konto Przesyłarka.pl.

§ 4.6 Nadana paczka musi być zgodna z danymi podanymi w zamówieniu. Szczególnie dotyczy to wymiarów, wagi oraz zawartości. W przypadku nałożenia przez firmę kurierską dodatkowych opłat na Przesyłarka.pl z tytułu nadwagi paczki, opłata ta zostaje przeniesiona na Nadawcę.

Max. wymiary w usłudze międzynarodowej oraz krajowej DPD Classic wynoszą: 

 • łączna waga paczki nie może przekroczyć 31.5 kg ( w usłudze miedzynarodowej) i 50 kg ( w usłudze krajowej),
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 175 cm,
 • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, obliczane według wzoru: 2xH + 2xW + L = max. 300 cm (gdzie: H- wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok).

§ 4.7 Zamawiając transport paczki za pośrednictwem usługi InPost na stronie Przesyłarka.pl przesyłkę można nadać tylko w wybranym Paczkomacie.

 

§ 5 Zobowiązania Przesyłarka.pl

§ 5.1 Efero Transport LTD dołoży wszelkich starań, aby serwis internetowy pod adresem www.przesylarka.pl działał poprawnie i umożliwiał składanie zamówień na przesyłki kurierskie i paczki.

§ 5.2 Serwis odpowiedzialny jest za poprawne przekazanie danych zamówienia do odpowiedniego kuriera.

§ 5.3 Przesyłarka odpowiada za zgodne z prawem przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Nadawców i Odbiorców.

§ 5.4 Zobowiązana jest do pomocy Klientowi w procesie reklamacji.

§ 5.5  Efero Transport LTD ponosi odpowiedzialność za reklamacje i zwroty dotyczące płatności dokonywanych za pomocą kart płatniczych. Reklamacje płatności prosimy przesyłać drogą mailową na adres: info@przesylarka.pl lub listownie na adres wskazany w sekcji kontakt.
Reklamacja płatności powinna zawierać: imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, numer zamówienia, datę transakcji oraz kwotę transakcji. 
Zasadanośc reklamacji płatności jest rozpatrywana przez organizację kartową na podstawie Regulacji Kartowych oraz powszechnie obowiązujacych przepisów prawa.

 

 

§ 6 Ubezpieczenie przesyłek

§ 6.1 Nadawca jest w pełni odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie zawartości paczek - w tym pod żadnym pozorem nie wolno łączyć ze sobą kilku paczek oraz należy zapakować je w taki sposób, aby ich otwarcie było niemożliwe bez pozostawienia widocznych śladów. W przypadku nieadekwatnego zabezpieczenia przesyłki i jej zawartości do transportu drogowego, Przewoźnik ma prawo zrzec się odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia. Nadawca jest zobowiązany zapoznać się i zastosować się do zasad bezpiecznego pakowania przesyłek przed nadaniem ich do transportu:

 

Paczka  – skorzystaj z solidnego kartonu, który ma odpowiednią grubość i wytrzymałość. Nie używaj opakowań wtórnych - są one osłabione i mogą ulec uszkodzeniu w transporcie. Zabezpiecz paczkę silną taśmą klejącą, która nie odpadnie w trakcie transportu. Wypełnij karton po brzegi np. zmiętą gazetą, aby zabezpieczyć zawartość i usztywnić opakowanie. W żadnym wypadku nie łącz dwóch przesyłek w jedną (np. poprzez doklejenie dodatkowego pudełka do powierzchni przesyłki) - w takim przypadku poszukaj odpowiednio dużego kartonu, aby przesyłka była wysyłana jako całość. Przewoźnik może zrzec się odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia na podstawie nieodpowiedniego zabezpieczenia przesyłki. Pamiętaj, aby nie owijać paczki sznurkiem. Przesyłki przechodzą przez automatyczne sortownie, w których sznurek może zahaczyć się o jedną z maszyn.
 
Bagaż / Torba  – pamiętaj, aby dokładnie owinąć torbę folią stretch (dostępna m.in. w sklepach B&Q, HomeBase lub Amazon). Współpracujący z nami przewoźnicy, nie ponoszą odpowiedzialności za opakowanie, a za jego zawartość. Torba lub plecak są traktowane jako opakowanie. Ponadto, od torby mogą odkleić się informacje o Odbiorcy oraz list przewozowy. W takim przypadku przesyłka może zaginąć w automatycznych sortowniach współpracujących z nami firm kurierskich. Ze względu na właściwości toreb podróżnych nie zalecamy pakowania do nich delikatnych przedmiotów, które mogą ulec uszkodzeniu w trakcie transportu, przeładunku oraz w automatycznych sortowniach. W takich przypadkach firmy ubezpieczeniowe mogą nie uznać reklamacji powołując się na nieadekwatne zabezpieczenie przewożonych przedmiotów.
 
Wózki dziecięce, rowery i inne  – muszą być zapakowane w oryginalny lub odpowiadający ich wymiarom wytrzymały karton. Musi on być zabezpieczony silną taśmą klejącą lub/i folią.
 
W paczce jest coś delikatnego? Korzystaj tylko z bardzo wysokiej jakości, wytrzymałego kartonu. Oklej lub opisz go ostrzeżeniami, np.: Ostrożnie / Fragile itp. Szkło, porcelanę i inne delikatne przedmioty należy dokładnie zabezpieczyć np. folią bąbelkową i zapakować w osobne pudełka - tak, jak w przypadku fabrycznie zapakowanych zestawów zakupionych w sklepie. Karton należy dokładnie wypełnić np. zmiętą gazetą, aby przedmioty nie obijały się o siebie - dodatkowo usztywni to przesyłkę oraz zapewni amortyzację. Przedmioty te wysyłane są na Twoje ryzyko. Paczki zawsze trafiają do mechanicznej sortowni, a nasi przewoźnicy nie ponoszą odpowiedzialności lub ponoszą tylko ograniczoną odpowiedzialność za ich uszkodzenia. Zapoznaj się z regulaminem wybranego przewoźnika przed nadaniem tego typu przedmiotów.
 
Wysyłasz delikatny sprzęt? Przeczytaj powyższy punkt i dodatkowo pamiętaj, aby wysyłać go w oryginalnym opakowaniu lub takim, które odzwierciedla dokładnie jego właściwości. Karton powinien być wytrzymały, boki urządzeń zabezpieczone obiciami styropianowymi, a wszelkie puste miejsca wypełnij folią bąbelkową lub zmiętą gazetą. Jeśli jest to monitor lub telewizor zabezpiecz dodatkowo jego ekran - np. grubym kocem. Pamiętaj, że paczki są przeładowywane i ocierają się o inne przesyłki w ogromnych sortowniach. Nieprawidłowo zabezpieczone przedmioty do tego rodzaju transportu mogą wówczas ulec uszkodzeniu.
 
Ciężkie przedmioty na paletach muszą być odpowiednio zabezpieczone – najlepiej, jeśli zostaną owinięte wytrzymałą folią stretch. Pamiętaj, aby równomiernie rozłożyć przedmioty na palecie w zależności od ich wagi. Postaraj się również, aby góra palety była możliwie płaska.

Firma UPS ma swoje wytyczne odnośnie pakowania - dostępne są na stronie UPS.
 
Adresowanie – każda przesyłka musi być czytelnie i trwale zaopatrzona w adresy nadawcy i odbiorcy, a więc w imię i nazwisko, ulicę, miasto włącznie z kodem pocztowym i kraj. Po zakończeniu procesu płatności otrzymasz e-mail zawierający poprawnie zapisane dane adresowe. Zalecamy ich wydrukowanie oraz umieszczenie w przezroczystej koszulce przytwierdzonej bezpiecznie do paczki.

 

§ 6.2 Nadawca jest odpowiedzialny za dokładne i rzetelne opisanie zawartości przesyłki, jej wartości, oraz za upewnienie się czy przesyłane dobra są zgodne z regulaminem danego Przewoźnika.

 

§ 6.3 Nie wszystkie przedmioty podlegają ubezpieczeniu – szczegóły znajdziesz w regulaminach każdego z Przewoźników.

 

§ 6.4 Każdy z Przewoźników oferuje osobne warunki ubezpieczenia przesyłek – zapoznaj się z regulaminem każdego z nich przed nadaniem paczki:

§ 6.5 Za wszelkie kwestie związane z roszczeniami odszkodowawczymi odpowiedzialny jest Przewoźnik (np. DPD, GLS, InPost, FedEx, K-EX, TNT). Przesyłarka.pl nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia czy zagubienie przesyłki.

 

§ 6.6 Przedmioty szklane lub zawierające elementy szklane wysyłane są na odpowiedzialność nadawcy, kurierzy mogą odmówić poniesienia odpowiedzialności za tego typu zawartość, jeśli nie została ona adekwatnie zabezpieczona  do transportu. Prosimy pamiętać, że każda paczka trafia do automatycznej sortowni i jest kilkukrotnie przeładowywana.

 

§ 6.7 Za złożenie reklamacji w wybranej przez siebie firmie kurierskiej odpowiedzialny jest Klient, natomiast konsultanci Przesyłarka.pl udzielą wszelkiej pomocy w ramach ich możliwości. W przypadku reklamacji usług w firmie GLS oraz K-EX to Przesyłarka.pl występuje w imieniu klienta.

 

§ 7 Reklamacje, pomoc i zwroty

§ 7.1 Przesyłarka.pl służy pełną pomocą przy składaniu reklamacji, jednak pełna odpowiedzialność za wypłacenie świadczeń związanych z ewentualnym uszkodzeniem dóbr lub niewykonaniem usługi leży po stronie Przewoźnika.

 

§ 7.2 Proces oraz warunki reklamacji usług są określone osobno dla każdego z Przewoźników:

§ 7.3 Pamiętaj, aby przed podpisaniem zaświadczenia odbioru paczki sprawdzić jej stan oraz zawartość. Niektórzy Przewoźnicy mogą zrzec się odpowiedzialności w przypadku, gdy klient nie zweryfikuje przy kurierze stanu przesłanych towarów.

 

§ 7.4 Wniosek reklamacyjny może zostać złożony bezpośrednio do firmy DPD przez Zleceniodawcę lub za pośrednictwem Przesyłarka.pl, jeżeli wysokość reklamowanej straty wynosi ponad 2,000 PLN. W przypadku rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przez Przesyłarka.pl i uzyskania odszkodowania na rzecz Zleceniodawcy, Serwis pobiera 20% marży z uzyskanej sumy.

 

§ 7.5 W przypadku skorzystania z usługi składania reklamacji przez serwis Przesyłarka.pl, Serwis nie udziela żadnych gwarancji w sposób jednoznaczny ani domniemany oraz nie ponosi odpowiedzialności za wynik procesu reklamacyjnego.

 

§ 7.6 Wynik procesu reklamacji jest w pełni zależny od firmy kurierskiej (DPD Polska, FedEx lub TNT) oraz jej towarzystwa ubezpieczeniowego (np. AXA). Przesyłarka.pl nie ma bezpośredniego wpływu na wynik procesu uzyskiwania odszkodowania.

 

§ 7.7 W przypadku rezygnacji zamówienia, pod warunkiem, że kurier nie odebrał przesyłki, Przesyłarka.pl zwraca pełną kwotę opłaty w ciągu do 5 dni roboczych.
 

§ 7.8 Efero Transport LTD ponosi odpowiedzialność za reklamacje i zwroty dotyczące płatności dokonywanych za pomocą kart płatniczych. Reklamacje płatności prosimy przesyłać drogą mailową na adres: info@przesylarka.pl lub listownie na adres wskazany w sekcji kontakt. Reklamacja płatności powinna zawierać: imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, numer zamówienia, datę transakcji oraz kwotę transakcji. Zasadaność reklamacji płatności jest rozpatrywana przez organizację kartową na podstawie Regulacji Kartowych oraz powszechnie obowiązujacych przepisów prawa.

 

§ 7.9 Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wysyłanie paczek z Przesyłarka.pl było w pełni intuicyjne. Jeśli jednak natrafisz na trudności, masz dodatkowe pytania lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

 

§ 8 Polityka prywatności

§ 8.1 Efero Transport Ltd jest administratorem danych osobowych użytkowników i adresatów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Data Protection Act 1998. Dane osobowe są przetwarzane przez Efero Transport Ltd zgodnie z przepisami Data Protection Act 1998. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

§ 8.2 Jeśli skorzystałeś z usług Przesyłarka.pl możesz sporadycznie otrzymać od nas informacje o bieżących promocjach. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu wiadomości. Będziesz jednak nadal otrzymywać powiadomienia dotyczące zamówionych usług.

 

§ 8.3 W trakcie składania pierwszego zamówienia stworzone zostanie twoje konto użytkownika. Wśród pobieranych i zapisywanych przez nas w momencie składania zamówienia informacji znajdują się:

 • imię i nazwisko,
 • adresy,
 • numery telefonów,
 • adresy e-mail.

§ 8.4 Żadne dane zebrane przez Przesyłarka.pl nie zostaną udostępnione osobom trzecim bez wyraźnej zgody ich właściciela poza partnerami Serwisu.

 

§ 8.5 Wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane w celach zapewnienia bezpieczeństwa i szkoleniowych i przetrzymywane są zgodnie z wytycznymi Data Protection Act 1998 i regulacjami ICO.

 

§ 8.6 W każdej chwili masz prawo do wglądu do przechowywanych przez nas danych, ich modyfikacji lub usunięcia.

 

§ 8.7 Strona korzysta z "cookies" zapisywanych w przeglądarce w celach: świadczenia usług, statystycznych i reklamowych. Możesz je w każdej chwili wyłączyć, jednak niemożliwe stanie się wówczas skorzystanie z usług serwisu Przesyłarka.pl.